MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/04
Kūlimo aparatas – svarbiausioji kombaino dalis
  • L. Špokas
  • Mano ūkis

Javapjūtės sėkmė priklauso nuo patikimo kombaino veikimo (40 proc.), kombainininko būdo savybių, patirties ir kvalifikacijos (35 proc.), techninės priežiūros darbuotojų veiklos (15 proc.), organizacinių ir kitų veiksnių (10 proc.). Kiekviena kūlimo darbų grandinės dalis svarbi.

Tęsinys, pradžia 2011. Nr. 3

Kūlimo aparatas - tai svarbiausioji kombaino dalis. Nuo jo veikimo priklauso kratiklių, rotorinio šiaudų separatoriaus ar valytuvo darbo kokybiniai rodikliai. Kūlimo aparatas turi iš varpų iškulti visus subrendusius grūdus, kurių apie 90 proc. turi išbyrėti pro pobūgnį. Be to, kūlimo metu šiaudai turi būti kuo mažiau trupinami, kad ant valytuvo mažiau patektų šiaudgalių. Visus šiuos reikalavimus įvykdo mažo laidumo kombainų vieno kūlimo būgno aparatas. Nustatyta, kad, nepriklausomai nuo būgno skersmens, spragilams judant nuo 28 iki 34 m s-1 greičiu, iš javų varpų iškuliami visi grūdai, kai spragilo ilgio metrui tenka iki 0,7 kg s-1 tiekiamos javų masės. Kūlimo aparatas tuo laidesnis, kuo būgnas platesnis ir prie jo pritvirtinta daugiau spragilų, bet tarp gretimų spragilų turi likti 0,235 m tarpai. Sukant kūlimo būgną sparčiau, jo laidumas didėja, bet tada jis sužaloja daugiau grūdų ir labiau trupina šiaudus.

Čeliabinsko žemės ūkio instituto profesorius K. Kolganovas pirmasis pasiūlė kombaine įtaisyti du identiškus kūlimo būgnus su pobūgniais. Jo idėja buvo realizuota kombainuose SKD 5 Sibiriak, Jenisej 1200, Kolos. LŽŪU tyrimais nustatyta, kad dviejų būgnų kūlimo aparate pro pirmąjį pobūgnį išbyra apie 45 proc. visų varpose esančių grūdų, kai pirmo būgno sukimosi dažnis 20 proc. mažesnis už antrojo, o tarpas tarp būgno ir pobūgnio 6 mm didesnis. Pro pirmąjį pobūgnį išbyrėjusių 1 000 grūdų masė buvo apie 1,5 g didesnė negu išbyrėjusių pro antrąjį. Tačiau bendras grūdų sužalojimas viršijo 1 proc. leistinąją ribą. Tarpo tarp pirmojo būgno ir pobūgnio didinimas nesumažino grūdų sužalojimo ir energijos sąnaudų. Dviejų būgnų kūlimo aparatas reikalingas kombainuose, kurie nuima drėgnus ir netolygiai subrendusius javus.

