MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/02
Socialinio ir sveikatos draudimo įmokos
  • R. Juodgalvienė
  • Mano ūkis

Ūkininkai 2009 metais mokėjo tik 8 proc. dydžio socialinio draudimo įmokas, 2010 metais jau 16 proc. dydžio įmokas nuo pasirinktų pajamų, kurios negalėjo būti mažesnės negu minimali mėnesinė alga (800 Lt) ir ne didesnės kaip Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų mėnesinės draudžiamosios pajamos (2009 m. - 1 488 Lt, 2010 m. -1 170 Lt).

Nuo 2011 m. sausio 1-osios, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, ūkininkas, kurio žemės ūkio valdos dydis didesnis kaip 4 EDV, privalo mokėti visą socialinio draudimo mokestį. Ūkininkas tapo privalomai draudžiamas pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims ir ligos bei motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) išmokoms. Bendras socialinio draudimo įmokų tarifas - 28,5 proc. deklaruotų mokestinių metų pajamų (pensijų socialiniam draudimui - 26,3 proc., ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) išmokoms - 2,2 proc.).

Taigi, ūkininkas 2011 metais mokės (800 Lt * 28,5 %) 228 Lt dydžio valstybinio socialinio draudimo mokestį kas mėnesį avansu. Pasibaigus 2011 metams, ūkininkų ir jų partnerių, kurių pajamos per mokestinį laikotarpį (2011 m. sausio 1 d. - gruodžio 31 d.) apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, socialinio draudimo bazė būtų kiekvieno asmens žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų suma, bet ne daugiau kaip 4 001,40 Lt metams arba 333,45 Lt mėnesiui (1 170 Lt * 12 mėn. * 28,5 %) pagal dabar galiojančias Vyriausybės patvirtintas 2010 metų draudžiamąsias mėnesio pajamas.

Sveikatos draudimo įmokos

Nuo 2011 m. sausio 1-osios keičiasi ir sveikatos draudimo įmokos. Smulkieji ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį (nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d.) yra 2 ar mažiau EDV, kas mėnesį moka 3 proc. minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas (800 Lt * 3 %) - 24 Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai, bet tik tuo atveju, jei asmuo nėra apdraustas kitoje kategorijoje (pvz., nedirba).

Ūkininkai, kurių ekonominio dydžio vienetai yra didesni negu 2 EDV, tačiau neviršija ar yra lygūs 14 EDV, kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas Valstybinei mokesčių inspekcijai (800 Lt * 9 %) - 72 Lt, bet tik tuo atveju, jei asmuo nėra apdraustas kitoje kategorijoje.

Stambiųjų ūkininkų ir jų partnerių, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis sudaro 14 EDV, įmokos skaičiuojamos tokiu pačiu būdu (tarifas - 9 proc.), pasirenkant sumą, kuri turi būti ne mažesnė negu 72 Lt (800 Lt * 9 %) ir ne didesnė negu Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų mėnesio draudžiamosios pajamos.

Socialinio draudimo garantijos priklauso ne tik nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, bet ir nuo įmokų tarifo dydžio. Kai apdraustieji moka viso dydžio įmokas, jų išmokos atitinkamai skaičiuojamos nuo viso dydžio draudžiamųjų pajamų - kitaip tariant, didėja šių asmenų pensijos ar motinystės pašalpos.

Socialinio ir sveikatos draudimo įmokos turi būti sumokamos iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

Gyventojų 2011 metų pajamų mokestis aktualus tik stambiesiems ūkininkams ir tik su sąlyga, kad veikla buvo pelninga. Mokesčio tarifas liko toks pat - 5 proc. Jis turėtų būti sumokėtas pasibaigus 2011metams, deklaravus pajamas iki 2012 metų gegužės 1dienos.

Gyventojai, užsiimantys individualia veikla, jau šiuo metu apskaičiuodami savo apmokestinamąsias pajams, turi galimybę nurašyti 30 proc. jų į veiklos sąnaudas be jokių pagrindžiančių dokumentų ir pajamų mokestį mokėti nuo 70 proc. pajamų. Didesnei nei 30 proc. pajamų daliai nurašyti į sąnaudas reikia pagrindžiančių duomenų, o tokioms sąnaudoms priskiriamos ne tik veiklai reikalingos žaliavos, darbo priemonės, bet ir SODROS mokesčiai, PSD įmokos.

R. Juodgalvienė

Mano ūkis, 2011/02