MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/11
Kukurūzai grūdams pjaunami pertvarkytais kombainais
  • Prof. Liudas ŠPOKAS
  • Mano ūkis

Lietuvoje kukurūzai grūdams pradėti auginti 2002 m. Vidutinis derlius siekė apie 6 t ha-1. 2007 m. Lukšių žemės ūkio bendrovėje  ir L. Sonkuvienės agroserviso įmonėje vidutiniškai iš hektaro prikulta 10 t grūdų. Šiemet grūdams auginamų kukurūzų plotai dar padidėjo. Jie nuimami pertvarkytais javų kombainais.

Kukurūzų nuėmimo laikas priklauso nuo veislės ir meteorologinių sąlygų. Vėliau bręstančios burbuolės subrandina stambesnius grūdus, tačiau tada burbuolių nuėmimas gali tęstis iki lapkričio pradžios, kai dažnai lyja ir dirva būna labai drėgna. Laukti iki prasidės pirmosios šalnos pavojinga, nes burbuolės viršūnės nebedengia lapai, lietaus lašai skverbiasi tarp burbuolės dangalų ir grūdų. Dėl to pradeda vystytis ligų pradai. Dalis burbuolių nulinksta žemyn ir veikiami vėjo gūsių net nukrenta ant dirvos. Burbuoles galima pradėti nuimti, kai grūdo prisegimo prie šerdies vietoje yra tamsios spalvos dėmė.

2007 m. spalio mėnesį meteorologinės sąlygos burbuolių brandai buvo labai palankios. Per mėnesį iškrito 56,7 mm kritulių, vidutinė aplinkos oro temperatūra buvo 7,6 oC, santykinis oro drėgnis – 97 proc. Tačiau ir esant labai palankioms sąlygoms burbuolių šerdžių drėgnis per mėnesį kito matavimo paklaidos ribose ir siekė apie 60 proc., todėl ir grūdų drėgnis kito nedaug ir siekė apie 35 proc. Tarp burbuolių šerdies ir grūdų drėgnio išliko apie 25 proc. skirtumas. Gauti duomenys nesiskyrė nuo daugiamečių tyrimų rezultatų.

Trumpo vegetacijos periodo, anksti pasėtų kukurūzų burbuolių grūdų drėgnis spalio mėnesio trečiajame dešimtadienyje gali siekti ir 31 proc., tačiau daugumoje ūkių nuėmimo metu grūdai būna didesnio kaip 35 proc. drėgnio. Drėgnus grūdus reikia nedelsiant džiovinti. Todėl kukurūzų auginimą grūdams reikia susieti su burbuolių nuėmimo kombainų našumu ir esamos ūkyje grūdų džiovyklos našumu.

Kukurūzai nuimami tiesiogiai juos pjaunant ir kuliant nepertvarkytais javų kombainais, arba vietoj pjaunamosios pritvirtinus burbuolių skabyklę, kuri nuo stiebų nutraukia burbuoles, stiebus susmulkina ir paskleidžia dirvos paviršiuje, o burbuoles iškulia pertvarkyta kombaino kuliamoji. Kombaino technologiniai reguliavimų parametrai priklauso nuo kukurūzų biometrinių rodiklių.

Tiesioginis kukurūzų nuėmimo būdas

Ūkininkams, kurie kukurūzus grūdams augina mažuose plotuose, neekonomiška įsigyti burbuolių skabyklę ir papildomas kombaino dalis burbuolėms kulti. Tokiems ūkiams galėtų padėti techninių paslaugų įmonės, tačiau jų yra labai nedaug. Be to, jos neturi pertvarkytų kombainų kukurūzams nuimti. Todėl kukurūzus grūdams teks nuimti nepertvarkytais javų kombainais. Kukurūzus grūdams galima pradėti nuimti, kai stiebų lapai jau apvytę, jų drėgnis apie 15 procentų.

Kuliant kukurūzų stiebus su burbuolėmis, labai apkraunamas kūlimo aparatas, iš jo ant kratiklių numetami ilgi stiebų gabalai. Kūlimo aparato apkrovai sumažinti, kukurūzus reikia pjauti paliekant kiek galint aukštesnę ražieną. Ji gali būti apie 0,6 m aukščio, bet nesiekti arčiausiai dirvos paviršiaus esančios burbuolės. Geriau palikti lauke keletą burbuolių negu į kombainą tiekti standžiausias stiebo dalis.

