03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/12
Tik tinkamai parinkta ir prižiūrėta melžimo įranga gerai veikia
  • Valdonijus ŽIVATKAUSKAS
  • Mano ūkis

Bandos valdymo sistemoje gana reikšmingą vietą užima karvių melžimas. Melžimo ir pieno vėsinimo įrangos priežiūra turi įtakos ir karvių produktyvumui, ir pieno kokybei. Ne mažiau svarbu parinkti ūkio poreikius atitinkantį melžimo būdą ir įrangą.

Pasirinkdami melžimo įrangą ūkininkai neturėtų klysti, nes klaidos brangiai kainuoja. Dėl konkretaus ūkio poreikių neatitinkančios melžimo įrangos pablogėja bandos sveikatingumas, sumažėja produkcija, taigi sumažėja ir ūkininkų pajamos.

Įrangos pasirinkimą lemia gyvulių laikymo būdas

Melžimo įrangos tipą pirmiausia lemia gyvulių laikymo būdas: jei karvės laikomos palaidos, patogiausia melžti melžimo aikštelėje, jei pririštos – į pieno liniją.

Pastaruoju metu vis daugiau ūkininkų gyvulius laiko palaidus. Besaitis laikymo būdas turi daug privalumų. Karvėms laisvai judant, pagerėja kraujotaka, pagreitėja medžiagų apykaita. Be to, padidėja produktyvumas, lengviau pastebėti rują, atvedami gyvybingi veršeliai, geresni reprodukcijos rezultatai.

Toks laikymo būdas turi ir trūkumų. Laisvai tvarte judančioms karvėms sunkiau taikyti individualų šėrimą. Kad kiek­viena karvė gautų jos poreikį atitinkantį maisto medžiagų kiekį, reikėtų įrengti automatizuotas šėryklas arba papildomus gardus, kuriuose karves būtų galima suskirstyti grupėmis. Palaidai laikomoje bandoje didesnė traumų rizika. Norint taikyti besaitį laikymo būdą, gyvulius reikia nuraginti. Pastebėta, kad ne visos karvės prisitaiko gyventi pagal bandos „įstatymus“, todėl daugiau jų tenka išbrokuoti.

Įrengiant tvartus, reikia nepamiršti ir mociono aikštelių. Labai dažna klaida, kai prie palaido laikymo tvartų lauke neįrengiamos mociono aikštelės, o juk tai pigiausia sveikatingumo ir reprodukcijos gerinimo priemonė. Norėdami pakeisti laikymo būdą senos statybos karvidėje, turėsite ne tik rekonstruoti pastatus. Laikymo sąlygų pasikeitimas neišvengiamai gyvuliams sukels stresą. Prie naujų laikymo sąlygų lengviau prisitaiko jauni gyvuliai.

Melžimo sistemos įrengimai

Vakuumo siurblys pasirenkamas, atsižvelgiant į vakuumo poreikį, t. y. linijos ilgį, melžimo aparatų skaičių, vakuumo reguliatorius, kranus, vakuumo vamzdžių sujungimų skaičių. Įrengiant vakuumo siurb­lius, kurių plokštelės ir guoliai tepami alyva, patartina rinktis prietaisus su tepalo recirkuliacijos arba surinkimo sistema, kuri taupo alyvą. Tokiu principu veikianti įranga mažina aplinkos užterštumą, nes tik nedidelis alyvos kiekis patenka į aplinką. Jei vakuumo siurbliai be šių sistemų, visas sunaudotas alyvos kiekis patenka į aplinką.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos renkantis ir įrengiant vakuumo siurblį:  per mažas jo našumas;  netinkama siurblio įrengimo vieta. Įrengus siurblį lauke ar patalpoje, dėl minusinės temperatūros gali užšalti susidaręs kondensatas ar plovimo metu patekęs vanduo, todėl jis suges.

Kadangi vakuumo siurblys kelia triukšmą, jo nereikėtų statyti arti bendrojo naudojimo patalpų, kuriose ilsisi ar dirba žmonės. Jei tokios galimybės nėra, triukšmą reikėtų sumažinti garsą izoliuojančiomis medžiagomis.

