23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2009/05
Gegužė. Mėnesio darbai
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Gegužės 5, 13, 20 d.

Ribinės dienos PVM avansinei įmokai sumokėti. PVM avansines įmokas moka PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių iš eilės einančių mėnesių laikotarpį buvo didesnė kaip 200 tūkst. litų. Avansinės PVM įmokos dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio.

Įmokų kodai: 3641 – ūkininkų avansu mokamas PVM

Gegužės 15 d.

Paskutinė diena, kai ūkininkai, išmokėję darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, VMI teritoriniam skyriui turi pateikti užpildytą balandžio mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formą FR0572 ir jos priedus FR0572A ir FR0572U.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki 2009 m. gegužės 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki 2009 m. gegužės 15 d.

Įmokų kodai: 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų

Gegužės 25 d.

Paskutinė diena pateikti 2009 m. balandžio mėn. (jei mokestinis laikotarpis – mėnuo) PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį už 2009 m. balandžio mėn.

Paskutinė diena pateikti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (jeigu atsirado prievolė mokėti PVM) už 2009 m. balandžio mėn.

Įmokų kodai: 3441 – ūkininkų PVM

Birželio 1 d.

Paskutinė diena, kai ūkininkai bei žemės naudotojai, taip pat asmeninio ūkio naudotojai, išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius turi sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Įmokų kodai: 1791 – ūkininkų, ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje, kurių ž. ū. valdos dydis yra ne didesnis kaip 2 EDV;

1921 – ūkininkų, ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius),dirbančius ūkyje, kurių ž. ū. valdos dydis yra didesnis kaip 2 EDV, bet ne didesnis kaip 14 EDV;

1931 – ūkininkų, ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje, kurių ž. ū. valdos dydis yra didesnis kaip 14EDV;

Paskutinė diena sumokėti gyventojų pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo išmokų, pagal mokesčių mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms ir išmokėtų po balandžio 15 d.

Įmokų kodai: 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų