23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2009/05
Šarole veislės galvijų produktyvumo tipai
  • Prof. Česlovas JUKNA, LVA
  • Mano ūkis

Šarole yra viena seniausių mėsinių galvijų veislių Europoje. Veislė formavosi Šarole kaimo apylinkėse centrinėje Prancūzijos dalyje, o vėliau plito į šiaurės ir pietų-šiaurės rajonus. Tai labiausiai paplitusi mėsinių galvijų veislė Prancūzijoje.

Šarole veislės galvijų svarbiausias privalumas – didelė kokybiškos neriebios mėsos produkcija. Gerai vertinamos ir jų odos.

Šie galvijai yra stiprios konstitucijos, ramaus temperamento, turi gerai išvystytus raumenis. Jų liemuo platus, apvalus, ilgas. Dėl ilgumo kai kurių gyvulių liemuo įlinkęs. Kryžkaulis platus ir ilgas su gerai išvystytais raumenimis, kumpiai ilgi ir platūs. Galvos veido dalis plati, kaklas neilgas, nosies veidrodėlis nepigmentuotas. Oda balta be pigmento dėmių, spalva balta į gelsvumą. Ragai ir nagos vaško spalvos.

Šarole veislės galvijai bręsta vėlokai, mažai kaupia riebalų būdami vyresnio amžiaus. Todėl juos galima auginti iki didelio realizacinio svorio.

Selekcijos kryptys ir tipai

Įvairiais veislės formavimosi etapais kito selekcijos kryptys. Iš pradžių veislė formavosi kaip darbo-mėsos-pieno. Nuo 1830 m. selekcija vykdoma tik mėsinių savybių gerinimo kryptimi. Kilmės knyga tvarkoma nuo 1864 metų.

Dabar tai viena populiariausių mėsinių galvijų veislė pasaulyje. Šarole galvijai auginami daugiau kaip 80 šalių. Net Anglijoje, kuri yra daugelio mėsinių veislių tėvynė, Šarole veislės galvijai pradeda išstumti klasikines anglų mėsinių galvijų veisles.

Atskirose šalyse veisiamų Šarole veislės galvijų tipai skiriasi. Vidutinis suaugusių karvių svoris svyruoja nuo 600 iki 950 kg, bulių nuo 1 000 iki 1 350 kg. Pavyzdžiui, vidutinis Šarole veislės karvių svoris Bulgarijoje 622 kg, Vokietijoje 750 kg, Lenkijoje 650–850 kg. Pastaraisiais metais tipų skaičius mažėja. Vis labiau populiarėja stambių su labai gerai išvystytais raumenimis gyvulių tipas. Šio tipo karvės sveria 800–950 kg, kai kurių svoris viršija 1 100 kg. Prieš trejus metus Paryžiaus parodoje eksponuota karvė svėrė net 1 264 kg. Buliai sveria 1 200–1 350 kg, veršeliai gimsta 42–50 kg svorio. Todėl vykdoma bulių atranka pagal gimusio veršelio svorį. 12 mėn. buliukų svoris siekia 525 kg, telyčių – 360 kg. Geriausiose bandose telyčios sveria 385 kg, o 7–8 mėn. amžiaus buliukai – apie 450 kg. Šio tipo prieauglis pasižymi didžiausiais priesvoriais, juos galima mėsai auginti iki didelio realizacinio svorio. Prieauglio skerdenos išeiga siekia 64–65 proc. Iš šio tipo gyvulių gaunamos aukščiausios raumeningumo klasės skerdenos.

Mažiau populiarus, tačiau gana paplitęs, smulkus raumeningas veislės tipas. Šio tipo gyvuliai yra trumpesnių kojų, smulkesni, trumpesnio liemens, kompaktiškesni, turi gerai išvystytus visų kūno trečdalių raumenis. Nugara, juosmuo ir kryžius platūs su gerai išvystytais raumenimis, šlaunys mėsingos, pečiai gana platūs. Karvės sveria 700–800 kg, buliai – 1 100–1 200 kg, gimę veršeliai – 44–46 kg. Skerdenos išeiga 62–64 procentai.

