23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2009/09
Dovanų apmokestinimas
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Mūsų šalies teisės aktai nustato ir keletą dovanų apmokestinimo atvejų. Priklausomai nuo to, kas teikia ir kokio dydžio dovanos yra teikiamos, gali tekti sumokėti gyventojų pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Dovanų apmokestinimo ypatybes aiškina LŽŪKT vyresnioji ūkio apskaitos specialistė Lina MINKEVIČIENĖ.

Kaip apmokestinamos iš giminaičių gaunamos dovanos?

Nuo 2009 m. sausio 1 d. dovanos, gautos iš sutuoktinio (sutuoktinės), iš tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių ir seserų yra priskiriamos gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamoms pajamoms. Ar dovanojamas nekilnojamas daiktas (butas, žemė), ar kilnojamas daiktas (automobilis, kompiuteris), ar vertybiniai popieriai, pinigai, nesvarbu, kokios jie vertės ir kiek kartų per mokestinius metus yra dovanojami, – iš minėtų asmenų gautos dovanos nėra apmokestinamos.

O jei dovanotojas nėra giminaitis?

Iš kitų fizinių asmenų gautos dovanos nuo 2009 m. sausio 1 d. neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu jų vertė neviršija 8 000 Lt. Skaičiuojant, ar gautų dovanų vertė neviršija 8 000 Lt, sumuojama visų iš kitų gyventojų per mokestinius metus gautų dovanų vertė. Šią sumą viršijanti suma apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu ir 6 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo mokesčiu. Gyventojas, gavęs tokias dovanas, privalo pats apskaičiuoti ir sumokėti šiuos mokesčius iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d. (už 2009 m. – iki 2010 m. gegužės 1 d.).

Kaip apmokestinamos iš darbdavio gaunamos dovanos?

Iš darbdavio (juridinio asmens) pinigais ir natūra gautos dovanos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu, 9 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo mokesčiu (6 proc. sumoka gyventojas, o 3 proc. darbdavys iš savo lėšų). Už šių mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą į biudžetą atsakingas darbdavys. Jei dovaną darbdavys įteikė iki mėnesio 15 d., tai iki šios dienos turi išskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Jei dovana įteikiama po 15 dienos – tai išskaičiuotą pajamų mokestį darbdavys turi sumokėti iki to paties mėnesio paskutinės dienos. Privalomojo sveikatos draudimo įmokas darbdavys turi sumokėti iki kito mėnesio 15 dienos.

Kuo ypatingas ne darbdavių teikiamų dovanų apmokestinimas?

Nuo 2009 m. sausio 1 d. gyventojo gautos dovanos natūra iš kitų juridinių asmenų (ne darbdavių) neapmokestinamos, jeigu jų vertė ne didesnė kaip 320 Lt. Jei gyventojas gauna dovaną natūra iš kito juridinio asmens (ne darbdavio), kurios vertė yra didesnė kaip 320 Lt, tai nuo visos dovanos natūra vertės privalo būti apskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą 15 proc. gyventojų pajamų mokestis.

Jeigu gyventojas gauna iš juridinio asmens (ne darbdavio) dovaną pinigais, neatsižvelgiant į tai, kokios ji vertės, turi būti išskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą 15 proc. gyventojų pajamų mokestis.

Kai gyventojas gauna pajamų mokesčiu apmokestinamąją dovaną iš kito juridinio asmens (ne iš darbdavio), turi būti sumokėta 6 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmoka. Apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmoką  turi pats dovaną teikiantis subjektas.