23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/07
Paršelių pergrupavimas­ – vienas iš prieauglio išsaugojimo būdų
  • R. Milčiuvienė
  • Mano ūkis

Anotacija. Siekiant ekonominės naudos kiaulininkystės versle, daug pastangų dedama paršavedžių vislumui, paršelių stambumui didinti ir jų gyvybingumui gerinti. Nujunkytų paršelių skaičius iš paršavedės per metus - ekonomiškai svarbus rodiklis.

Siekiant didelėse vadose išsaugoti kuo daugiau paršelių, taikoma daug įvairių priemonių ir strategijų. Vienas iš būdų, kuriuo bandoma užkirsti kelią jauniklių mirtingumui iki atjunkymo, - padidinti atjunkomų paršelių svorį bei suvienodinti lizdus. Straipsnis parengtas remiantis užsienio patirtimi ir atliktais tyrimais.

Straipsnio autorė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistė Reda Milčiuvienė

Skaitykite INFOPARDUOTUVĖJE