MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/11
Technikos pardavimų rinkoje vyrauja naudotos mašinos
  • Dr. Remigijus ZINKEVIČIUS, LŽŪU
  • Mano ūkis

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registro duomenimis, per 2008 metų pirmąjį pusmetį Lietuvoje iš viso buvo įregistruoti 6 534 traktoriai. Iš jų 99,25 proc. sudarė ratiniai ir tik 0,75 proc. vikšriniai traktoriai.

Per šių metų pirmąjį pusmetį Lietuvos žemdirbiai įsigijo 910 naujų traktorių. Tai sudaro 13,9 proc. visų per minėtą laikotarpį įregistruotų traktorių. Tarp įregistruotų naujų traktorių tik du buvo vikšriniai, o likusieji – ratiniai. Didžiosios dalies (83,5 proc.) įregistruotų naujų ratinių traktorių galia buvo mažesnė kaip 100 AG. Nuo 100 iki 200 AG galios ratiniai traktoriai sudarė 14,6 proc. Didesnės kaip 200 AG galios traktorių nupirkta tik 1,9 proc. per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų naujų ratinių traktorių.

Daugiau negu pusė (53,6 proc.) per 2008 metų pirmąjį pusmetį Lietuvos žemdirbių įsigytų naujų ratinių traktorių buvo baltarusiški. Per analizuojamą laikotarpį įregistruoti 487 nauji MTZ ratiniai traktoriai. Antroje vietoje pagal per pirmąjį  pusmetį parduotų naujų ratinių traktorių skaičių yra bendrovė „DOJUS agro“ (105 vnt., arba 11,6 proc. visų traktorių), o trečioje – „Rovaltra“ (64 vnt., arba 7 proc.).

Iš viso per pirmąjį 2008 m. pusmetį Lietuvos žemdirbiai įsigijo 410 naujų vakarietiškų ratinių traktorių. Tai sudaro 45,2 proc. visų naujų ratinių traktorių. Iš vakarietiškos žemės ūkio technikos gamintojų daugiausia naujų ratinių traktorių Lietuvoje per pirmąjį 2008 m. pusmetį pardavė įmonė „DOJUS agro“. Ūkininkai įregistravo 105 naujus ratinius John Deere traktorius. Tai sudaro 25,6 proc. visų vakarietiškų, arba 11,6 proc. visų per pirmąjį 2008 m. pusmetį nupirktų naujų ratinių traktorių. Kitų Lietuvos rinkoje parduotų naujų ratinių traktorių seka: Valtra (64 vnt., 7 proc.), New Holland (37 vnt., 4,1 proc.), Zetor/ZTS (33 vnt., 3,6 proc.) Fendt (27 vnt., 3 proc.), Case IH (26 vnt., 2,9 proc.), Yanmar (25 vnt., 2,8 proc.), Deutz-Fahr (17 vnt., 1,9 proc.) ir Kubota (14 vnt., 1,5 proc.).

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registro duomenys rodo, kad Lietuvos žemdirbiai dažniau renkasi naudotus traktorius. Didesnė dalis per pirmąjį 2008 m. pusmetį įregistruotų naudotų ratinių traktorių buvo pagaminti NVS šalyse. MTZ markės naudotų ratinių traktorių per analizuojamą laikotarpį buvo įsigyta 2 484 vnt., arba 44,5 proc. visų per pusmetį įregistruotų naudotų ratinių traktorių, VTZ ir VMTZ – 700 vnt., arba 12,4 proc., LTZ – 672 vnt., arba 12,1 proc., o ChTZ ir ChTZSŠ markės – 531 vnt., arba 9,5 proc. Iš vakarietiškų populiariausi buvo kompanijos „John Deere“ naudoti ratiniai traktoriai, kurių per pirmąjį 2008 m. pusmetį buvo įregistruota 263 vnt. (4,7 proc.). Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos žemdirbiai įsigijo 138 kompanijos „Case IH“, 96 – „New Holland“ („Ford“), 53 – „Fendt“ naudotus ratinius traktorius. Per pirmąjį 2008 m. pusmetį buvo įregistruoti ir 57 savos gamybos ratiniai traktoriai.

Kitos technikos pardavimai

Remiantis registro duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės įsigijo iš viso 199 javų kombainus. Iš jų 15, arba 7,5 proc., buvo nauji, o 184, arba 92,5 proc. – naudoti. Dauguma (81,9 proc.) per pirmąjį 2008 m. pusmetį įsigytų naujų ir naudotų javų kombainų buvo vakarietiški. Per pusmetį įregistruoti 5 nauji ir 51 naudotas (28,1 proc. visų įregistruotų naujų ir naudotų javų kombainų) kompanijos „Claas“, 1 naujas ir 54 naudoti – „John Deere“ (27,6 proc.) ir 1 naujas bei 15 naudotų – „New Holland“ javų kombainų.

Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos žemdirbiai įsigijo tik vieną naują (kompanijos „Matrot“) ir du naudotus (firmų „Rau“ ir „Matrot“) savaeigius pesticidų purkštuvus.

Analizuojamu laikotarpiu įregistruoti 9 nauji ir 42 naudoti srutvežiai. Šiuo metu Lietuvoje populiariausios Lenkijoje pagamintos skystųjų organinių trąšų paskleidimo mašinos. Per pirmąjį 2008 m. pusmetį Lietuvos žemdirbiai įsigijo 2 naujus ir 7 naudotus firmos „Meprozet“ ir vieną naują bei 9 naudotus firmos „Pomot“ srutvežius.

Per pirmąjį pusmetį buvo perkamos tik naudotos firmos „Fortschritt“ (9 vnt.) savaeigės žoliapjovės. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos žemdirbiai įsigijo 2 naujus (firmų „Claas“ ir „John Deere“) ir 8 naudotus (4 vnt. firmos „Case IH“, 2  „Claas“, po vieną „John Deere“ ir „Rostselmaš“) savaeigius smulkintuvus.