23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2009/09
Išcentrinių barstomųjų trąšų skleidimo įrenginiai
  • Dr. Edvardas VAICIUKEVIČIUS, LŽŪU
  • Mano ūkis

Mineralinių trąšų barstomosios paskirtis – tiksliai ir tolygiai skleisti trąšas dirvos paviršiuje. Taip pat trąšų barstomoji gali būti naudojama rapsų, javų pakrikai sėjai.

Trąšų sklaidai dirvos paviršiuje turi įtakos ne tik trąšų barstomosios konstrukcija, bet ir skleidžiamų trąšų fizinės bei mechaninės savybės. Trąšų barstomosios yra bandomos gamyklose, kad būtų pateikiamos tikslios rekomendacijos joms nustatyti.

Konstrukcija

Trąšadėžė. Pagrindinės trąšų barstomųjų dalys yra trąšadėžė su dozavimo įtaisu ir sklaidomieji diskai arba švytuojantis vamzdis. Darbo metu trąšos byra ant sklaidomųjų diskų arba į švytuojantį vamzdį, kurie jas skleidžia barstomosios užgriebio plotyje.

Viendiskės ir su švytuojančiu vamzdžiu trąšų barstomosios yra naudojamos rečiau. Populiaresnės dvidiskės mineralinių trąšų barstomosios. Prikabinamos mašinos naudojamos tręšiant didelius laukus. Tuomet sutaupomas laikas trąšoms transportuoti, užpilti, mažiau suslegiama dirva.

Viendiskių išcentrinių mineralinių trąšų barstomųjų užgriebio plotis paprastai būna nuo 4 iki 12 m, dvidiskių – nuo 10 iki 48 m. Iš trąšadėžės trąšos byra pro trąšų išbyrėjimo angą ant sklaidomųjų diskų su mentelėmis. Angos dydis nustatomas toks, kad ant sklaidomųjų diskų patektų reikiamas trąšų kiekis. Diskai trąšas išbarsto dirvos paviršiuje puslankiu.

Maišikliai. Kad trąšos geriau byrėtų pro trąšų išbyrėjimo angas, trąšadėžės apatinėje dalyje įrengiami maišikliai. Maišikliai turi užtikrinti tolygų trąšų byrėjimą, netrupinti trąšų granulių, nepriklausomai nuo trąšų kiekio trąšadėžėje, barstomosios posvirio kampo, trąšų išbyrėjimo angos dydžio. Priklausomai nuo skirtingų mineralinių trąšų savybių, gaminami įvairios konstrukcijos maišikliai.

Virbaliniai maišikliai yra skirti drėgnoms, sunkiai pro trąšų išbyrėjimo angą byrančioms mineralinėms trąšoms maišyti. Žvaigždinius ir žiedinius maišiklius geriau naudoti granuliuotoms trąšoms, nes jie mažiau žaloja trąšų granules. Kūginis maišiklis su mentele tolygiai tiekia trąšas pro trąšų išbyrėjimo angas. Kai barstomų trąšų granulės nepatvarios, mentelė nuimama. Taip pat kūginiai maišikliai tinka sunkiai byrančioms sėkloms (pvz., žolių) maišyti. Trąšų maišiklio konstrukcija turi įtakos išbyrėjusių ant diskų trąšų kiekiui, todėl pakeitus maišiklį rekomenduojama patikrinti išberiamų trąšų normą kg·ha-1.

Angos ir diskai. Trąšų byrėjimo angos dydis, taip pat ir tręšimo norma yra keičiama sklende. Ji gali būti valdoma rankiniu būdu (svirtimis), hidrauliniu cilindru, elektros varikliu arba elektromagnetu. Jei sklendė valdoma hidrauliniu arba elektriniu būdu, ji atidaroma arba uždaroma traktoriaus kabinoje paspaudus mygtuką. Dvidiskėje trąšų barstomojoje sklendės gali būti valdomos kartu arba atskirai viena nuo kitos.

Pro trąšų išbyrėjimo angą prabiręs ­trąšų srautas patenka ant besisukančių diskų. Mineralinių trąšų sklaidomieji diskai yra pagrindinės barstomųjų dalys. Nuo jų priklauso skleidžiamų trąšų plotis, trąšų dalelių sklaida skersine kryptimi, trąšų dalelių judėjimo trajektorijos, trąšų granulių trupinimo laipsnis.

Mineralinių trąšų skleidimo plotis priklauso nuo diskų skersmens, posvyrio kampo, sukimosi dažnio, mentelių ilgio ir padėties. Siekiant tolygiai skleisti trąšas skersine kryptimi, prie diskų tvirtinamos skirtingo ilgio mentelės. Ilgesnės mentelės trąšų daleles nusviedžia toliau negu trumpesnės. Keičiant mentelių tvirtinimo prie disko padėties kampą, keičiama trąšų dalelių sklaida skleidžiamo ruožo viduryje ir šonuose. Kai disko judėjimo kryptis statmena pritvirtintoms mentelėms, trąšos nusviedžiamos toliausiai, pasukus menteles atgal – didesnė trąšų dalelių sklaida bus skleidžiamo ruožo viduryje.

Kai mentelės prie disko pritvirtintos standžiai (prikniedytos), trąšų granulių sklaida skleidžiamo ruožo plotyje reguliuojama keičiant trąšų tiekimo ant disko padėtį. Beriant trąšas arčiau disko centro, didesnė dalis granulių skleidžiama šonuose, o toliau nuo centro – viduryje.