Prie vakuumo siurblio būtina pasirinkti tinkamą, greitai reaguojantį į vakuumo pakitimus ir tiksliai veikiantį vakuumo reguliatorių, kuris turi palaikyti pastovų reikalingą vakuumo lygį. Vakuumo lygis melžiant į linijas turėtų būti 48–50 KPa, į bidonėlius – 44 KPa, aikštelėse, kuriose pieno vamzdis žemiau karvės tešmens, – 42 KPa.

Kad būtų galima stebėti vakuumo lygį, vakuumo linijoje gerai matomose vietose turi būti įrengti du ar daugiau manometrų (jų skaičius priklauso nuo vakuumo linijos ilgio ir konfigūracijos).

Priklausomai nuo vakuumo ir melžimo linijų ilgio, atitinkamai reikia pasirinkti šių vamzdynų diametrus. Jeigu vamzdžio diametras per mažas, nukentės melžimo kokybė, jei per didelis – bus didesnės išlaidos. Per mažo diametro vakuumo vamzdis negalės tiekti tiek vakuumo, kiek reikia įrangos darbui, todėl melžimo metu tarpsieninėje kameroje vakuumo lygis svyruos. Dėl per mažo pieno vamzdžių diametro pienas sunkiau tekės į pieno surinkimo indą. Persipildžius vamzdžiui, melžimo metu svyruos vakuumo lygis pospeninėje kameroje, o tai atsilieps karvių išmelžimo kokybei, taigi ir tešmens sveikatingumui.

Vakuumo vamzdžio diametras priklauso nuo naudojamų aparatų skaičiaus vienoje linijos atšakoje. Kadangi vakuumo linija nesiplauna nuolat, tai ten susikaupia nešvarumų, dėl to vamzdį reikėtų rinktis ne per mažo diametro. Jei atšakoje melžiama 3 aparatais, diametras turi būti ne mažesnis kaip 40 mm, jei 4 ir daugiau – apie 50 mm.

Melžimo aikštelėse ir pieno linijose montuojamas pieno surinkimo indas, kurio talpa priklauso nuo melžimo aparatų skaičiaus. Prie pieno surinkimo indo montuojamas pieno siurblys, kurio našumą lemia melžimo aparatų skaičius ir atstumas nuo pieno surinkimo indo iki pieno aušintuvo.

Melžimo aparatus reikėtų parinkti pagal melžimo tipą. Jie gali būti įvairūs: nuo mechaninių iki aukšto automatizacijos lygio. Pasirinkus mechaninį melžimo aparatą, visas melžimo funkcijas teks atlikti patiems: valyti tešmenį, numelžti pirmąsias čiurkšles, uždėti melžiklius ant spenių, stebėti melžimo eigą, nuimti melžiklius, dezinfekuoti spenius. Kuo aukštesnis automatizacijos lygis, tuo mažesnės darbo sąnaudos. Visas minėtas funkcijas gali atlikti tik melžimo robotas.

Melžimo proceso automatizavimo lygiai

  • Neautomatizuotas melžimas
  • Automatinis melžtuvų nuėmimas
  • Melžimo eigos kontrolė ir melžtuvų nuėmimas
  • Melžimo eigos kontrolė, duomenų perdavimas ir kaupimas centriniame kompiuteryje, melžtuvų nuėmimas
  • Visiškai automatizuotas melžimas robotu

Kokį melžimo proceso automatizavimo lygį taikyti, priklauso nuo karvių laikymo būdo, karvių skaičiaus, melžėjų skaičiaus, ūkininko investavimo galimybių. Kuo automatizavimo lygis aukštesnis, tuo mažiau darbo sąnaudų. Tačiau įrengus pažangesnę melžimo sistemą, padidėja jos eksploatavimo sąnaudos. Be to, ne visos karvės gali prisitaikyti prie automatizuotų melžimo procesų, todėl būtina taikyti griežtesnę gyvulių atranką.

Melžimo aparatas

Melžimo aparatą sudaro dvi pagrindinės dalys: pulsatorius ir melžtuvas. Pulsatoriai yra mechaniniai ir elektroniniai. Mechaniniai pulsatoriai dirba veikiami vakuumo, jų pulsų skaičius priklauso nuo pačių pulsatorių rodiklių ir vakuumo lygio. Dėl susidėvėjusių detalių mechaniniame pulsatoriuje pakinta ir vakuumo lygis, ir pulsų skaičius.

