MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/11
Ūkio apskaita
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Lapkričio 5, 13, 20-oji – ribinės dienos PVM avansinei įmokai sumokėti. PVM avansines įmokas moka PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių iš eilės einančių mėnesių laikotarpį buvo didesnė kaip 200 tūkst. litų. Avansinės PVM įmokos dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio. Įmokų kodas 3641 – ūkininkų avansu mokamas PVM.

Lapkričio 17-oji yra paskutinė diena, kai ūkininkai, išmokėję darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui turi pateikti užpildytą spalio mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formą ir jos priedus.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki lapkričio 17 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki lapkričio 17 d. Nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų po spalio mėnesio 17 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki gruodžio 1 d. Įmokų kodas 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.

PVM mokėtojai iki lapkričio 25 d. turi pateikti 2008 m. spalio mėnesio (jeigu mokestinis laikotarpis – mėnuo) PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį už spalio mėnesį.

Iki lapkričio 25 d. pateikiama PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaita, jeigu atsirado prievolė mokėti PVM. Įmokų kodas 3441 – ūkininkų PVM.

Iki lapkričio 31 d. ūkininkai bei žemės naudotojai (3 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius turi sumokėti po 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 28 Lt (800 Lt x 3,5 proc.). Įmokų kodai: 1841 – ūkininkų; 1851– ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje; 1881 – žemės naudotojų.

Asmeninio ūkio naudotojai (iki 3 ha žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius šeimos narius turi sumokėti po 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 12 Lt (800 Lt x 1,5 proc.). Įmokų kodai: 1861 – asmeninių ūkių naudotojai; 1871 – asmeninių ūkių naudotojų už ūkyje dirbančius pilnamečius šeimos narius.

***

Socialinių rodiklių dydžiai

Minimalus gyvenimo lygis (MGL) – 130 Lt

Minimali mėnesinė alga (MMA) – 800 Lt

Minimalus valandinis atlygis (MVA) – 4,85 Lt

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 360 Lt

(iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. – 316 Lt)

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 128 Lt

Valstybės remiamos pajamos – 350 Lt (iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. – 285 Lt)

Einamųjų 2008 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 1 488 Lt

Maksimali valstybinė socialinio draudimo neperskaičiuota pensija – 782 Lt