Tyrimais nustatyta, kad padidinus kukurūzų Auxxel ražienos aukštį nuo 0,2 iki 0,6 m, į kombainą tiekiama apie 37 proc. mažiau masės. Be to, iki pirmos burbuolės stiebas yra labai standus ir jo storis kinta nedaug. Dėl to nepertvarkytu kombainu kukurūzus galima pjauti, tačiau reikia palikti aukštą ražieną ir važiuoti lėtai, apie 2 km val.-1 greičiu. Naudoti naują kombainą kukurūzams nuimti nepatartina. Labiausiai tinka Don ir kiti vienbūgniai kombainai, tačiau reikia pakeisti ir jų kūlimo aparato bei valytuvo technologinius parametrus.

Palikta aukšta ražiena siekia ventiliatoriaus korpuso apačią ir gali ją įlenkti, todėl ventiliatoriaus apačioje reikia  pritvirtinti šliūžės formos skardinį skydą. Tarp pjaunamosios sraigės ir dugno reikia padidinti tarpą iki 25 mm. Nuožulniojo transporterio priekyje tarp grandiklių ir dugno turi būti apie 20 mm tarpas, jis keičiamas sraigtais priekinį būgną pastumiant aukštyn.

Kad kukurūzų stiebai tolygiai būtų tiekiami į kūlimo aparatą, akmenų gaudyklę reikia uždengti skardiniu dangalu. Jis neturi trukdyti kilnoti pjaunamosios. Kūlimo aparato pobūgnį reikia išretinti, išimant kas antrą išilginį virbalą, kad mažiau iškultų grūdų būtų numesta ant kratiklių. Tarpas tarp būgno spragilų ir pobūgnio skersinių juostų priklauso nuo kukurūzų burbuolių brandos ir tiekiamos į kūlimo aparatą masės. Tarp būgno spragilų ir pobūgnio pirmosios skersinės juostos nustatomas apie 35 mm tarpas, o pobūgnio gale jis sumažinamas iki 25 mm.

Kūlimo būgną reikia sukti kuo lėčiau, kad grūdai būtų mažiau žalojami. Nustatyta, kad, sukant 0,6 m skersmens būgną 450 min-1 dažniu, sužalojama 7 proc., o sukant 750 min-1 dažniu – 17,5 proc. grūdų. Tačiau sukti būgną mažesniu kaip 550 min-1 dažniu negalima, nes kūlimo grūdų nuostoliai viršija leistinąją 0,5 proc. ribą. Kūlimo būgno sukimosi dažnį gali tekti padidinti iki 650 min-1, jeigu burbuolių grūdų drėgnis viršija 37 proc., kukurūzai pjaunami paliekant apie 0,3 m aukščio ražieną. Kombainu važiuojama apie 2 km val.-1 greičiu.

Kukurūzų grūdai yra stambesni už javų grūdus, jų masė didesnė, todėl tarp viršutinio sieto žvynų paliekami nuo 12 iki 16 mm, o tarp apatinio sieto nuo 8 iki 12 mm tarpai. Ventiliatoriaus sukimosi dažnis labai priklauso nuo jo konstrukcijos. Jo sukimosi dažnį reikia suderinti su tarpais tarp sieto žvynų ir priemaišų dalimi grūduose. Didinant tarpus tarp sietų žvynų, reikia didinti ir ventiliatoriaus sukimosi dažnį. Grūdai bunkeryje būna švaresni, kai apatinis žvyninis sietas pakeičiamas plokščiu su 16 arba 18 mm skersmens apvaliomis skylutėmis.

Kukurūzų burbuolių nuėmimas

Norint nuimti kukurūzų burbuoles, vietoj kombaino pjaunamosios tvirtinama burbuolių skabyklė. Skabykles Europoje gamina keletas firmų (pavyzdžiui, „Cappelo“, „Geringhoff“). Populiariausios skabyklės yra 4; 6; 8 arba 12 eilučių. Dažniausiai jos būna sulankstomos, kad nereikėtų keliu vežti uždėtos ant vežimėlio.

Svarbiausioji skabyklės dalis – sekcijos, kurios nutraukia nuo stiebo burbuolę, susmulkina stiebą ir paskleidžia kapojus dirvos paviršiuje. Gaminamos universalios skabyklės, kuriose keičiamas atstumas tarp gretimų sekcijų ir sekcijoje tarp grandiklinio transporterio gretimų dalių, todėl galima nuo stiebų nuskabyti skirtingo stambumo burbuoles.

