23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2009/05
Naujai įregistruoti augalų apsaugos produktai
  • Kristina VALIONIENĖ, VAAT
  • Mano ūkis

Naujam sezonui registruotų augalų apsaugos priemonių sąrašas papildytas naujomis pozicijomis, o kai kurių pesticidų registracija jau baigėsi arba baigsis 2010 m. gruodžio 31 d. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir neįsigyti kai kurių cheminių produktų neapgalvotai daug.

Herbicidai

Afalon 450 SC – herbicidas profesio­naliam naudojimui. Veiklioji medžiaga – linuronas 450 g/l. Įregistruotas vienametėms dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms naikinti bulvių, morkų ir žirnių pasėliuose. Registracijos savininkas – „Maktheshim-Agan Holland B. V.“.

Aminopielik 600 SL – herbicidas profesionaliam naudojimui. Veiklioji medžiaga – 2,4 dichlorfenoksi acto rūgštis 600 g/l. Įregistruotas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, vasariniuose kviečiuose ir miežiuose. Registracijos savininkas – „Rokita –Agro S. A.“.

Lentagran WP – herbicidas profesionaliam naudojimui. Veiklioji medžiaga – piridatas 45 proc. Įregistruotas vienametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti garbanotuosiuose, raudongūžiuose, baltagūžiuose, žiediniuose kopūstuose, brokoliuose, Briuselio kopūstuose, iš sėklų ir iš sėjinukų auginamuose svogūnuose, poruose. Registracijos savininkas – „Belchim Crop Protection NV“.

Maister OD – herbicidas profesionaliam naudojimui. Veikliosios medžiagos – foramsulfuronas 30 g/l + natrio metiljodsulfuronas 1 g/l. Įregistruotas vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms kukurūzų pasėliuose naikinti. Registracijos savininkas – „Bayer Crop Science“.

Nimbus SE – herbicidas profesionaliam naudojimui. Įregistruotas vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose rapsuose. Veikliosios medžiagos – metazachloras 250 g/l + klomazonas 33,3 g/l. Registracijos savininkas – „BASF A/S“.

Tombo WG – herbicidas profesionaliam naudojimui. Veikliosios medžiagos – piroksulamas 50 g/kg + florasulamas 25 g/kg + aminopiralidas 50 g/kg. Įregistruotas laikinai, 3 metų laikotarpiui, dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose ir kvietrugiuose. Registracijos savininkas – „Dow Agro Sciences Denmark A/S“.

Torero 500 SC – herbicidas profesionaliam naudojimui. Veikliosios medžiagos – metamitronas 350 g/l + etofumezatas 150 g/l. Herbicidas įregistruotas vienametėms dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms naikinti cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose bei valgomuosiuose burokėliuose. Registracijos savininkas – „Maktheshim-Agan Holland B.V.“.

Trimmer 50 SG – herbicidas profesio­naliam naudojimui. Veiklioji medžiaga – tribenuron metilas 500 g/kg. Įregistruotas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose. Registracijos savininkas – „Du Pont Finland Ltd.“.

Fungicidai

Capalo – fungicidas profesionaliam naudojimui. Veikliosios medžiagos – epoksikonazolas 62,5 g/l + fenpropimorfas 200 g/l + metrafenonas 75 g/l. Įregistruotas žieminiams ir vasariniams kviečiams apsaugoti nuo kviečių dryžligės, septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, stiebalūžės (purškiant bamblėjimo pradžioje); žieminiams ir vasariniams miežiams – nuo tink­liškosios dryžligės, miltligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių; žieminiams ir vasariniams kvietrugiams – nuo septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, stiebalūžės (purškiant bamblėjimo pradžioje); žieminiams rugiams – nuo miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, stiebalūžės (purškiant bamblėjimo pradžioje); avižoms – nuo miltligės, vainikuotųjų rūdžių. Registracijos savininkas – „BASF A/S“.

Swing Gold – fungicidas profesionaliam naudojimui. Veikliosios medžiagos – domoksistrobinas 133 g/l + epoksikonazolas 50 g/l. Įregistruotas žieminiams ir vasariniams kviečiams nuo septoriozės, rūdžių, kviečių dryžligės, varpų fuzariozės, iš dalies nuo miltligės apsaugoti. Registracijos savininkas – „BASF A/S“.

Taspa 500 EC – fungicidas profesionaliam naudojimui. Veikliosios medžiagos – propikonazolas 250 g/l + difenokonazolas 250 g/l. Įregistruotas žieminiams ir vasariniams kviečiams apsaugoti nuo septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, iš dalies nuo miltligės. Registracijos savininkas – „Syngenta Crop Protection AG“.

