MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/02
Tvarkos pažeidimai ir administracinė atsakomybė
  • L. Minkevičienė
  • Mano ūkis

Ūkininkas kaip darbdavys ir mokesčių mokėtojas, žemės ūkio veiklos subjektas privalo vadovautis jo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Nustatytos tvarkos pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę nuo įspėjimo iki keliasdešimties tūkstančių litų piniginės baudos.

Prekyba turgavietėse ir viešosiose vietose

Prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisykles nustato savivaldybės. Šių taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo 20 iki 100 litų.

Žymėtas kuras

Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo 1 000 iki 2 000 litų, įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims - nuo 3 000 iki 5 000 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda, užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo 2 000 iki 4 000 litų, įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims - nuo 5 000 iki 10 000 litų.

Buhalterinė apskaita

Buhalterinės ūkinių operacijų apskaitos taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 100 iki 200 litų. Buhalterinės piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitos taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo 200 iki 500 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda, užtraukia baudą nuo 500 iki 2 000 litų.

Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas, kai dėl to nesumokama nuo 30 iki 50 MGL dydžio sumos mokesčių (3 900-6 500 Lt), kurie turėjo būti sumokėti pagal įstatymus už tikrinamąjį laikotarpį, užtraukia baudą nuo 3 000 iki 5 000 litų; kai nesumokama daugiau kaip 50 MGL dydžio suma (6 500 Lt), baudos dydis gali siekti nuo 5 000 iki 10 000 litų.

Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant nuslėpti arba nuslepiant nuo 10 iki 50 MGL dydžio sumos mokesčius (1 300-6 500 Lt), kurie turėjo būti  sumokėti pagal įstatymus už tikrinamąjį laikotarpį, užtraukia baudą  nuo 10 000  iki  20 000 litų; kai nuslėpta ar siekta nuslėpti daugiau kaip 50 MGL dydžio sumos mokesčius (6 500 Lt), bauda gali siekti nuo 20 000 iki 40 000 litų.

Ataskaitų ir dokumentų nepateikimas, mokesčių vengimas

Fizinių asmenų, įstaigų arba organizacijų vadovų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių), individualių įmonių savininkų, asmenų, įgaliotų tvarkyti ūkinių bendrijų reikalus, uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių administracijos vadovų, žemės ūkio bendrovių valdybų pirmininkų ar administracijos vadovų, kooperatinių bendrovių valdybų pirmininkų ar valdytojų, valstybės bei savivaldybės įmonių administracijos vadovų, bankrutuojančių įmonių administratorių ar jų įgaliotų asmenų, įmonių likvidatorių ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 200 iki 500 litų. Ta pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda, užtraukia baudą nuo 500 iki 1 000 litų.

Ši veika, padaryta siekiant nuslėpti arba nuslepiant mokesčius, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, užtraukia baudą nuo 2 000 iki 4 000 litų.

Nurodymų nevykdymas

Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų nurodymų mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apskaičiavimo bei mokėjimo klausimais nevykdymas, taip pat trukdymas įgyvendinti kitas jų teises, užtraukia baudą nuo 50 iki 2 000 litų.

Gyventojų pajamų mokestis

Gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams (savininkams) ir jų vyriausiesiems finansininkams nuo 1 000 iki 3 000 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda, užtraukia baudą nuo 3 000 iki 5 000 litų.

L. Minkevičienė

Mano ūkis, 2011/02