Sekcijos yra uždengtos plastmasiniais gaubtais, kurie kukurūzų stiebus nukreipia į tarpą tarp sekcijų grandiklinio transporterio dviejų dalių. Čia stiebai stumiami transporterio apačioje esantiems dviem volams, kurių priekyje yra sraigtai. Jie stumia stiebus volams, kurių paviršiuje gali būti pritvirtintos dantytos juostos arba aštrūs juostiniai peiliai. Sukami volai traukia žemyn kukurūzų stiebus pro virš jų esančių dviejų juostų plyšį. Virš juostų lieka burbuolės, jas transporterio grandikliai nustumia skersinei sraigei, o pastaroji nuožulniajam transporteriui. Stiebus susmulkina po volais esantys sukami plokšti peiliai. Claas kombainų burbuolių skabyklės Conspeed 8-75 FC volai yra briaunoti kūginiai. Jie greitėjančiai traukia stiebus žemyn. Sukami 2 400 min-1 dažniu du peiliai smulkina stiebus trumpais gabaliukais ir tolygiai paskleidžia dirvos paviršiuje. Labai gerai stiebus smulkina ir kapojus skleidžia Geringhoff Roto Disk sekcijos. Pigesnės, paprastesnės konstrukcijos skabyklės lauke palieka aukštą ražieną, supleišėjusius stiebų galus ir netolygiai dirvos paviršiuje paskleidžia kapojus.

Kombaino paruošimas burbuolėms kulti

Kad mažiau grūdų būtų sužalojama, į grūdų bunkerį nepatektų šerdgaliai ir mažiau būtų sunaudojama degalų, reikia pertvarkyti kūlimo aparatą, valytuvą ir šiaudų smulkintuvą. Kukurūzų grūdų derlius yra apie 25 proc. didesnis už javų, todėl valytuvo sietai turi būti laidesni. Į šiaudų smulkintuvą patenka tik šerdgaliai ir burbuoles dengiantieji lapai, todėl smulkintuvo rotorių reikia sukti mažesniu dažniu.

Labiausiai burbuolėms kulti tinka kombainai su ašiniu kūlimo-separavimo aparatu, nes spragilams trinant, o ne daužant burbuoles, mažiau sužalojama grūdų. Lietuvoje daugiausiai yra kombainų su spragiliniu kūlimo būgnu, klavišiniais kratikliais arba rotoriniais šiaudų separatoriais. Jiems paruošti reikia skirti didesnį dėmesį. Dalis detalių keičiama visuose kombainuose. Kombainų gamintojai ir jų atstovai Lietuvoje pirkėjui turi nurodyti parduodamam kombainui pertvarkyti reikalingas papildomas detales. Be to, skirtingų gamintojų ir net to paties gamintojo atskirų kombainų grupių technologiniai parametrai skiriasi, nes yra skirtingi kūlimo būgno skersmenys, pobūgnių gaubimo kampai, sietų skaičius valytuve, ventiliatoriaus konstrukcija ir t. t. Todėl pirkėjui būtina pateikti ir kombaino technologinio proceso keičiamų parametrų ribas.

Nuožulnusis transporteris. Visuose kombainuose reikia padidinti tarpus tarp nuožulniojo transporterio grandiklių ir korpuso dugno, kad grandikliai burbuoles stumtų dugno paviršiumi ir jos neriedėtų per jų viršų. Kombainuose New Holland CS tarp grandiklio ir dugno turi būti apie 25 mm tarpas. Jis padidinamas pastūmus aukštyn atraminius kampuočius į kraštinę padėtį. Tada fiksuojama transporterio priekinio būgno padėtis užveržiant veržles ir atraminius varžtus, kol jų galai atsiremia į plokšteles. Sukant veržles, sumažinamas spyruoklės ilgis iki 88 mm. Kitų kombainų spyruoklių ilgį galima rasti instrukcijoje arba ant nuožulniojo transporterio šono esančioje schemoje.

Jeigu akmenų gaudyklė neuždengta, tik ją užpildžius, burbuolės pradedamos tiekti į kūlimo aparatą. Dalis jų gali būti grąžinamos skabyklės sraigei. Išėmus nuožulniojo transporterio tarpinio dugno dangčius, burbuolės kris ant transporterio apatinės vijos ir bus stumiamos į kūlimo aparatą.

Akmenų gaudyklė. Visuose kombainuose ją reikėtų uždengti skardiniu dangalu, kad nuožulniojo transporterio stumiamos burbuolės tolygiai būtų tiekiamos kūlimo aparatui. Tačiau ne visi kombainų gamintojai dangalus tiekia.