Claas kombainuose taip pat yra du būgnai, tačiau pirmojo būgno paskirtis ne iškulti iš varpų kuo daugiau grūdų, bet sudaryti pagrindiniam kūlimo aparatui palankesnes darbo sąlygas. Prie pirmojo būgno pritvirtinti ne spragilai, bet sraigtinėmis linijomis trikampio formos siauros 50 mm aukščio atramėlės. Sukant būgną, jos tolygiai paskleidžia nuožulniojo transporterio tiekiamą javų juostą, padidina jos slinkimo greitį nuo 3 iki 12 m s-1. Į pagrindinį kūlimo aparatą tiekiamas plonesnis vienodesnio storio javų sluoksnis, todėl galima sumažinti būgno sukimosi dažnį arba jam tiekti daugiau javų. Hohenheimo universitete buvo nustatyta, kad pro pirmąjį pobūgnį išbyra tik 20 proc. visų grūdų, o pro antrąjį daugiau kaip 70 proc. Dalis grūdų išbyra pro pobūgnio gale esančius pirštinius ardelius. Kūlimo aparatas yra dar laidesnis, kai vietoj klavišinių kratiklių yra du rotoriniai šiaudų separatoriai, kurie taip pat turi įtakos varpų kūlimo kokybei. Todėl kūlimo aparate galima padidinti tarpą tarp būgnų ir pobūgnių, kad mažiau grūdų būtų sužalota. Tačiau padidinti tarpą galima tik tuo atveju, kai nuimami derlingi javai ir važiuojama optimaliu greičiu. Kūlimo procesas vyksta sklandžiai, kai tarpas yra užpildytas javų mase ir kiekvienas būgno spragilas ją daužo, maigo ir stumia pobūgnio paviršiumi. Kuo sudėtingesnė kūlimo aparato konstrukcija, tuo kombainininkams dažniau reikėtų tikrinti kombaino darbo kokybę ir labiau pasikliauti rekomendacijomis.

Kombainų New Holland CX, Fendt, Massey Ferguson, Deutz Fahr vieno būgno kūlimo aparato laidumui padidinti už jo įrengtas rotorinis šiaudų separatorius. Kai kuriuose kombainuose separatoriaus skersmuo ir jo sukimosi dažnis skiriasi. Jis mažai iškulia iš varpų grūdų, nes tarpas tarp pobūgnio ir separatoriaus mentelių yra kelis kartus didesnis, palyginti su pagrindiniu kūlimo aparatu. Norint iš varpų iškulti visus grūdus, tiekiant į kūlimo aparatą didelį javų srautą, reikia didinti būgno sukimosi dažnį arba mažinti tarpą tarp būgno ir pobūgnio. Būgno sukimosi dažnį didinti nėra galimybės, nes žalojami grūdai ir trupinami šiaudai. Kombainuose tarpas tarp būgno spragilų ir per visą pobūgnio ilgį paliekamas vienodas ir keičiamas mažose ribose, nes būgno spragilų impulsai storam javų sluoksniui turi būti stiprūs.

Nuimant sausus javus, daugumos kombainų būgnai žaloja grūdus ir trupina šiaudus. Kombaine Laverda rotorinio šiaudų separatoriaus pobūgnis iš apatinės padėties pasukamas į viršutinę. Tada atmušimo būgnas šiaudus meta ant kratiklių. Kombaine New Holland CSX pagrindinis pobūgnis sudarytas iš dviejų dalių. Antrąją dalį galima atitolinti nuo būgno ir sumažinti šiaudų trupinimą. Kombaine Deutz Fahr pagrindinio pobūgnio priekis ir galas kilnojamas atskiromis svirtimis, todėl galima nustatyti skirtingą būgno spragilų poveikį pobūgniu slenkančiai javų masei.

Nuimant miežius, akuototus kviečius, o kartais ir kvietrugius į bunkerį byra grūdai su akuotais ir varpgaliai su grūdais. Akuotams nulaužyti iš apačios vienu ar dviem dangalais pridengiamas pirmasis pobūgnis ir taip sumažinamas separacijos plotas. Tada reikia važiuoti lėčiau. Jei pakeitus būgno sukimosi dažnį ir tarpą tarp būgno bei pobūgnio nepavyksta nulaužyti akuotų ar išvengti varpgalių grūduose, pobūgnį reikia pridengti.

Kaip teisingai sureguliuoti kombaino daugiabūgnį kūlimo aparatą, kombainininkams turėtų išsamiai paaiškinti techniką parduodančių kompanijų vadybininkai ir serviso specialistai. Deja, kai paslauga nesusieta su įmonės pajamomis, ji yra formali ir trumpalaikė. Be to, ir mūsų ūkininkai dar skrupulingai neskaičiuoja javapjūtės nuostolių ir išlaidų, todėl kombainininkų kvalifikacijai kelti neskiria reikiamo dėmesio.