Elektroninių pulsatorių pulsų skaičius priklauso nuo prietaisus valdančio pulto charakteristikos. Elektroniniams pulsatoriams veikti reikalingas maitinimo šaltinis (akumuliatorius arba elektra).

Melžtuvas susideda iš melžiklių, melžiklių korpusų, kolektoriaus ir oro įleidimo bei uždarymo vožtuvų. Melžiklis – tai melžtuvo dalis, kuri betarpiškai kontaktuoja su speniais. Dėl to melžikliai turi būti švarūs, glotnūs, nesuskirdę, nesuplyšę. Juos reikėtų keisti pagal gamintojo rekomendacijas.

Kolektorius – tai melžtuvo dalis, į kurią surenkamas pienas iš ketvirčių ir tiekiamas į pieno vamzdyną. Labai svarbu, kad kolektorius galėtų tiekti tiek pieno, kiek jo prisikaupia, t. y. kad pienas neužsilaikytų kolektoriuje. Jeigu kolektoriaus pieno laidumas per mažas, sumažėja vakuumas. Dėl vakuumo svyravimų pospeninėje kameroje nukenčia melžimo kokybė.

Renkantis kolektorius, reikia atsižvelgti į karvių fiziologinę būklę ir produktyvumą. Patartina rinktis melžtuvus su našesniais kolektoriais, nes pieningumas vis didėja. Įsigijus mažiau našius kolektorius, melžimo įrangos darbas gali sutrikti.

Pamelžus labai svarbu išplauti visą melžimo sistemą ir įrangą. Priklausomai nuo melžimo sistemos, tai galima atlikti automatizuotai arba rankiniu būdu. Plovimo mašinos gali būti įvairios. Kai kurių mašinų parametrai yra pastovaus dydžio, nustatyti gamintojo ir jų negalima pakeisti, kad atitiktų konkrečios fermos poreikius. Kai kurios mašinos turi rezervuarus, kaitinimo elementus, kurie padidina vandens temperatūrą iki reikiamos plovimui, oro ir vandens siurbimo vožtuvus.

Melžimo aparato našumas turėtų būti apie 100 l/min., vakuumo reguliatoriaus – apie 50 l/min., pieno surinkimo indo – 100 l/min. pieno. Kiekvieno metro pieno vakuumo linijos pieno pratekėjimo greitis turėtų būti apie 1 l/min. Pavyzdžiui, jei pieno linijos ilgis 150 m, karvidėje bus melžiama 6 aparatais, tai vakuumo poreikis 150+600+50+100=900 l/min. Vakuumo poreikis plovimui yra apie 30 proc. didesnis, t. y. minėto pavyzdžio karvidėje vakuumo poreikis plovimui siektų 1 170 l/min.

Pieno aušinimo įranga

Kad pieno kokybė nenukentėtų, per 2 valandas nuo melžimo jis turi būti atvėsinamas iki ne aukštesnės kaip 10 oC. Šaldytuvas pasirenkamas pagal pieno kiekį ir jo pardavimo dažnumą (kasdien ar kas antrą dieną). Šaldytuvai gali būti skirti dviem arba keturiems melžimams. Dviejų melžimų pieno aušintuvo šaldymo agregatas yra našesnis, jis gali atvėsinti pusę aušintuvo tūrio pieno iki reikiamos temperatūros per nustatytą laiką, o keturių melžimų – ketvirtadalį tūrio. Šaldytuvas negali būti per didelės talpos, nes jo negalima įjungti, kol pienas neapsems maišyklės. Priešingu atveju pienas gali prišalti prie šaldytuvo sienelių. Jeigu šaldytuvas per mažos talpos, pienas nebus laiku atvėsintas. Patartina įsigyti dviejų melžimų tipo aušintuvą, kadangi, padidėjus pieno kiekiui ir pieną pradėjus pardavinėti kasdien, nereikės keisti šaldymo agregato.

Prieš apsisprendžiant įsigyti melžimo įrangą, vertėtų pamatyti, kaip ji veikia kaimyniniuose ūkiuose. Labai svarbu įvertinti jos aptarnavimo ir priežiūros sąlygas. Reikėtų pasidomėti, ar galėsite įsigyti reikiamų medžiagų bei detalių, ar bus garantuota jos techninė priežiūra gedimo atveju.