Kūlimo aparatas. Būgnas. Tarpus tarp būgno spragilų reikia uždengti gamykliniais dangalais, kad dalis burbuolių nepatektų į būgno vidų ir nebūtų numestos neiškultos ant klavišinių kratiklių. Dangalai nukreipia nuožulniojo transporterio tiekiamas burbuoles į tarpą tarp būgno ir pobūgnio.

dangalai turi uždengti ne visą tarpą, nes jie gali sudaryti per stiprų oro srautą, tuomet dalis burbuolių dalių gali būti per greitai išmestos iš tarpo tarp būgno ir pobūgnio. Dangalus galima pasigaminti iš 3 mm storio skardos juostos, jie turi būti vienodos masės. Būgno žieduose, prie kurių tvirtinami spragilai, yra įsriegtos skylės dangalams pritvirtinti.

Būgno sukimosi dažnis turi būti kuo mažesnis, spragilo linijinis greitis ne didesnis kaip 17 m s-1, tai atitinka 0,6 m skersmens būgno 540 min-1 sukimosi dažnį. Kuliant sausas burbuoles, sukimosi dažnį galima sumažinti iki 400 min-1. Kuliant drėgnas burbuoles, būgno sukimosi dažnio nereikia didinti daugiau kaip 540 min-1, patartina sumažinti tarpą tarp būgno ir pobūgnio.

Pobūgnis. Jis masyvus, išilginės ir skersinės juostos pagamintos iš storesnio plieno lakšto. Pobūgnyje yra mažiau skersinių juostų, tarp jų nustatyti didesni atstumai, išilginiai virbalai didesnio skersmens. Pobūgnis akytas. Gaminami pobūgniai, kuriuose skersinės juostos pakeistos apvalaus skerspjūvio virbalais, kad mažiau būtų sužalojama grūdų. Kai kurios firmos rekomenduoja universalius pobūgnius, kurie tinka ir javams kulti.

Claas Lexion kombainuose pagrindinio pobūgnio keisti nereikia, keičiamos tik po masės greitintuvo būgnu esančio pobūgnio sekcijos, kuriose skylių matmenys 19x42 mm.

Tarpas tarp būgno ir pobūgnio. Dauguma kombainų gamintojų rekomenduoja pobūgnio pradžioje nustatyti apie 25 mm tarpą, gale – tokį pat arba keliais milimetrais mažesnį. Kukurūzų burbuolių vidutinis skersmuo yra apie 42 mm. Norint, kad burbuolės pobūgnio pradžioje nesikimštų ir būtų švelniau veikiamos būgno spragilų, tarp būgno ir pobūgnio pakanka nustatyti 32 mm tarpą. Pobūgnio gale tarpas turėtų būti lygus burbuolės šerdies skersmeniui arba keliais milimetrais didesnis, t. y. apie 25 mm. Daugiabūgniuose kombainuose tarpas tarp pagrindinio būgno ir pobūgnio gali būti dar didesnis, tada mažiau sužalojama grūdų. Dalį mažesnio skersmens burbuolių ir jų dalis su grūdais iškuls atmušimo būgnas ir rotorinis šiaudų separatorius.

Kombainuose New Holland rotorinio šiaudų separatoriaus sukimosi dažnis sumažinamas iki 400 min-1, pobūgnis po atmušimo būgnu ir šiaudų separatoriumi nuleidžiamas į žemiausią padėtį ir varžtais sujungiamas su kuliamosios šonais.

Sietai. Kukurūzai yra apie 2–3 t ha-1 derlingesni už javus, grūdai stambesni, 1 000 grūdų masė apie 300 g, t. y. apie 7 kartus didesnė už javų grūdų. Todėl kombaino valytuve sietai turi būti laidesni. Nekeičiant grūdinių sietų, būtina labai padidinti tarpus tarp sietų žvynų ir tiekti didesnį oro srautą.

Vokietijos firma „Agri-Brocker“ gamina specialius kombinuotus sietus kukurūzams. Sieto pirmajame trečdalyje yra plokštelės, o likusioje dalyje – ilgi lenkti žvynai. Tarpus tarp plokštelių ir žvynų galima keisti atskirai. Apatinį žvyninį sietą pakeitus sietu su 15 arba 18 mm skersmens apvaliomis skylutėmis, į kombaino bunkerį byra labai švarūs grūdai. Viršutinis labai akytas sietas neužsikemša, kuliant ir labai drėgnas kukurūzų burbuoles. Įdėjus kombinuotą sietą, valytuvo laidumas padidėja 20 procentų.

Nuimant kukurūzus grūdams, įdedamas ilgažvynis viršutinis sietas. Jo neturint, paliekamas trumpažvynis. Esant trumpažvyniam sietui, kombainas turi važiuoti lėčiau, kad grūdai spėtų prabirti pro tarpus tarp sietų žvynų.

