23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/05
Kad dirbti traktoriais būtų saugu
  • D. Šišlavas
  • Mano ūkis

Darbų saugos specialistai kartu su gamintojais, išanalizavę nelaimingų atsitikimų su mašinomis aplinkybes, laikosi nuomonės, kad daugumos jų buvo galima išvengti, jei operatoriai būtų numatę atliekamų veiksmų pasekmes ir imtųsi reikiamų prevencinių priemonių.

Senaties termino darbų saugos reikalavimams nėra. Pagrindinės formuluotės buvo žinomos prieš dešimtmetį, du ir dar anksčiau - nuo pačių intensyvios žemės ūkio mechanizacijos ištakų.

Konstruktoriai, projektuodami būsimas mašinas, daug dėmesio skiria jų saugumui. Tačiau niekas negali pakeisti operatoriaus požiūrio ir atsargumo.

Saugos garantas - operatoriaus atsakingumas

Mašinos operatorius, neabejotinai, yra patikimiausia darbų saugos užtikrinimo grandis. Remdamasis savo profesine patirtimi ir drausmingumu, jis gali išvengti daugelio nelaimingų atsitikimų darbe. Mašiną vairuojantis žmogus sumaniau nei bet kurios avarijų prevencijos programos vykdymas gali išsaugoti savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę.

Prieš pradedant dirbti nauja mašina, operatorių ir visus ūkio darbuotojus, kurie ja dirbs ar dalyvaus su mašina susijusiame darbo procese, privalu supažindinti su darbų saugos užtikrinimo priemonėmis: apšvietimo ir signaliniais prietaisais, saugos ženklais, turėklais, pakopomis, rankenėlėmis, priežiūros platformomis. Taip pat su naudojimo instrukcijoje, ant pačios mašinos pateiktų įspėjamųjų ženklų, informacinių lentelių turiniu ir jų prevencinių reikalavimų vykdymu.

Svarbiausi reikalavimai, susiję su susižeidimų darbe rizika

● Perspėti darbuotojus apie galimus pavojus, dirbant arba esant įspėjamojo lipduko zonoje.

● Identifikuoti pavojų.

● Apibūdinti pavojų.

● Paaiškinti rizikos veiksnius ir jų pasekmes.

● Instruktuoti darbuotojus, kaip išvengti rizikos.

Kad ir kaip banaliai skambėtų, nenulupkite (taip nutinka plaunant mašinas aukšto slėgio vandens srove, perdažant jas) įspėjamųjų ženklų, o pažeistus ar sugadintus pravartu pakeisti naujais. Matoma informacija drausmina ir priverčia įvertinti gresiančią riziką.

Agregatų tvirtinimo vietos - pavojingiausios

Kalbant apie darbo traktoriumi saugumą, didžiausias susižeidimų pavojus yra agregatų tvirtinimo vietose: traktoriaus gale, priekyje, šonuose, greta kabinos. Tai trijų taškų pakabinimo sistemos ir hidraulinės jungtys, įvairūs prikabintuvai, GTV.

Visos apsaugos ir gaubtai sugalvoti ne šiaip sau: daug nelaimių įvyksta tada, kai šios apsaugos priemonės nenaudojamos. Jos turi būti ne tik tinkamos naudoti, bet ir gerai įtvirtintos. Prieš nuimant ar uždedant apsaugas, būtina išjungti variklį.

LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedroje yra darbų saugos reikalavimų nepaisymo pasekmes iliustruojančių nuotraukų albumas. Patys skaudžiausi įvykiai - operatoriui per arti priėjus prie besisukančių perdavos velenų, kada nenaudojamos išorinės jų apsaugos. Įsuktas į besisukančią kardaninę pavarą žmogus gali būti sunkiai sužalotas arba net žūti. Reikia stengtis, kad jūsų rankos, kojos ir drabužiai būtų kuo toliau nuo mechanine pavara varomų darbinių mašinos dalių. Gamintojai įspėja nenešioti plačių, palaidų darbo drabužių. Šiems drabužiams galioja atitinkami standartai: jie turi būti užsagstyti, prigludę prie kūno.

