MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/02
Ūkininkų pajamų apmokestinimo naujovės
  • A. Slavickienė
  • Mano ūkis

Ūkininkai ir kiti individualia žemės ūkio veikla besiverčiantys (t. y. neįkūrę įmonės) gyventojai nuo 2009 m. įtraukti į bendrą šalies mokesčių sistemą. Tačiau šie metai nuo ankstesnių skiriasi - pasibaigė ūkininkų mokesčiams taikytas pereinamasis laikotarpis.

Žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys 2009-2010 m. mokėjo gyventojų pajamų mokestį, jeigu jų ūkio dydis buvo didesnis kaip 14 EDV. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, pajamas už 2009 m. deklaravo 4 623 gyventojai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis didesnis negu 14 EDV.

Gyventojų pajamų mokestį individualia žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys moka tada, kai gauna apmokestinamųjų žemės ūkio pajamų arba pajamų iš miškininkystės, turto nuomos ir kt. Apmokestinamos yra tos pajamos, kurios lieka atėmus iš visų pajamų neapmokestinamąsias pajamas ir leidžiamus atskaitymus. Pajamos iš žemės ūkio veiklos - tai pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos (kaip tai apibrėžta Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme), iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo š. m. sausio 1-osios įsigaliojo naujas paslaugų žemės ūkiui sąrašas. Jis patvirtintas finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-414. Nuo 2011 metų gyventojų pajamų mokestį turi mokėti tie žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, kurie yra įregistruoti arba turi būti įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais. Tokios nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2011-ųjų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas. Apskaičiuojant ir deklaruojant pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais savanoriškai įsiregistravusių ūkininkų 2011 metų apmokestinamąsias pajamas, jiems nereikės mokėti gyventojų pajamų mokesčio, jeigu tokie ūkininkai 2011 m. gruodžio 31 d. nebus įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Numatomas mokesčio tarifas žemės ūkio veiklos pajamoms - 5 proc. apmokestinamųjų pajamų, t. y. analogiškas kaip ir kitiems individualia veikla užsiimantiems gyventojams, išskyrus laisvųjų profesijų gyventojus. Laisvoji profesija yra tokia, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę, apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašią veiklą. Ši nuostata bus taikoma 2010 metų pajamoms. Taigi ūkininkai ir jų partneriai, deklaruojantys pajamas 2011 m. gegužės 1 d., jau taikys 5 proc. tarifą, tačiau prievolė mokėti šį mokestį bus tiems ūkininkams, kurių ūkių dydis viršys 14 EDV.

Leidžiami atskaitymai

Yra pasikeitimų ir leidžiamų atskaitymų srityje, kurie taikomi apmokestinant žemės ūkio individualios veiklos pajamas. Nauja yra tai, kad jiems galima priskirti ir reprezentacines sąnaudas (50 proc. visų patirtų reprezentacinių sąnaudų, bet ne daugiau kaip 2 proc. individualios veiklos pajamų per mokestinį laikotarpį). Iš individualios veiklos pajamų nuo 2011 m. leidžiama atskaityti ir mokestiniu laikotarpiu atsiradusią beviltiškų skolų sumą, jeigu yra įvykdytos tam tikros su šiomis skolomis susijusios sąlygos. Abi šios nuostatos gali būti taikomos deklaruojant 2010 m. pajamas. Vykdant keletą atskirų veiklos rūšių, apskaita tvarkoma atskirai, gyventojų pajamų mokestis, sveikatos ir socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos atskirai kiekvienai veiklos rūšiai. Jeigu gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, su tokios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) susiję leidžiami atskaitymai atimami atskirai pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamas.

A. Slavickienė

Mano ūkis, 2011/02