23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2010/03
Aktualūs mokesčių klausimai
  • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Valstybinė mokesčių inspekcija atnaujino informacinį leidinį „Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai“, kadangi mokesčius ir privalomąsias įmokas reglamentuojantys teisės aktai ne visada suprantami ir aiškinami vienodai. Štai keletas dalykų, kurie kelia ūkininkams daugiausia klausimų.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 14 EDV (14 ir mažiau), GPM nemoka.

Svarbu tai, kad 2009 m. gautos (uždirbtos) pajamos priskiriamos apmokestinamosioms arba neapmokestinamosioms pagal EDV, nustatytą už 2008 m. mokestinį laikotarpį (nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31, paskelbtą 2009-01-30).

Teikiant 2009 metų metinę pajamų deklaraciją, 34 laukelyje turi būti įrašomas EDV dydis, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį (2008-01-01 iki 2008-12-31). Įrašomas į deklaraciją EDV dydis neapvalinamas.

2010 m. gautos (uždirbtos) pajamos priskiriamos apmokestinamosioms arba neapmokestinamosioms pagal EDV, nustatytą už 2009 m. mokestinį laikotarpį (nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31, paskelbtą 2010-01-30).

Jeigu asmuo taps (tapo) žemės ūkio veiklą vykdančiu gyventoju 2009 metais (t. y. jo valdos (ūkio) ekonominis dydis, išreikštas EDV, už 2008 m. mokestinį laikotarpį apskaičiuotas nebuvo), tai jo pajamos iš žemės ūkio veiklos, gautos (uždirbtos) 2009 metais, GPM neapmokestinamos.

Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 EDV, gautos (uždirbtos) pajamos iš žemės ūkio veiklos apmokestinamos atėmus patirtas išlaidas (leidžiamus atskaitymus), taikant tokio dydžio GPM tarifą: 2009 m. – 5 proc.; 2010 m. – 10 proc.; 2011 m. ir vėlesniais laikotarpiais – 15 procentų.

Tokie patys GPM tarifai nustatyti ir gyventojams, gaunantiems GPM apmokestinamas apyvartai proporcingas išmokas, mokamas vieneto (kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams)) iš šio vieneto pelno.

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos neprivalo pateikti tie žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių ūkių dydis yra mažesnis negu 14 EDV ir kurie gavo neapmokestinamųjų pajamų ne daugiau kaip 10 000 Lt (jei nėra kitų pagrindų teikti minėtą deklaraciją).

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)

Nuo 2010 m. VMI administruoja PSD įmokas tų gyventojų, kurie vykdo žemės ūkio veiklą ir kurių EDV yra ne didesnis kaip 14, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d. Gyventojai, kurių ūkio ekonominis dydis yra 2 ir mažiau EDV, moka 24 Lt PSD įmoką kas mėnesį (3 proc. x 800 Lt = 24 Lt). Nuo 2 iki 14 EDV – 72 Lt kas mėnesį (9 proc. x 800 Lt = 72 Lt). Mėnesinė įmoka sumokama iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos į VMI surenkamąją sąskaitą.

PSD įmokų nereikia mokėti tiems anksčiau išvardytiems gyventojams, vykdantiems žemės ūkio veiklą, kurie kartu patenka ir į draudžiamųjų valstybės lėšomis kategoriją (pvz., yra pensininkai, neįgalieji) ir (ar) jau kas mėnesį moka PSD įmokas dėl to, kad verčiasi kita veikla (pvz., dirba pagal darbo sutartį arba yra IĮ savininkai).

Ūkininkų ir jų partnerių, kitų žemės ūkio individualią veiklą vykdančių gyventojų, kurių EDV yra didesnis kaip 14, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d., mokamas PSD įmokas administruoja ir renka SODRA. Didesnių kaip 14 EDV ūkių savininkai kas mėnesį avansu moka 72 Lt (9 proc. x 800 Lt = 72 Lt) PSD įmoką.

Šie asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įmokos (t. y. jie dirba pagal darbo sutartį arba yra draudžiami valstybės lėšomis). Tačiau svarbu, kad ūkininkų ir jų partnerių, kai ūkio ekonominis dydis viršija 14 EDV, metinė PSD suma 2010 m. yra 6 procentai (2009 m. – 3 proc.) nuo per kalendorinius metus gautų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų, bet per metus ne mažiau kaip 9 proc. nuo dvylikos MMA ir ne daugiau kaip dvylikos LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių įmokos mokėjimo dieną.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD)

Ūkininkų ir jų partnerių, kurių EDV yra didesnis kaip 4, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d., VSD įmokas administruoja ir renka Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (SODRA). Mokėdami šias įmokas ūkininkai yra draudžiami pensijų socialiniu draudimu ir ligos bei motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti.

Nuo 2010 m. taikomas lengvatinis 16 proc. tarifas (2009 m. buvo 8 proc.). Didesni kaip 4 EDV ūkių savininkai moka 128 Lt kas mėnesį (16 proc. x 800 Lt = 128 Lt). Mėnesinė įmoka sumokama iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos į SODROS surenkamąsias sąskaitas.

Ūkininkų ir jų partnerių, kurių valdos dydis didesnis negu 14 EDV, metinė VSD suma turi būti apskaičiuojama nuo gautų žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų). Tačiau ši suma turi būti ne mažesnė kaip 12 MMA ir ne didesnė negu 12 Vyriausybės patvirtinta einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma (t. y. ne mažesnė kaip 800 Lt x 12 = 9 600 Lt ir ne didesnė kaip1 170 Lt x 12 = 14 040 Lt). 2009 m. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma buvo 1 488 Lt x12 = 17 856 Lt. Skirtumas tarp apskaičiuotos VSD metinės sumos ir jau sumokėtų įmokų turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos.

Pavyzdys

Ūkininko valdos ekonominis dydis yra didesnis nei 14 EDV. Per 2009 metus ūkininkas sumokėjo VSD įmokų 768 Lt (64 Lt x 12 mėn.) ir PSD įmokų 864 Lt (72 Lt x 12 mėn.). Ūkininko 2009 m. žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos (neatėmus VSD ir PSD įmokų) yra 13 000 Lt. Vadinasi, ūkininkas iki 2010 m. gegužės 3 d. turės sumokėti VSD įmokų skirtumą 272 Lt (13 000 Lt x 8 proc. – 768 Lt = 272 Lt). PSD įmokų skirtumo sumokėti nereikės, nes PSD įmokos sumokėtos nuo sumos, ne mažesnės kaip 12 MMA. Jeigu ūkininko 2009 m. žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos (neatėmus VSD ir PSD įmokų) yra 25 000 Lt, vadinasi ūkininkas iki 2010 m. gegužės 3 d. turės nuo sumos ne didesnės kaip 17 856 Lt sumokėti VSD įmokų skirtumą 660,48 Lt (17 856 Lt x 8 proc. = 1 428,48 Lt, 1 428 Lt - 768 Lt = 660,48 Lt). PSD įmokų skirtumo sumokėti nereikės, nes PSD įmokos sumokėtos nuo sumos ne mažesnės kaip 12 MMA.