23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2009/05
Mokesčių naujovės: mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos pildymas
  • Regina JUODGALVIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) 2009 m. kovo 6 d. patvirtino naują Mėnesinę pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą ir jos priedus. Deklaraciją privalo teikti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, Lietuvos ir užsienio vienetai, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines, bazes Lietuvoje, kurie per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį išmokėjo išmokas pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms.

Šias pajamas ir įmokas galima deklaruoti užpildžius iš VMI gautą spaustuviniu būdu pagamintą deklaraciją ir jos priedus arba VMI interneto svetainėje www.vmi.lt bei elektroninio deklaravimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt.

Spaustuviniu būdu pagaminta deklaracija ir jos priedai pildomi juodu ar tamsiai mėlynu rašikliu, tekstas rašomas didžiosiomis raidėmis tiksliai į jiems skirtas vietas.

Pildant deklaraciją gali kilti neaiškumų, todėl verta atkreipti dėmesį į šias pastabas. Deklaracijos 11 laukelyje nurodomas darbuotojų skaičius turi atitikti paskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną pagal darbo sutartį ar jos esmę atitinkančius santykius dirbusių darbuotojų skaičių. Neimami domėn darbuotojai, esantys motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) atostogose. Nurodomi visi darbuotojai, neatsižvelgiant į tai, ar buvo išmokėtos išmokos, ar ne.

Kiekvieno mokestinio laikotarpio Mėnesio deklaracijos mokesčių administratoriui turi būti pateikiamos iki kito mėnesio 15 dienos.

Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų suma (litais ir centais), neatėmus gyventojams neapmokestinamojo pajamų dydžio, socia­linio draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD įmokų.

Deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų kitų A klasės išmokų suma: pajamų rūšies kodu 03 pažymėtos visiems gyventojams išmokėtos išmokos, t. y. 2 sirgtos kalendorinės dienos, apmokėtos iš ūkininko lėšų. Ši suma įrašoma neatėmus išskaičiuoto pajamų mokesčio ir PSD įmokų.

Deklaracijos 22 laukelyje įrašoma pajamų mokesčio (litais) suma, išskaičiuota arba sumokėta išskaičiuojančio asmens lėšomis per ataskaitinio mėnesio 1–15 dienas (imtinai), o 23 laukelyje – nuo po ataskaitinio mėnesio 15 dienos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės išmokų. Kai pajamų mokestis nuo 21 laukelyje įrašytos sumos nebuvo išskaičiuotas ir nebuvo sumokėtas į biudžetą mokestį išskaičiuojančio asmens lėšomis, tai 23 laukelyje įrašoma 0.

Deklaracijos 24 laukelyje turi būti įrašoma gyventojams per ataskaitinį mėnesį už jų parduotą turtą išmokėtų išmokų suma, neatėmus pajamų mokesčio ir PSD įmokų sumos. Ši suma turi sutapti su Deklaracijos A priedo A6 laukeliuose nurodytomis pajamomis pagal pajamų rūšies kodus: 14 – nenukirsto miško, apvaliosios medienos, 15 – netauriųjų metalų laužo, 16 – privalomai registruoto kilnojamojo daikto, 17 – nekilnojamojo daikto (išskyrus būsto), 18 – būsto, įskaitant priskirtą žemę, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos.

Deklaracijos 25 ir 26 laukeliai pildomi taip pat, kaip ir 22 ar 23 laukelis.

27 laukelyje turi būti įrašoma PSD įmokų suma (litais), išskaičiuota arba sumokėta mokestį išskaičiuojančiojo asmens lėšomis, nuo išmokėtų išmokų, įrašytų 21 ir 24 laukeliuose, per ataskaitinį mėnesį iki ataskaitinio mėnesio 15 dienos (imtinai). Ši suma turi sutapti su Deklaracijos A priedo A18 ir A19 laukelių, kai A8 laukelis pažymėtas ,,1“, bendra suma. Kai 21 ir 24 laukelyje nėra nurodytos sumos, tai ir 27 laukelyje įrašomas nulis.

Deklaracijos 28 laukelis pildomas analogiškai, įrašant PSD įmokų sumą, tik po ataskaitinio mėnesio 15 dienos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės mėnesio dienos (imtinai).

Deklaracijos A priedo A22, A23 (taikytas NPD ir/arba PNPD) laukeliai pildomi tik tais atvejais, kai A6 laukeliuose įrašomos sumos apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių gyventojams išmokėtos ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) ir tėvystės pašalpos (pajamų rūšies kodas 03), kurioms taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai laikotarpiu nuo 2009 metų mokesčius išskaičiuojantys asmenys savo darbuotojams moka ligos pašalpas už 2 ligos dienas, kiek­vienam darbuotojui išmokėta pašalpos suma įrašoma deklaracijos A priedo A6 laukelyje, o A18 laukelyje nurodoma išskaičiuota PSD įmokos suma. Kiti laukeliai nepildomi. A7 laukelyje (išskaičiuota pajamų mokesčio suma) įrašomas nulis.Tik reikėtų atkreipti dėmesį, kad pajamų mokesčio suma, apskaičiuota nuo darbuotojui išmokėto darbo užmokesčio ir ligos pašalpos už 2 ligos dienas bendros sumos, įrašoma deklaracijos FR0572 formos A dalies „Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios A klasės išmokos“ atitinkamai 19 arba 20 laukelyje. Ligos pašalpos už 2 ligos dienas suma įrašoma deklaracijos FR0572A priedo A6 laukelyje ir tokia suma įrašoma į deklaracijos FR0572 formos B dalies ,,Kitos A klasės išmokos“ 21 laukelį kartu su kitomis A klasės išmokomis. Darbo užmokesčio suma nurodoma deklaracijos FR0572 formos A dalies „Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios A klasės išmokos“ 18 laukelyje kartu su kitomis A klasės su darbo santykiais susijusiomis išmokomis.