23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2009/09
Rugsėjis. Mėnesio darbai
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Rugsėjo 7, 14, 21 d.

Ribinės dienos PVM avansinei įmokai sumokėti. PVM avansines įmokas moka PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 iš eilės einančių kalendorinių mėnesių laikotarpį buvo didesnė kaip 200 tūkst. litų. Avansinės PVM įmokos dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio.

Įmokos kodas: 3641 – ūkininkų avansu mokamas PVM

Rugsėjo 15 d.

Paskutinė diena, kai ūkininkai, išmokėję darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, VMI teritoriniam skyriui turi pateikti užpildytą rugpjūčio mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formą (FR0572) ir jos priedus.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki 2009 m. rugsėjo 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki 2009 m. rugsėjo 15 dienos.

Įmokos kodas: 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.

Paskutinė diena sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už dirbančiuosius, dirbusius rugpjūčio mėnesį.

Įmokos kodas: 252 – įmokos pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui.

Rugsėjo 25 d.

Paskutinė diena pateikti 2009 m. rugpjūčio mėn. (jei mokestinis laikotarpis – mėnuo) PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį už 2009 m. rugpjūčio mėnesį.

Paskutinė diena pateikti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (jeigu atsirado prievolė mokėti PVM) už 2009 m. rugpjūčio mėnesį.

Įmokos kodas: 3441 – ūkininkų PVM

Rugsėjo 30 d.

Paskutinė diena, kai ūkininkai bei žemės naudotojai, taip pat asmeninio ūkio naudotojai, išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius turi sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas už 2009 m. rugsėjo mėnesį.

Įmokų kodai: 1791 – ūkininkų, ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje, kurių ž. ū. valdos dydis yra ne didesnis kaip 2 EDV;

1921 – ūkininkų, ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje, kurių ž. ū. valdos dydis yra didesnis kaip 2 EDV, bet ne didesnis kaip 14 EDV;

1931 – ūkininkų, ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje, kurių ž. ū. valdos dydis yra didesnis kaip 14 EDV.

Paskutinė diena sumokėti gyventojų pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo išmokų, pagal mokesčių mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms ir išmokėtų po rugsėjo 15 dienos.

Įmokos kodas: 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.