Valytuvas

Kombainų grūdų nuostoliai labiausiai priklauso nuo valytuvo veikimo. Kombainuose su vienu kūlimo būgnu valytuvą sudaro du sietai ir ventiliatorius. Jame tarp viršutinio sieto žvynų užtenka nustatyti 10-12 mm, o tarp apatinio - 5-7 mm tarpus ir ventiliatoriaus sukimosi dažnį, kurį nurodo gamintojas. Daug sudėtingiau sureguliuoti labai laidžių kombainų valytuvą, kuriame yra trys sietai, tiesiasrautis, vienas išcentrinis arba sekciniai ventiliatoriai ir papildomi įrenginiai.

Nuokuloms slenkant kratomąja lenta, vyksta pirminė grūdų separacija. Jie slenka kratomosios lentos paviršiumi ir patenka ant trumpojo sieto. Kai trumpasis sietas pakreiptas aukštyn, kad ant apatinio sieto nepatektų per daug šiaudgalių, tarp jo žvynų paliekami dvigubai mažesni tarpai negu tarp viršutinio sieto žvynų. Jeigu jis pakreiptas žemyn, nustatomi šiek tiek mažesni tarpai tarp sieto žvynų, lyginant su viršutiniu sietu. Kombainininkai dažnai pamiršta, kad viršutinio sieto gale atskirai galima reguliuoti tarpus tarp žvynų ir sumažinti nuo sieto su pelais nupučiamų grūdų kiekį. Toje dalyje nustatomi iki 2 mm didesni tarpai, lyginant su tarpais tarp viršutinio sieto žvynų.

Tiekiant į kombainą apie 18 kg s-1 javų srautą, ant valytuvo viršutinio sieto patenka apie 10 kg s-1 grūdų ir apie 2 kg s-1 pelų ir šiaudgalių. Kad pro du trečdalius viršutinio sieto ilgio spėtų išbyrėti visi grūdai ir už sieto ribų būtų nupūsti pelai bei šiaudgaliai, reikia kad tarp sieto žvynų būtų apie 15 mm tarpai ir pro juos pučiamo oro srauto greitis siektų apie 10 m s-1. Sumažėjus ant sieto byrančių nuokulų kiekiui arba netolygiai jas skleidžiant, oras praeis pro neuždengtus tarpžvynius, neiškedens nuokulų - į bunkerį byrės nešvarūs grūdai, dalis jų su pelais pateks į pelų skleistuvą. Kad taip neatsitiktų, elektrine pavara reikia sumažinti tarpus tarp viršutinio sieto žvynų ir ventiliatoriaus sukimosi dažnį. Tai padaryti gali tik labai patyręs kombainininkas. Išeitis - laidūs kombainai neturi pjauti ne visu pjaunamosios pločiu, dažnai sukinėtis galulaukėse, lėtai važiuoti aplink lauką ir kitais atvejais, kai trukdoma į kombainą tiekti pastovų javų srautą.

Šiaudų smulkintuvas

Tai daugiausiai galios naudojanti kombaino dalis. Galia yra susieta su tiekiamų šiaudų kiekiu, drėgniu, smulkinimo laipsniu, peiliukų konstrukcija ir jų ašmenų aštrumu. Pigūs skardos peiliukai - bloga šiaudų susmulkinimo kokybė, didesnės degalų sąnaudos, spartesnis smulkintuvo pavaros ir guolių dėvėjimasis. Peiliukai turi būti abipusiai dantyti ir įpusėjus javapjūtei apverčiami.

Atraminės smulkintuvo plokštelės padėtis gali keistis. Tarpas tarp jos briaunos ir ištiestų rotoriaus spindulio kryptimi peilių galų turi būti 5 mm. Mažesnį tarpą palikti pavojinga, nes rotorius šiek tiek švytuoja. Kai tarpas didesnis, stringa smulkinami šiaudai, didėja galios sąnaudos. Darbo metu periodiškai reikia patikslinti plokštelės padėtį. Atlaisvinus plokštelės tvirtinimo varžtus, ji pastumiama reikiama kryptimi. Varžtai turi būti gerai priveržti. Kai plokštelės briauna nudyla, ji keičiama nauja.