Trąšos yra abrazyvinė medžiaga, todėl diskai ir mentelės yra gaminamos iš geros kokybės nerūdijančio plieno. Dėl trinties poveikio eksploatuojamos mentelės susidėvi, todėl jos turi būti lengvai keičiamos. Trąšų sklaidomojo disko mentelės dažniausiai tvirtinamos varžtais. Esant sudėtinėms mentelėms, galima keisti jų ilgį, todėl jos universalesnės, lengviau pritaikomos skirtingų rūšių trąšų granulėms skleisti.

Trąšų barstomosiose ant sklaidomųjų diskų tvirtinamos specialios konstrukcijos mentelės, kurios gali skleisti trąšas abiem pusėmis. Dalis trąšų dalelių prabyra pro mentelėje esančią angą, tad yra skleidžiamos trąšų ruožo viduryje. Neprabirusios pro mentelėje esančią angą trąšų dalelės sviedžiamos toliau.

Dažnai po trąšų išbyrėjimo anga yra įrengiamas kreipiklis ant diskų beriamo trąšų srauto padėčiai keisti. Kreipikliu trąšos yra nukreipiamos ant trumpesnių mentelių arčiau disko krašto.

Normaliam tręšimui kreipikliais trąšų srautas nukreipiamas ant ilgesnių disko mentelių. Kreipikliai valdomi elektriniu arba rankiniu būdu. Taip pat šiais kreipikliais yra keičiama trąšų dalelių sklaida trąšų barstomosios plotyje.

Tręšiant laukus prieš sėją arba augalams sudygus, mentelių kreipiančiosios yra nuleidžiamos į apatinę padėtį, tada tręšiama kaip su įprastinėmis mentelėmis. Trąšų dalelių judėjimo trajektorijos būna lėkštesnės, mažiau įtakos trąšų sklaidai turi vėjas.

Tręšiant augalus papildomai, mentelių kreipiančiosios palenkiamos aukštyn. Trąšų dalelės apie 80 cm pakyla aukščiau ir praradusios energiją į pasėlį krenta statesniu kampu. Augalai dėl mažesnio trąšų granulių poveikio mažiau žalojami.

Esant normaliam tręšimui, trąšų sklaidomieji diskai sukami vienas prieš kitą. Trąšos skleidžiamos apie 180o kampu. Dešinysis ir kairysis sklaidomieji diskai skleidžia trąšas dviem priešingai persidengiančiais srautais. Trąšų skleidimo plotis yra du kartus didesnis už atstumą tarp dviejų važiavimų (technologinių vėžių). Tai reiškia, kad trąšų srautai persidengia keturis kartus.

Skleidimas

Išberiamų trąšų kiekis reguliuojamas keičiant išbyrėjimo angos dydį, važiavimo greitį ir skleidimo plotį. Viendiskėmis barstomosiomis mineralines trąšas galima skleisti į kairę arba dešinę pusę. Trąšų dalelių judėjimo kryptis priklauso nuo trąšų patekimo ant disko vietos. Tai labai naudinga tręšiant lauko pakraščius, nes trąšų dalelių judėjimo kryptis nepriklauso nuo traktoriaus važiavimo krypties.

Siekiant mažiau trupinti trąšų granules ir tolygiau jas skleisti, stengiamasi mažinti atstumą tarp trąšų išbyrėjimo angos ir sklaidomojo disko paviršiaus. Sklaidomojo disko centre tvirtinamas kūgio formos gaubtas. Kūginiu paviršiumi granulės pradeda riedėti. Taip sumažinamas smūgis granulių su mentelėmis susidūrimo metu.

Skleidžiant miltines mineralines trąšas patartina sklaidomąjį diską pakreipti žemyn, nes taip susidaro mažiau dulkių. Dulkančias mineralines trąšas prieš skleidžiant rekomenduojama sudrėkinti.

Šiuolaikinės mineralinių trąšų barstomosios gaminamos su elektroniniais dozavimo įrenginiais. Tuomet išberiamų trąšų kiekis į hektarą mažiau priklauso nuo traktoriaus važiavimo greičio, nes kintant traktoriaus važiavimo greičiui, automatiškai keičiamas trąšų išbyrėjimo angos dydis.

Trąšų barstomosios nustatomos valdymo pultu. Valdymo pulte galima stebėti išbertų trąšų kiekio, trąšų normos, važiavimo greičio, patręšto lauko ploto, trąšų kiekio trąšadėžėje ir kitas momentines reikšmes.

***

Reikalavimai mineralinių trąšų barstomosioms

  • Barstomosios turi būti paprastai ir tiksliai nustatomos reikalingai trąšų normai skleisti.
  • Tolygiai skleisti įvairias mineralines trąšas, jų pasiskirstymo netolygumas skersine kryptimi neturi būti didesnis kaip 10 proc.
  • Nepriklausomai nuo dirvos tipo ir reljefo (šlaituose, sušalusioje dirvoje), mineralinių trąšų barstomosios turi tolygiai skleisti ir mažą, ir didelį trąšų kiekį.
  • Trąšadėžės turi būti talpios, jose neturi susidaryti trąšų skliautai.
  • Tręšiamieji aparatai turi gerai skleisti į gabalus sušokusias ir šiek tiek sudrėkusias trąšas.
  • Barstomosios turi būti našios, lengvai pritaikomos įvairaus aukščio pasėliams tręšti, su minimaliais nuostoliais skleisti trąšas lauko pakraščiuose.
  • Pagrindinės darbinės dalys turi būti pagamintos iš nerūdijančio, o trąšų skleidimo mentelės ir iš atsparaus dilimui plieno, lengvai nuplaunamos, patvarios.