Esant įjungtam varikliui ir pakeltam gaubtui bei nuimtiems apsauginiams šoniniams skydams, didelė rizika, kad žmogų gali sužeisti diržinės perdavos ir įkaitę aušintuvų, išleidimo kolektoriaus paviršiai.

Traktorių kabinose įrengta papildoma sėdynė skirta ne keleiviams ar vaikams vėžinti, o instruktoriui, kuris moko ir instruktuoja nauju traktoriumi pradėjusį dirbti žmogų. Darbo metu kabinoje gali būti tik vienas asmuo - mašinos operatorius. Kiti žmonės gali pabloginti matomumą, o, įvykus avarijai, jie gali sunkiai susižeisti.

Jei traktorius naudojamas transporto darbams, standartinius galinio vaizdo veidrodėlius patartina papildyti efektyvesniais, didesnį apžvalgos kampą turinčiais sferiniais veidrodžiais. Daug nelaimių nutinka eksploatuojant mašinas su netvarkingais arba neveikiančiais įspėjamaisiais signalais - posūkių, stabdžių šviesomis. Naudojant pakabinamas žemės ūkio mašinas (pvz., trąšų barstomąsias, sėjamąsias), pasitaiko, kad šie signalai užstojami ir yra nematomi paskui važiuojantiems eismo dalyviams. Šiuo atveju būtina pasirūpinti papildomais įspėjančiaisiais signalais, montuojamais ant pakabinamų mašinų.

Bet koks traktoriaus, kitos savaeigės arba autonominę pavarą turinčios mašinos valymas, tepimas, reguliavimas ir remontas gali būti atliekamas tik išjungus variklį ir pavarą. Tai ypač svarbu eksploatuojantiems senus sovietinius traktorius, kurių pagrindinis jėgos agregatas paleidžiamas paleidimo varikliu.

Transporto darbų saugos taisyklės

● Slėgis padangose transporto metu turi būti padidintas, abu stabdžių pedalai sujungti. Būkite atidūs, jei padangos prieš tai buvo stipriai pažeistos ir suremontuotos.

● Važiuodami nuokalne neatjunkite variklio nuo transmisijos, pastarosios niekada neperjunkite į neutralią padėtį.

● Transportuodami sunkius ant galinio keltuvo pakabintus agregatus (plūgus, sėjamąsias su vertikalių rotorių kultivatoriais), įjunkite aktyviųjų švytavimų slopinimo sistemą.

● Prikabinamiems agregatams pasirinkite tinkamą prikabintuvą. Prikabinimo ąsa turi būti kuo arčiau traktoriaus.

● Priekinis krautuvas turi būti užfiksuotas transporto padėtyje. Jis turi būti be krovinio.

● Neperkraukite priekabų ir puspriekabių, neviršykite leistinosios vertikalios prikabintuvų apkrovos.

● Didžiausias transporto greitis neturi viršyti leistinojo agregato transporto greičio; pvz., jei prikabinamo purkštuvo transporto greitis 25 km/val., važiuojant keliu jo viršyti negalima.

● Visada pasirinkite saugų važiavimo greitį, atsižvelgdami į kelio būklę ir lauko sąlygas. Ypač būkite atidūs posūkiuose ir kelio vingiuose.

● Važiuodami nuokalne, įkalne ar skersai šlaito, venkite staigių posūkių.

● Važiuodami bendraisiais keliais, naudokite švyturėlius.

Neleistini mašinos konstrukcijos pakeitimai gali daryti neigiamą įtaką jos veikimui, saugai bei sumažinti išdirbį iki artimiausio gedimo.

Ir pabaigai. Visada būkite pasiruošę kritinėms situacijoms. Dirbtuvėse, mašinose turi būti paruošti, patikrinti gesintuvai, pirmosios pagalbos vaistinėlės.

Dainius Šišlavas

Mano ūkis, 2011/05