MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/08
Ūkio apskaita
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Rugpjūčio 14-oji – paskutinė diena sumokėti už liepos mėnesį apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Rugpjūčio 18-oji – paskutinė diena pateikti pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją už liepos mėnesį; sumokėti pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms ir išmokėtų iki rugpjūčio mėnesio 15 dienos.

Rugpjūčio 25-oji – paskutinė diena pateikti PVM deklaraciją už liepos mėnesį (jei mokestinis laikotarpis – mėnuo), PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (jeigu atsirado prievolė mokėti PVM); sumokėti už liepos mėnesį PVM.

Rugpjūčio 31-oji – paskutinė diena sumokėti: pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms ir išmokėtų po rugpjūčio 15 d.; privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Ūkininkai, įregistruoti Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka, bei žemės naudotojai (3 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio part­nerius turi mokėti po 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 28 Lt (800 x 3,5 proc.).

Asmeninio ūkio naudotojai (iki 3 ha žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius šeimos narius turi mokėti po 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 12 Lt (800 x 1,5 proc.).

***

Sezoninė darbo sutartis

Daug darbų žemės ūkyje yra nenuolatinio pobūdžio, t. y. sezoniniai, tad įdarbinant darbuotoją ūkininko ūkyje galima sudaryti sezoninę darbo sutartį. Tai viena iš terminuotų darbo sutarčių. Ji sudaroma darbams atlikti tam tikru metu, t. y. iki sezono pabaigos, kai gamtinės ir klimato sąlygos nebeleidžia tinkamai atlikti darbo.

Darbo kodekso 112 str. nurodyta, kad sezoninė darbo sutartis sudaroma darbams atlikti, kurie dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių 12 mėnesių laikotarpiu), ir yra įrašyti į sezoninių darbų sąrašą, pvz., gėlynų įrengimo ir jų priežiūros darbai: vaisių ir uogų, auginimo, skynimo, paruošimo; aptarnavimo kaimo turizmo sodybose, turistinėse bazėse, kavinėse, restoranuose, kurie veikia ne ištisus metus; miškų ūkio darbai ir pan.

Sezoninėje darbo sutartyje, be kitų sąlygų, turi būti nurodyta, jog darbuotojas priimtas dirbti sulygtą sezoninį darbą pagal atitinkamą profesiją, specialybę, kvalifikaciją, taip pat nurodytas sutarties terminas.

Dirbant sezoninius darbus, gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita.

Darbuotojams, dirbantiems vieną sezoną, kasmetinės atostogos nesuteikiamos, o atleidžiant juos iš darbo, už nepanaudotas atostogas mokama piniginė kompensacija. Darbuotojams, kurie, pasibaigus jų sezoninės darbo sutarties terminui, pratęsia darbo sutartį kitam sezonui, nenutraukdami darbo santykių, kasmetinės atostogos suteikiamos tarpsezoniniu laikotarpiu. Jeigu darbo sutartis nutraukiama sezonui pasibaigus ir tarpsezoniniu laikotarpiu, su tuo pačiu darbdaviu sudaroma nauja sezoninė darbo sutartis ir už laiką nuo naujos darbo sutarties sudarymo iki sezono pabaigos mokamas darbo sutartyje nurodyto dydžio atlyginimas.

Sezoninė darbo sutartis gali būti pakeista ir gali pasibaigti Darbo kodekso III dalies XII skyriaus trečiojo skirsnio „Darbo sutarties vykdymas“ ir ketvirtojo skirsnio „Darbo sutarties pasibaigimas“ nustatyta tvarka, taigi kaip ir visos darbo sutartys.


Sezoninė darbo sutartis gali būti nutraukta:

  • nepasibaigus sutarties terminui darbuotojo prašymu, apie tai įspėjus darbdavį raštu prieš 5 kalendorines dienas;
  • kai darbai sustabdomi ne dėl darbuotojo kaltės ilgiau kaip dviem savaitėms dėl gamybinių priežasčių arba sumažinamas darbų mastas; šiuo atveju, darbuotojas apie atleidimą iš sezoninio darbo neįspėjamas, o jį atleidžiant išmokama vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija;
  • kai darbuotojas per sezoną neatvyksta į darbą ilgiau kaip vieną mėnesį dėl laikinojo nedarbingumo. Tais atvejais, kai darbingumas prarandamas dėl suluošinimo (traumos) darbe arba profesinės ligos per sezoną, darbuotojui darbo vieta (pareigos) paliekama, kol jis atgauna darbingumą arba jam nustatomas neįgalumo lygis, bet ne ilgiau kaip iki darbo sutarties termino pabaigos; šiuo atveju taip pat darbuotojas apie atleidimą iš sezoninio darbo neįspėjamas, o jį atleidžiant išmokama vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.