MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/02
LŽŪKT inžinieriai ne tik projektuoja
  • D. Stanišauskienė
  • Mano ūkis

Pernai Statybos produkcijos sertifikavimo centras suteikė teisę Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai (LŽŪKT) projektuoti ypatingus žemės ūkio statinius (garažus, sandėlius, pagalbinio ūkio pastatus, fermas, šiltnamius ir kt.). Konsultavimo tarnybos specialistai rengia pastatų statybos projektus nuo 2005 metų.

Per penkerius metus parengta apie 200 žemės ūkio statinių, nepriklausančių ypatingų statinių grupei, techninių projektų. LŽŪKT dirba 11 inžinierių ir projektuotojų, iš jų 4 centrinėje LŽŪKT būstinėje, o 7 - rajonų biuruose. Darbuotojų komandą šiemet ketinama dar labiau plėsti.

Apie projektavimo ir kitą LŽŪKT inžinerijos skyriaus veiklą kalbamės su skyriaus vadovu Daliumi AKSENAVIČIUMI.

Kaip suteiktoji teisė išplės LŽŪKT teikiamų paslaugų spektrą?

Konsultavimo tarnyba turi nemažą projektavimo darbų patirtį, tačiau iki šiol negalėjome projektuoti stambių gamybinių pastatų. Gautas atestatas tik sustiprins mūsų pozicijas ir padidins mūsų galimybes teikti daugiau paslaugų, o sukurtas ūkininkų aptarnavimo tinklas visoje šalyje leis parengti projektus bet kokio rajono žemdirbiams.

Siekiant didesnio konkurencingumo, labai svarbu taikyti naujas ir inovatyvias technologijas. Ūkininkams, norintiems jas įdiegti savo ūkyje, konsultantai gali suteikti kvalifikuotas konsultacijas, parengti ir techninius statinių projektus, ir verslo planus.

Kokie reikalavimui keliami statinių projektams? Kodėl svarbu parengti tinkamą projektą?

Bet kurio projekto tikslas, kad ūkio statiniai būtų patogūs ir funkcionalūs. Kiekvienas ūkininkas rūpinasi technika, auginamų gyvulių gerove, derliaus sandėliavimu, šeimos ir darbuotojų saugumu. Statiniai turi atitikti savo paskirtį, būti saugūs, pastatyti laikantis tam tikrų reikalavimų. Įgyvendinant ūkininkų poreikius atitinkančius projektus, būtina žinoti kiekvienam statiniui keliamus reikalavimus. Panaudojus netinkamas technologijas, klaidos gali brangiai atsieiti ir turėti įtakos ne tik ūkio plėtrai, bet ir žmonių bei gyvulių saugumui. Gali būti brangu ir tas klaidas ištaisyti.

Gyvulių laikymo patalpoms keliami reikalavimai keičiasi, nes griežtinamos gyvūnų gerovės nuostatos. Netinkamas tvarto technologinis planas ir statybos klaidos pažeidžia gyvūnų gerovę, pvz., dėl per siaurų karvių vaikščiojimo takų galvijai patiria kojų traumas, blogas mikroklimatas padidina riziką susirgti įvairiomis ligomis, per maži plotai prie girdyklų ar šėrimo tako mažina karvių produktyvumą.

Parengti reikalavimus atitinkantį projektą svarbu ir dėl kitų priežasčių. Remiantis ES nuostatomis, nuo 2009 m. tiesiogines išmokas gauna tik tokių ūkių savininkai, kurie savo valdose diegia aplinkosaugos, maisto saugos, gyvūnų gerovės, veterinarijos, fitosanitarijos, sveikatos ir darbų saugos reikalavimus. Nauja paramos mokėjimo tvarka įgyvendinama laipsniškai. Kompleksinės paramos reikalavimai (vadinamieji „cross compliance") reglamentuoja 18 direktyvų. Ūkininkas, gaunantis tiesiogines išmokas, privalo laikytis ūkio tvarkymo ir aplinkosaugos reikalavimų. Jei jų nesilaikoma, tiesioginės išmokos mažinamos arba visai nemokamos už tuos kalendorinius metus, per kuriuos reikalavimai buvo pažeisti. Tarnyba rengia skaičiuokles, kurios galės apskaičiuoti tiesioginių išmokų dydžius ir galimas sankcijas. Preliminarias galimų sankcijų skaičiuokles bus galima rasti Tarnybos svetainėje ir agroinovacijų portale www.agroakademija.lt.

Į ką pirmiausia atsižvelgiate, rengdami naujus projektus?

Pirmiausia turime atsakyti į du klausimus: kokia technologija tinkamiausia ir kokiam ūkiui rengiamas projektas? Labai sunku pritaikyti vienodas technologijas keliems ūkiams. Paprastai projektą ar atskiras jo dalis reikia priderinti prie esamos ūkio situacijos. Statinių projektai rengiami, vadovaujantis ES ir Lietuvoje galiojančiais reikalavimais, atsižvelgiant į mokslininkų rekomendacijas, ekspertų patarimus, technologinę pažangą ir gamybinę ūkininkavimo patirtį. Atitinkami reikalavimai ir nurodymai statyboms yra privalomi visiems statytojams, tačiau kiekvienas ūkis yra skirtingas pagal gamybos pajėgumus, finansinę būklę ar reljefo ypatumus, tad kiekvienu statinio statybos organizavimo atveju darbai yra ir panašūs, ir skirtingi.

Kokie metodai naudojami projektavimo darbe?