Šiaudų smulkinimas priklauso ir nuo priešpeilių padėties. Kuo daugiau jie pasukti rodyklės (A) kryptimi, tuo smulkesnis pjaustinys. Tačiau šiaudams smulkinti reikia daugiau galios. Todėl javapjūtės pabaigoje, kai šiaudai trapūs, priešpeilius reikia pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi (padėtis B). Nudilus priešpeilių ašmenims, jie apverčiami.

Mažo ir vidutinio laidumo kombainuose naudojami skirtingos konstrukcijos smulkintuvai, todėl skiriasi atraminės plokštelės ir priešpeilių padėties nustatymo tvarka. Šiaudų pjaustinio paskleidimo plotis keičiamas elektromechanine pavara iš kabinos pakeičiant kreipiklių padėtį. Tolygiau ir platesniame ruože susmulkintus šiaudus paskleidžia du pirštiniai rotoriai, kurių sukimosi dažnis yra keičiamas.

Darbų organizavimas

Kartais kombainai lauke stoviniuoja dėl grūdų transportavimo priemonių stygiaus. Stambiuose ūkiuose grūdus nuo kombaino iki lauko pakraštyje stovinčių automobilių veža grūdvežiai, į kurių bunkerį supilami dviejų kombainų bunkeriuose surinkti grūdai. Iš jo bunkerio per 3 min. į automobilio kėbulą supilama apie 15 t grūdų. Kombainai dirba našiau, kai grūdai iš kombaino bunkerio išpilami jam važiuojant. Tada jie spėja nupjauti papildomai apie 0,15 ha ir prikulti apie 0,8 t grūdų. Labai svarbu suderinti kombaino ir grūdvežio bunkerių talpas, kad iš kombaino bunkerio būtų iškraunami visi grūdai, nes kol grūdvežis prisiderina prie kombaino važiavimo greičio ir iškrovus grūdus nuo jo nuvažiuoja praeina maždaug viena minutė - tai apie 100 kg neprikultų grūdų.

Ūkininkai dažnai klausia, kurio gamintojo ir kokį kombainą reikėtų įsigyti. Universaliausi mūsų sąlygoms yra klavišiniai kombainai, kurie sezono metu gali nupjauti nuo 200 iki 350 ha grūdinių augalų. Juos gali valdyti ir žemesnės kvalifikacijos kombainininkai. Kombainų su dviem ašiniais šiaudų separatoriais galimybės yra didesnės, bet jų darbo rezultatai labiau priklauso nuo darbo sąlygų ir kombainininko kvalifikacijos. Prie jų tvirtinamos plačios (9,1; 10,5 ir net 12 m) Vario pjaunamosios. Jų važiuoklė dviejų varančiųjų tiltų arba pusiau vikšrinė, todėl ir variklis yra per 500 AG. Šie kombainai per sezoną gali nupjauti daugiau kaip 450 ha grūdinių augalų. Kai kurie ūkiai yra įsigiję kombainus su vienu ar dviem ašiniais kūlimo-separavimo būgnais. Esant palankioms sąlygoms ir derliui siekiant apie 8 t ha-1, jie per darbo valandą prikulia 40 t grūdų, tačiau nuimant drėgnus ir piktžolėtus javus jų našumas priartėja prie klavišinių kombainų, o degalų sąnaudos yra daug didesnės, nes variklio galia didesnė. Juos valdyti reikėtų patikėti labai patyrusiems kombainininkams. Atsižvelgiant į saugaus darbo reikalavimus, visus kombainus darbo pradžioje ir vidurdienyje pravartu nuvalyti nuo susikaupusių dulkių, šiaudgalių. Todėl oro kompresorius yra neatskiriama kiekvieno kombaino dalis.

L. Špokas

Mano ūkis, 2011/04