MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/09
Ūkio apskaita
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Rugsėjo 5, 15, 22-oji – ribinės dienos sumokėti PVM avansinę įmoką. PVM avansines įmokas moka PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių iš eilės einančių mėnesių laikotarpį buvo didesnė kaip 200 tūkst. litų. Avansinės PVM įmokos dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio. Įmokų kodas 3641 – ūkininkų avansu mokamas PVM.

Iki rugsėjo 15 d. ūkininkai, išmokėję darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui pateikia užpildytą rugpjūčio mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formą ir jos priedus.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys, nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki rugsėjo 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki rugsėjo 15 d. Nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų po rugsėjo mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį  privalo sumokėti į biudžetą iki rugsėjo 30 d. Įmokų kodas 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.

PVM mokėtojai iki rugsėjo 25 d. turi pateikti 2008 m. rugpjūčio mėnesio (jeigu mokestinis laikotarpis – mėnuo) PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį už rugpjūčio mėnesį.

Iki rugsėjo 25 d. pateikiama  PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaita, jeigu atsirado prievolė mokėti PVM. Įmokų kodas 3441 – ūkininkų PVM.

Iki rugsėjo 30 d. ūkininkai bei žemės naudotojai (3 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius turi sumokėti po 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 28 Lt (800 Lt x 3,5 %). Įmokų kodai: 1841 – ūkininkų; 1851 – ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje; 1881 – žemės naudotojų.

Asmeninio ūkio naudotojai (iki 3 ha žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius šeimos narius turi sumokėti po 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 12 Lt (800 Lt x 1,5 %). Įmokų kodai: 1861 – asmeninių ūkių naudotojai; 1871 – asmeninių ūkių naudotojų už ūkyje dirbančius pilnamečius šeimos narius.

LŽŪKT vyresn. ūkio apskaitos specialistė Lina Minkevičienė

***
Apmokėjimas už viršvalandžius ir darbą naktį bei poilsio ir švenčių dienomis

Liepos 15 d. įsigaliojo Darbo kodekso 193 ir 194 straipsnių pakeitimai, reglamentuojantys viršvalandinio, naktinio darbo bei darbo poilsio ir švenčių dienomis apmokėjimą.

Nuo rugpjūčio 1 d. už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 str. 2 d. (darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą).

Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 str. 2 d., arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant jam per mėnesį kitą poilsio dieną, arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas darbo kodekso 186 str. 2 d.

***
PVM tarifas gyvulininkystės ekologiniuose ūkiuose

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 3 d. 5 p. yra nustatyta, kad lengvatiniu 5 proc. PVM tarifu apmokestinami ekologiški maisto produktai, jei jie atitinka Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, lengvatiniu 5 proc. PVM tarifu apmokestinami tik ekologiški maisto produktai, kurių ekologinį statusą nustatyta tvarka patvirtina viešoji įstaiga ,,Ekoagros“. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą gyvi gyvūnai nelaikomi maisto produktu, visi tiekiami gyvi gyvuliai, įskaitant ir sertifikuotus gyvus gyvulius (t. y. užaugintus ekologinės gamybos ūkio statusą turinčiuose ūkiuose), apmokestinami taikant standartinį 18 proc. PVM tarifą.

Gyvų gyvulių tiekimas negali būti traktuojamas kaip šviežios mėsos tiekimas, kuris pagal PVM įstatymo 19 str. 3 d. 6 p. nuostatas apmokestinamas lengvatiniu 5 proc. PVM tarifu. Visi tiekiami gyvi gyvuliai yra apmokestinami taikant 18 proc. PVM tarifą, neatsižvelgiant į tai, kad PVM sąskaitose faktūrose ar kituose apskaitos dokumentuose gali būti nurodoma, jog tiekiama mėsa ir atsiskaitoma ne už gyvą svorį, o už gautą skerdeną.

„Mano ūkis“

***
Pagrindiniai socialinių rodiklių dydžiai

Minimalus gyvenimo lygis (MGL) – 130 Lt

Minimali mėnesinė alga (MMA) 800 Lt

Minimalus valandinis atlygis (MVA) – 4,85 Lt

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 128 Lt

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija 360 Lt (nuo 2008-08-01)

Valstybės remiamos pajamos 350 Lt (nuo 2008-08-01)