MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/01
Kiek kartų melžti?
  • R. M. Gailevičius
  • Mano ūkis

Melžiant karves dažniau galima gauti daugiau pieno. Tačiau dažniau melžiant, padidėja išlaidos, ypač darbo užmokesčiui. Dažnesnis karvių melžimas gali turėti neigiamą įtaką ir karvių sveikatingumui.

Daugumoje ūkių karvės melžiamos du kartus per parą. Tačiau visiškai pasiteisina ir trikartinis karvių melžimas. Kai kuriuose ūkiuose karvės melžiamos ir keturis kartus per parą. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) šviežiapienės karvės buvo melžiamos net šešis kartus per parą, ir jų produktyvumas labai padidėjo.

Manoma, kad dažnas karvių melžimas gali pažeisti jų spenius, todėl melžti šešis kartus rekomenduojama tik pirmąjį laktacijos mėnesį. Melžiant karves keturis kartus, daugelyje šalių jų produktyvumas padidėjo nuo 9 iki 15 procentų. Taip karvių melžimas organizuojamas JAV ir Saudo Arabijoje. Kai kuriose iš šių šalių ūkiuose karvės keturis kartus per parą melžiamos jau daugiau kaip penkeri metai, ir vidutinis jų produktyvumas siekia daugiau kaip 11 000 kg pieno per metus. Taip pat nustatyta, kad keturių kartų melžimas neturi neigiamos įtakos kokybiniams pieno rodikliams.

Tiriant karvių elgseną, kai jos melžiamos tris kartus per parą, nustatyta, kad jos vidutiniškai per parą ėda nuo 5,5 iki 7,5 val. ir guli nuo 12 iki 14 valandų. Panašūs rezultatai gauti ir tiriant gyvulių elgseną 290 karvių, kurių vidutinis metinis produktyvumas daugiau kaip 10 000 kg pieno, bandoje.

Tyrimai Europoje

Siekdami nustatyti, kokia dažno melžimo įtaka karvių elgsenai, Vokietijos Rostoko universiteto ir Meklenburgo-Pomeranijos žemės ūkio ir gyvulininkystės tyrimo instituto mokslininkai atliko bandymą 370 karvių ūkyje. Buvo vertinama, kiek laiko keturis kartus melžiamos karvės ėdė; gulėjo ir stovėjo guoliavietėse; stovėjo praėjimuose.

Karvės karvidėje buvo laikomos palaidos, melžiamos melžimo aikštelėje keturis kartus per parą, ilsėdavosi šiaudais kreikiamose guoliavietėse. Vidutinis bandos karvių produktyvumas siekė 10 000 kg pieno. Bandymas buvo atliekamas žiemos ir vasaros laikotarpiais, karvių stebėjimo intervalas buvo 48 val.                   

Išvados

Melžiant keturis kartus per parą, karvės trumpiau ėdė ir mažiau gulėjo. Dėl trumpesnių tarpų tarp melžimų daugumą karvių melžimui teko varinėti tiesiai iš guoliaviečių, nes jos pačios nesikėlė ir nėjo į priešmelžiminę aikštelę. Ypač tai buvo pastebima ankstyvo rytinio ir vėlyvo vakarinio melžimo metu. Taigi, melžiant keturis kartus, karvės turi mažiau laiko kitoms reikmėms, todėl nukenčia jų poilsis, mažiau laiko lieka ir paėsti. Remiantis rekomendacijomis, karvės turi gulėti ne mažiau kaip 12 val., o melžiant keturis kartus, tai tampa neįmanoma. Vertinant biologiniu požiūriu, tai neigiamai veikia gyvulių elgseną ir kartu kelia didelius reikalavimus bandos valdymo kokybei.

R. M. Gailevičius

Mano ūkis, 2011/01