Rengdami projektus, naudojamės kompiuterinio projektavimo programomis, kitomis informacinėmis technologijomis, kurios labai padidina inžinerinės veiklos efektyvumą. Jei reikia, projektai gali būti koreguojami ir projektavimo, ir projektų derinimo ar net statybų metu. Tad kol statinys nėra atiduotas eksploatacijai, mes visada galime projektus pakoreguoti.

Kokias aplinkosaugos paslaugas teikiate? Ką aktualu žinoti gyvulių augintojams?

Pastaruoju metu aplinkos apsaugai skiriamas ypatingas dėmesys. Tarnyba tam telkia daugiau pajėgų. Kad gyvulininkystės ūkiai mažiau terštų aplinką, reikia statyti reikalingos talpos mėšlides, tinkamai paskleisti mėšlą, o ateityje - pagalvoti, kaip jį perdirbti.

Daugiausia problemų kelia reikalavimas visuose ūkiuose, kuriuose laikoma daugiau kaip 10 sąlyginių gyvulių (SG), įrengti mėšlides, kuriose tilptų ne mažiau kaip 6 mėnesius kaupiamas mėšlas. Pagal Lietuvos įsipareigojimus ES, mėšlides 6 mėnesių mėšlui kaupti iki 2008 metų turėjo įrengti dideli gyvulininkystės ūkiai, turintys daugiau kaip 300 SG. Visi kiti ūkiai, kuriuose auginama daugiau kaip 10 SG, turi suskubti šiuos reikalavimus įgyvendinti iki 2012 metų.

Į ką reikia atsižvelgti planuojant mėšlidžių, skystojo mėšlo kaupyklų statybas?

Planuojant mėšlidžių statybą, labai svarbu teisingai numatyti talpyklas mėšlui kaupti. Pavyzdžiui, statant srutų rezervuarą ir skaičiuojant jo talpą, labai svarbu numatyti įvairių nuotekų iš tvarto, kritulių ir vandens iš ūkio kiemo ar nuo stogų kiekį. Dėl šių nuotekų gali tekti gerokai padidinti rezervuaro talpą, taigi ir išleisti daugiau pinigų. Be to, šie vandenys sumažina maisto medžiagų koncentraciją mėšle. Todėl vandenį iš ūkio kiemo ir nuo stogų reikėtų atskirti nuo mėšlo šalinimo sistemos. Konsultavimo tarnybos internetiniame puslapyje ir agroinovacijų svetainėje www.agroakademija.lt pateikiamos skaičiuoklės, kurios apytiksliai apskaičiuoja reikalingas mėšlidžių talpas. Norintieji tiksliai žinoti, kokios talpos mėšlo talpyklų reikia, turi kreiptis į specialistus.

Ar statybų, rekonstrukcijos projektus įgyvendinantys ūkininkai Konsultavimo tarnyboje gali gauti patarimų ūkio infrastruktūros klausimais?

Ūkių modernizacija negali žaloti aplinkos, gyvenamosios erdvės, žmonių sveikatos ir gerovės. Todėl labai svarbu teisingai numatyti reikalingų statinių ir įrenginių išdėstymą, taršos šaltinių valdymo sistemą, atliekų šalinimo būdus, numatyti tinkamas priešgaisrines bei saugumo priemones. Šiuos reikalavimus reglamentuoja daug teisės aktų, kurie dažnai keičiasi. Konsultavimo tarnyba turi sukaupusi nemažą teisinę bazę, todėl galėtų padėti priimti tinkamus sprendimus.

Kokias dar konsultacijas ir paslaugas galite pasiūlyti žemdirbiams?

Augintojus, siekiančius gyvulių mėšlą tvarkyti nepriekaištingai, skatiname naudoti inovatyvias ir labiausiai tinkančias technologijas (angl. best available technologies - BAT). Tai tokios technologijos, kurios atitinka tris rodiklius: techninius, aplinkosauginius, ekonominius. Jei nors vienas rodiklis neatitinka normų, tokią technologiją negalima vadinti tinkamiausia.

Siekiant paskatinti inovacijas ūkiuose, planuojame parengti mokymų programas, metodinę ir demonstracinę medžiagą. Per mokymus numatyta pristatyti mėšlo tvarkymo, atsinaujinančios energetikos ir kitas pažangias technologijas ne tik teoriškai, bet ir praktiškai.

Deklaruojant žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, labai svarbu, kad pareiškėjas tiksliai žinotų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Esant netikslumams, vėluoja išmokos, o nurodžius neteisingą plotą, jos sumažinamos. Tiksliai pasėlių ir žemės ūkio naudmenų plotus matuoja visų Tarnybos rajoninių biurų konsultantai.

Konsultantai pasėlių plotų matavimo paslaugą teikia nuo 2004 m. Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko konsultantų matuotų plotų patikrą. Visi tikrinti plotai buvo leistinos paklaidos ribose ir jokių sankcijų žemdirbiams nebuvo skirta. Šiemet pasėliams deklaruoti vėl bus galima naudoti VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro" sukurtą internetinę taikomąją programą, su kuria galima įbraižyti laukus ir užpildyti paraiškas elektroniniu būdu. Konsultantai yra pasiruošę padėti ir konsultuoti pasėlių deklaravimo klausimais, o jei žemdirbiai pageidaus, padės užpildyti paraiškas, įbraižyti pasėlių ribas žemėlapiuose.

Ačiū už pokalbį.

Daina Stanišauskienė

Mano ūkis, 2011/02