23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2010/06
Ko laukti kaimo gyventojams artimiausiais metais
  • Janas ŽUKOVSKIS LŽŪU
  • Mano ūkis

Žemdirbiams ir kaimo gyventojams rūpi, kas jų laukia ateityje, kokia kryptimi keisis valdžios politika. Norint tai sužinoti, nebūtina burti iš kavos tirščių, užtenka atsiversti Vyriausybės programą. Deja, kol kas negalime pasigirti tokio pobūdžio dokumentų skaitymo ir analizavimo įgūdžiais. LŽŪU doc. Janas Žukovskis, besidomintis valstybiniu ekonomikos ir žemės ūkio reguliavimu, pateikia skaitytojams savąją Vyriausybės programos analizę, kuri ne vienam padės atsakyti į antraštėje iškeltą klausimą.

Prieš pusantrų metų, 2008-ųjų gruodį, Lietuvos Seimas patvirtino dabartinės 15-osios Vyriausybės programą*. Nei Konstitucijoje, nei Vyriausybės įstatyme nėra apibūdinama, kaip turi būti sudaryta Vyriausybės programa, nepateikiami esminiai reikalavimai jos struktūrai ir nuostatų formulavimui. Bendrąja prasme Vyriausybės programa – tai tam tikrų tikslų ir/ar uždavinių visuma, kurių siekia visuomenės išrinkti atstovai visuomenės labui. Kitaip tariant, tai valstybės piliečių artimiausių siekių planas. Vyriausybės programa sudaroma jos veiklos laikotarpiui (kadencijai). Turint omenyje, kad po kiekvienų Seimo ir Prezidento rinkimų Vyriausybė keičiasi, tai maksimalus šios programos vykdymo laikotarpis gali būti ketveri metai. Nors Lietuvoje, kaip rodo istorinė patirtis, šis laikotarpis yra daug trumpesnis, vidutiniškai trunka 15–16 mėnesių. Per dvidešimt pastarųjų metų tai jau penkioliktoji Vyriausybės programa.

Dabartinės Vyriausybės programa yra labai išsami. Joje numatyta 816 įvairių suformuluotų siekių, kurie suskirstyti į 25 visuomeninio gyvenimo politikos sritis: pradedant skyriumi „Taupymas ir efektyvus mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimas“ ir baigiant „Kūno kultūros ir sporto politika“. Apie žemdirbiams ir kaimo gyventojams aktualius reikalus rašoma 14-ajame Programos skyriuje „Lietuvos kaimo plėt­ra“, kuriame išvardyti 36 siekiai (nuo 407 iki 445 programos punkto; greta esančiose lentelėse pateikiamos nuorodos į Programos punktus).

Skaitant ir analizuojant originalų Programos tekstą galima pastebėti daug trūkumų. Tekstas, nors ir suskirstytas į skyrius, nėra aiškiai suprantamas. Jame dažnai kartojasi veiksmažodžiai, kuriais išreiškiami būsimieji Vyriausybės veiksmai. Taip pateiktas tekstas klaidina skaitytoją, sudaro biurokratinio formalumo, neskaidrumo, o taip pat ir abejotino rezultatyvumo įspūdį. Dėl to gali susidaryti įspūdis, kad tai ne veiksmų ir įsipareigojimų programa, o tik tam tikrų svajonių rinkinys. Kai plane nėra aiškiai numatytų rezultatų arba vietoje laukiamo rezultato nurodomas tik tęstinis veiksmas, t. y. tik procesas, neįmanoma įvertinti, ar programos nuostatos bus įgyvendintos ir ar bus gautas laukiamas rezultatas.

Kad skaitytojams būtų aiškiau suvokti dabartinės Vyriausybės programos siekius, sužinoti, kokių rezultatų laukiama, buvo atlikta Vyriausybės programos dalies „Lietuvos kaimo plėtra“ teksto analizė ir sintezė. Vienoje lentelėje pateikiamos Vyriausybės programos nuostatos, iš kurių galima tikėtis tam tikrų rezultatų. Jų įgyvendinimą ateityje galima vertinti kiekybine ir kokybine prasme. Antroje lentelėje – Vyriausybės programos teiginiai, pagal kuriuos sudėtinga spręsti, kokie bus rezultatai, ir todėl bus galima vertinti tik įgyvendintą arba neįgyvendintą procesą.

Šitokiu būdu išnagrinėjus Vyriausybės programą akivaizdžiai matyti, kiek dar reikia tobulinti mūsų valstybės administravimo reglamentavimą. Kartu pateikiama tam tikra metodika mūsų politikams rengiant būsimų vyriausybių programas. Tai padeda dabartiniams kaimo gyventojams aiškiau suprasti 15-osios Vyriausybės siekius ir numatyti, kokių rezultatų jie sulauks, jeigu šie siekiai bus įgyvendinti.

Iki šiol Vyriausybės programos tokiu aspektu niekas netyrė. Teisinių dokumentų teksto analizės ir sintezės būdai gali ir turi būti tobulinami. Kita vertus, neaišku, ar kam nors tokių tyrimų reikia? Ar Vyriausybė įsipareigojo įvykdyti tik tai, kas išvardyta laukiamuose Programos rezultatuose? Ar visi valdžios vykdomi procesai yra reikšmingi mūsų valstybės gyventojams, o gal jie nėra reikšmingi, nes šia veik­la nesiekiama jokio rezultato? Iš dalies į šiuos klausimus atsako pateikti tyrimo rezultatai.