Fumigantai

Degesch Magtoxin Granular – fumigantas profesionaliam naudojimui. Veik­lioji medžiaga – magnio fosfidas 880 g/kg. Įregistruotas grūdams vagonuose, maišuose, konteineriuose, tabakui ryšuliuose, dėžėse ir statinėse fumiguoti tik su Degesch generatoriumi. Registracijos savininkas – „Detia Freyberg GmbH“.

Perregistruoti augalų apsaugos produktai

Betanal Expert – herbicidas, perregistruotas profesionaliam naudojimui dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms naikinti cukrinių ir pašarinių runkelių bei raudonųjų burokėlių laukuose. Veikliosios medžiagos – etofumezatas 112 g/l + fenmedifamas 91 g/l + desmedifamas 71 g/l. Registracijos savininkas – „Bayer Crop Science“.

Fastac 50 EC – insekticidas, perregistruotas profesionaliam naudojimui kenkėjams naikinti žieminiuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, bulvėse, žirniuose, pupose, gūžiniuose, žiediniuose kopūstuose, brokoliuose. Veiklioji medžiaga – alfa cipermetrinas 50 g/l. Registracijos savininkas – „BASF A/S“.

Gro-Stop Basis – augimo inhibitorius profesionaliam naudojimui sandėliuojamoms maistinėms ir perdirbti skirtoms bulvėms apdoroti. Veiklioji medžiaga – chorprofamas 300 g/l. Registracijos savininkas – „Certis Europe B. V.“.

Monitor – herbicidas, perregistruotas vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose ir kvietrugiuose. Veiklioji medžiaga – sulfosulfuronas 750 g/kg. Registracijos savininkas – „Monsanto Crop Sciences Denmark A/S“.

Pakeisti naudojimo reglamentai

Pakeista herbicido Alister Grande 217,5 OD naudojimo norma į 0,8 l/ha dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose ir rugiuose.

Fungicidas Amistar xtra įregistruotas profesionaliam naudojimui apsaugoti žieminiams ir vasariniams rapsams nuo juodosios dėmėtligės, baltojo (sklerotinio) ir pilkojo puvinio bei fomozės (dalinei apsaugai).

Fungicidas Infinito 687,5 SC įregistruotas profesionaliam ir individualiam naudojimui svogūnams (išskyrus auginamus laiškams) apsaugoti nuo netikrosios miltligės.

Rovral Aquflo įregistruotas kaip beicas žieminių ir vasarinių rapsų, kopūstų sėkloms bei bulvių gumbams beicuoti.

Herbicidas Taifun, įregistruotas profesionaliam naudojimui vienametėms ir daugiametėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti varpiniuose javuose, žirniuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose prieš derliaus nuėmimą; vaismedžių pomedžiuose, kirtavietėse nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti.

Neperregistruota

Insekticidas Fastac 50 EC neperregistruotas individualiam naudojimui dėl nepriimtinos rizikos operatoriui.

Panaikinta registracija

Įgyvendinant 2008 m. rugsėjo 18 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/743/EB dėl dinikonazolio-M neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo, nuo 2009 m. kovo 18 d. panaikinta beico Sumi 8 2 FL registracija. Turimi beico kiekiai gali būti naudojami iki 2010 m. kovo 18 dienos.

Įgyvendinant 2008 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/941/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo, nuo 2010 m. gruodžio 31 d. naikinama insekticido NeemAzal T/S registracija. Turimi insekticido kiekiai gali būti naudojami iki 2011 m. gruodžio 31 dienos.

Įgyvendinant 2008 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/934/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo, nuo 2010 m. gruodžio 31 d. naikinama augalų apsaugos produktų Vitavax 200 FF, Kemikar T, Amistar xtra, Artea 330 EC, Sphere 367,5 EC, Effector WG, Fusilade forte 150 EC, Vista 228 SE, Impact 12,5 SC, Impact 25 SC, Vincit 5 CS, Panoctine 35 LS, Monceren G FS 370, Sportak 45 EC, Mirage 45 EC, Zamir 400 EW, Kinto, Butisan Star, Fiesta T, Mavrik 2 F, Divident Star 036 FS, Maxim star 025 FS, Bumper super 490 EC, Focus ultra registracija. Turimi augalų apsaugos produktų kiekiai gali būti naudojami iki 2011 m. gruodžio 31 dienos.