Pastaraisiais metais vis dažniau atsisakoma smulkaus tipo gyvulių su vidutiniškai išvystytais raumenimis. Šio tipo gyvuliai yra gerokai smulkesni negu minėtų tipų. Jų liemuo neilgas, vidutinio gilumo, kojos vidutinio ilgumo. Gerai išvystyta vidurinė ir silpniau užpakalinė kūno dalis. Nugaros ir strėnų raumenys išvystyti silp­niau, šlaunys plokščios su mažiau ryškiais raumenimis. Jų mažesni priesvoriai ir mažesnė skerdenos išeiga. Karvės sveria 600–700 kg, buliai 1 000–1 100 kg. Veršeliai gimsta 41–44 kg svorio. Smulkaus tipo Šarole galvijų skerdenos išeiga 58–60 proc. Iš šio tipo gyvulių sunkiau gauti S ir E raumeningumo klasės skerdenas.

Taip pat išskiriamas lengvasis, kartais vadinamas „komerciniu“ galvijų tipas. Šio tipo gyvulius labiausiai linkę laikyti ūkininkai, parduodantys veršelius jų auginimo ūkiams. Lengvojo tipo gyvuliai – gana stambūs, turi ilgą siauroką ir negilų liemenį, kojos, kaip mėsiniams galvijams, gana ilgos. Visų kūno dalių raumenys išvystyti vidutiniškai. Šlaunų raumenys išvystyti vidutiniškai arba silpnokai, pečiai neplatūs, todėl karvės lengvai veršiuojasi. Jos sveria 650–750 kg, buliai 1 100–1 200 kg, gimę veršeliai 41–46 kg. Galvijų skerdenos išeiga siekia 60–62 proc. Iš lengvojo tipo gyvulių sunku gauti S ir E raumeningumo klasių skerdenas. Jie tampa vis mažiau populiarūs veisiant grynuoju veisimu ir neperspektyvūs kryžminimui. Lengvojo Šarole galvijų tipo populiacija paplitusi Švedijoje, Kanadoje.

Dažniausiai pasitaikantys Šarole eksterjero trūkumai – labai įlinkusi nugara, užkritimai už keteros ir menčių, atsikišusios mentės, pernelyg aukštas uodegos prisegimas, kardiškas kojų pastatymas.

Lietuvoje auginamų galvijų tipai

Lietuvoje yra auginami visų pagrindinių tipų (stambaus, smulkaus, raumeninio ir lengvojo) Šarole veislės galvijai. Daugiausia yra smulkaus ir stambaus tipo gyvulių. Raumeninio ir lengvojo tipo gyvulių auginama nedaug. Paskutiniaisiais dešimtmečiais vis dažniau atsisakoma smulkaus tipo gyvulių ir orientuojamasi į stambų ir raumeninį tipą. Šarole veislės galvijų, įvežtų į Lietuvą atskirais metais, tipų įvairovė skirtinga. Pastaruoju metu įvežta nemažai smulkaus tipo gyvulių.

Tipų įvairovė populiacijoje duoda galimybę vykdyti selekciją pageidaujama kryptimi. Neperspektyvaus smulkaus tipo karves, kurių raumenys, ypač užpakalinės kūno dalies, išvystyti silpnai, reikėtų kergti su raumeninio arba stambaus tipo buliais, kurių veršeliai gimsta nestambūs.Tai leistų iš dalies kompensuoti smulkaus tipo gyvulių raumenų nevisišką išsivystymą ir padidinti skerdenų išeigą bei raumeningumo klasę. Kvalifikuotai vykdant selekciją, gerinant veislinių buliukų išauginimą ir atranką, per kelerius metus galima pagerinti šalyje veisiamų Šarole veislės galvijų populiacijos produktyviąsias savybes ir padidinti veislinę vertę.

***
Šarole veislės galvijus laiko 7 žemės ūkio bendrovės ir 52 ūkininkai. Lietuvoje auginama iš viso 2 032 (arba 25 proc. visų mėsinių galvijų) Šarole veislės galvijai, iš jų – 897 karvės žindenės.