MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/09
Traktoriaus eksploatacijos klaidos
  • Dr. Algirdas JANULEVIČIUS, dr. Kazimieras GIEDRA, Antanas JUOSTAS LŽŪU
  • Mano ūkis

Pastaraisiais metais šalies ūkininkai ir bendrovės perka daug modernių, galingų traktorių ir našių agregatų. Šiuolaikiniai traktoriai – tai labai sudėtingos mašinos, skirtos žemės ūkio ir transporto darbams. Jų darbo sritys labai įvairios. Norint traktorių naudoti efektyviai įvairiomis sąlygomis, jis turi būti kuo geriau pritaikytas numatytiems darbams.

Prie traktoriaus jungiant agregatą, reikia stebėti, kad traktorius dirbtų optimaliu apkrovos režimu. Jo darbas ekonomiškas ir našus, kai variklis yra tinkamai apkrautas ir dirba taupiu greičio režimu, t. y. kai variklio galia išnaudojama ne mažiau kaip 80 proc., o sūkiai yra mažesni už vardinius.

Kaip rodo praktika, dažnai traktoriai dirba neapkrauti, t. y. išnaudojama tik dalis traktoriaus galios ir traukos jėgos. Ypač nepageidautinas traktoriaus darbas tuščiąja eiga. Varikliui ilgai dirbant tuščiąja eiga, be reikalo eikvojami degalai. Be to, greičiau koksu pasidengia purkštukai, o variklio degimo kameroje susidaro nuodegų.

Kad būtų galima įvertinti, kaip traktorius dirbo praeityje, naujų modelių traktorių (pvz., Massey Ferguson, Valtra, Claas, Deutz Fahr ir kitų) mikroprocesoriuose kaupiami pagrindiniai eksploatacijos parametrai: darbo laikas pagal variklio sūkius, sukimo momentą, degalų sąnaudas ir kiti rodikliai. Tam naujų modelių traktoriuose įtaisomi jutikliai variklio sukimo momentui ir sūkiams matuoti. Šie parametrai kaupiami traktoriaus mikroprocesoriuje. Jei reikia, šiuos duomenis su specialia testavimo programa ir įranga galima perkelti į kompiuterį, atspausdinti ir atlikti traktoriaus ilgalaikio darbo praeityje analizę. Iš šios analizės galima pamatyti, kur buvo daromos klaidos eksploatuojant traktorių.

Traktoriaus Deutz Fahr Agrotron 230 МКЗ eksploatacijos duomenų analizė

Pateiktoje histogramoje matyti traktoriaus Deutz Fahr Agrotron 230 МКЗ darbo režimai, išdirbus 4 913 valandų. Joje nurodyta, kiek laiko traktorius dirbo maža (iki 30 proc. maksimalaus sukimo momento (Mmaks.), vidutine (30–50 proc. Mmaks.) ir didele (>50 proc. Mmaks.) apkrovomis bei mažais (iki 1 000 aps./min.), vidutiniais (1 000–2 000 aps./min.) ir dideliais (daugiau kaip 2 000 aps./min.) variklio sūkiais. Remiantis histogramos duomenis, lentelėje pateikta išdirbto laiko skirtinguose režimuose suvestinė. Traktoriaus darbo laikas nurodytas maža, vidutine ir didele apkrovomis bei mažais, vidutiniais ir dideliais variklio sūkiais valandomis ir procentais. Lentelės pirma eilutė rodo, kad traktorius per visą eksploatacijos laikotarpį 2 186 val. iš 4 913 dirbo neapkrautas. Tai sudaro 44,5 proc. bendro traktoriaus darbo laiko. Taigi galima teigti, kad traktorius dirbo be apkrovos (tuščiąja eiga) ir galbūt buvo agreguojamas su traktoriui netinkamo našumo agregatais, t. y. prie jo buvo prijungtos labai mažos mašinos, kurios traktoriaus variklį apkrovė iki 30 proc. galimos apkrovos. Traktoriaus darbas, esant tokiai mažai apkrovai ir dideliems variklio sūkiams (> 2 000 aps./ min.), labai neekonomiškas. Tokie skaičiai rodo, kad traktorininkas, dirbdamas minėtu režimu, visiškai netaupė degalų. Tikriausiai traktoriumi buvo važiuojama dideliais greičiais, prie jo nebuvo prijungtas joks agregatas. Gerai, kad toks darbas sudarė tik iki 1 proc. bendro traktoriaus darbo laiko.

Normaliu traktoriaus darbu galima laikyti tokį, kai jo variklio apkrova yra didesnė kaip 50 proc. Mmaks. ir dirbama 1 000–2 000 aps./min. ir > 2 000 aps./min. sūkiais. Tokiais režimais analizuojamasis traktorius išdirbo atitinkamai 916 ir 1 214 valandų, t. y. 18,6 ir 24,7 proc. viso darbo laiko. Ekonomiškiausiai dirbama, kai variklio sūkiai mažesni už vardinius. Šis režimas patenka į 1 000–2 000 aps./min. sūkių diapazoną.

Iš šios analizės galima daryti išvadą, kad traktorius Deutz Fahr Agrotron 230 МКЗ iš visų 4 913 darbo valandų 916 val. (18,6 proc. viso laiko) dirbo labai geru, ekonomišku režimu, 1 214 val. (24,7 proc. viso laiko ) geru režimu ir 2 186 val. (45,7 proc. viso laiko) traktorius dirbo neapkrautas, t. y. beveik pusę viso darbo laiko traktoriaus variklis dirbo tuščiąja eiga, jis važinėjo tuščiai arba buvo agreguojamas su per maža mašina. Tiesa, traktoriaus darbo laikas, nurodytas vidurinėje lentelės eilutėje, taip pat rodo, kad 573 val. (11,7 proc. viso laiko) analizuojamasis traktorius dirbo su per mažomis mašinomis, t. y. buvo apkrautas tik 30–50 proc. Mmaks.).