Kombainuose, kuriuose javų sietai nekeičiami, tarp viršutinio sieto žvynų nustatomi 15–17 mm tarpeliai, apatinio – apie 12 mm, ilgintuvo – 9–11 mm, trumpajame – 10 mm. Jeigu drėgni grūdai traiškomi ir gaminamas grūdų silosas, gali būti išimamas apatinis sietas, tačiau reikia uždengti varpų sraigę, kad grūdai papildomai necirkuliuotų kombaino kuliamojoje.

Ventiliatorius. Po ventiliatoriaus gaubtu būtina pritvirtinti apsauginį skydą, kad standi kukurūzų ražiena jo nepažeistų. Ventiliatoriaus rotoriaus pučiamas oro srautas priklauso nuo jo ir ortakių konstrukcijos, rotoriaus sukimosi dažnio, tarpų tarp sietų žvynų, sietų apkrovos, nuokulų sudėties bei kitų veiksnių. Todėl net tos pačios modifikacijos kombainuose ventiliatoriaus rotorius gali būti sukamas skirtingu dažniu.

Kuliant kukurūzų burbuoles, padidinamas ventiliatoriaus rotoriaus ­sukimosi dažnis. Oro pūsti reikia kuo daugiau, tačiau svarbu nenupūsti grūdų nuo viršutinio sieto. Išpūstų grūdų kiekį reikia ­mažinti, paliekant didesnius tarpus tarp viršutinio sieto žvynų. Ventiliatoriaus rotoriaus sukimosi dažnis padidinamas, kai į bunkerį byrančiuose grūduose yra daug priemaišų.

Smulkintuvas. Nuo klavišinių kratiklių ir valytuvo viršutinio sieto į smulkintuvą patenka sudaužyti burbuoles dengiantys lapai ir šerdgaliai, todėl būtina sumažinti smulkintuvo rotoriaus sukimosi dažnį, kad mažiau variklis vartotų degalų. Dažniausiai kombainuose pavaros diržas perkeliamas ant kito skersmens skriemulių. Be to, iš smulkinimo kameros reikia ištraukti priešpeilius arba juos pakreipti žemyn. Jeigu prie smulkinimo kameros dugno buvo pritvirtinta viena arba dvi skersinės juostos, kad javų šiaudai būdų geriau susmulkinti, jas reikia išimti.

Kukurūzų burbuolių nuėmimo patirtis

Pernai buvo atlikti kombainų Claas Lexion 600 ir John Deere 9640 darbo stebėjimai, nuimant kukurūzų Auxxel ir Baxxos burbuoles, kurių grūdų drėgnis siekė apie 32 proc. Kombainas Claas Lexion 600 važiavo vidutiniškai 7,5 km val.-1, o John Deere 9640 – 6,5 km val.-1 greičiu. Stebėjimo metu buvo įsitikinta, kad abu kombainai galėjo dirbti su platesnėmis skabyklėmis.

Kombaino Claas Lexion 600 kūlimo būgnas buvo sukamas 400 min-1, ventiliatorius – 1 000 min-1 dažniu. Tarp būgno ir pobūgnio buvo nustatytas 24 mm tarpas, tarp viršutinio sieto žvynų 18 mm, apatinio – 17 mm tarpeliai. Kombaino John Deere 9640 kūlimo būgno sukimosi dažnis buvo padidintas iki 470 min-1, o tarpas tarp būgno spragilų ir pobūgnio iki 34 mm. Tarp viršutinio sieto buvo 16 mm, apatinio – 10 mm tarpeliai. Ventiliatorius sukosi 1 450 min-1 dažniu. Abiejų kombainų bunkeriuose buvo surenkami švarūs grūdai. Claas Lexion kombaino bunkeryje tilpo 8,5 t grūdų, o John Deere – apie 6 t. Kombaino Claas Lexion 600 našumas buvo didesnis, nes jis skabė burbuoles nuo 8 eilučių kukurūzų stiebų ir važiavo greičiau.

Kombainai, kurių variklių galia viršija 450 AG, gali dirbti ir su 12 eilučių skabykle. Kombainininko darbas būtų mažiau įtemptas, jeigu jo valdymas būtų patikėtas DGPS sistemai. Tikėtina, kad ateityje kukurūzų burbuolėms nuimti bus naudojami kombainai su ašiniais kūlimo-separavimo būgnais, kurie yra dar našesni, mažiau sužaloja grūdų ir taupo degalus.