Išanalizavę ir susumavę visą traktoriaus darbą eksploatacijos laikotarpiu gautume, kad šis traktorius daugiau nei pusę viso laiko dirbo nenaudingai, t. y. neekonomiškai.

Traktoriaus Deutz Fahr Agrotron TTV 1160 eksploatacijos duomenų analizė

Panagrinėkime kito traktoriaus Deutz Fahr Agrotron TTV 1160 darbą. Jame įrengta bepakopė hidromechaninė pavarų dėžė. Iš mikroprocesoriuje sukauptų duomenų matyti, kad šio traktoriaus galimybės buvo truputį geriau išnaudotos.

Iš 2 275 darbo valandų 1 255 valandas traktorius dirbo su per mažomis apkrovomis ir važinėjo tuščiąja eiga. Tai sudaro 55,1 proc. viso traktoriaus darbo laiko (rezultatas panašus į pirmojo traktoriaus). Gera apkrova (>50 proc. Men) traktorius išdirbo 1 020 val., arba 44,8 proc. viso darbo laiko (rezultatas taip pat panašus į pirmojo traktoriaus), tačiau traktorius Deutz Fahr Agrotron TTV 1160 vos ne visą geros apkrovos laiką, t. y. 914 val., dirbo ekonomišku režimu (M > 50 proc. Men, n=1 000–2 000 aps./min.). Tai sudaro 40,2 proc. viso darbo laiko (pirmasis traktorius tokiu režimu dirbo 18,6 proc.). Galima daryti išvadą, kad traktoriaus Deutz Fahr Agrotron TTV 1160 dirbo mažesniais variklio sūkiais, įjungus aukštesnę perdavą. Traktoriui dirbant aukštesne perdava, tačiau mažesniais  sūkiais, pasiekiamas tas pats darbinis greitis, o degalų sunaudojama mažiau.

Traktoriaus Claas Atles 926 eksploatacijos duomenų analizė

Analogiškus duomenis galima matyti nagrinėjant Claas Atles 926 traktoriaus histogramas „Load history engine Atles“.

Histogramos viršutiniame dešiniajame kampe matyti, kad šis traktorius yra išdirbęs 1 282 valandas, iš jų 398 valandas dirbo labai mažai apkrautas arba tuščiąja eiga. Tai sudaro 31,1 proc. viso traktoriaus darbo laiko. Gera apkrova (>50 proc. Men) traktorius išdirbo 731 val., arba 57 proc. viso darbo laiko. Iš jų 620 val. dirbo ekonomišku režimu (M>50 proc. Men, n=1 000–2 000 aps./min.). Tai sudaro 48,4 proc. viso darbo laiko. Šio traktoriaus rodikliai, lyginant su anksčiau nagrinėtų traktorių, yra kur kas geresni. Be to, traktorius Claas Atles 926 maža apkrova (iki 30 proc. maksimalaus sukimo momento (Mmaks.) ir mažais variklio sūkiais (iki 1 000 aps./min.), t. y. tuščiąja variklio eiga, dirbo apie 20 proc. viso laiko, kai pirmasis 30, o antrasis 32 procentus.

Tenka pastebėti, kad du pirmieji aptarti traktoriai daugiau negu pusę viso laiko, o trečiasis apie 40 proc., dirbo nenaudingai arba neekonomiškai, tačiau antrasis ir trečiasis traktoriai vos ne visą geros apkrovos laiką (daugiau kaip 40 proc. viso laiko) dirbo ekonomišku režimu.

Remiantis atliktų tyrimų analize, traktoriai pernelyg daug laiko dirba be apkrovos (tuščiąja eiga). Traktoriaus ir jo variklio darbas tuščiąja eiga eksploatacijos metu neišvengiamas, tačiau tuo negalima piktnaudžiauti ir veltui eik­voti degalus. Atlikti tyrimai taip pat parodė, kad yra nemažai galimybių traktorių eksploatacijai gerinti, technologijoms tobulinti. Tai pasiekiama renkantis geresnius variklių darbo režimus ir taip mažinant degalų sąnaudas.

Histogramos vertinimas

Traktoriaus išdirbtą darbą (apkrovos režimą) galima analizuoti naudojant histogramas, tačiau trumpalaikiai neteisingi eksploatacijos režimai joje neatsispindi, pvz., labai žalinga staiga stabdyti traktoriaus variklį, kai apkrova didelė. Esant didelei apkrovai, variklio turbokompresorius dirba dideliais sūkiais (apie 40 000 aps./min.). Variklio detalės dirba, veikiamos aukštų temperatūrų. Staiga sustabdžius variklį, iš karto nutraukiamas detalių tepimas ir aušinimas. Turbokompresoriaus rotorius, veikiamas inercijos jėgų, dar sukasi ilgą laiką nebetepamas. Todėl traktoriams su turbokompresoriais prieš sustabdant variklį reikia leisti padirbti kelias minutes tuščiąja eiga. Tyrimais nustatyta, kad daugelis traktorininkų to nedaro. Todėl traktorių gamintojai naujausiuose didelės galios traktoriuose (pvz., traktoriuje Challenger M865B) įrengė variklio gesinimo sistemą, valdomą mikroprocesoriais. Traktorininkui išjungus tokio traktoriaus užvedimo raktelį, variklis nustatytą laiką dar dirba tuščiosios eigos režimu. Traktoriuose, neturinčiuose automatinio variklio stabdymo įrangos, tą operaciją turi atlikti traktorininkas.