MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/08
Ūkininkų vienybės paieškos suvažiavime
  • Viktoras TROFIMIŠINAS, „Mano ūkis“
  • Mano ūkis

Lietuvos ūkininkų sąjungos XX suvažiavime naujuoju šios organizacijos vadovu išrinktas Kėdainių rajono ūkininkas Jonas Talmantas. Tai septintasis prieš beveik du dešimtmečius atkurtos LŪS vadovas. Dvi pastarąsias kadencijas Sąjungai vadovavusi Genutė Staliūnienė išrinkta LŪS vicepirmininke.

Ūkininkų sąjunga vienija 45 savarankiškus skyrius. Dalyvauti suvažiavime ir balsuoti turėjo teisę 35 skyriai, kadangi kiti nemoka organizacijai nario mokesčio. LŪS veiklos sąmata sudaro apie 150 tūkst. litų, o nario mokesčio surinkta mažiau kaip 50 tūkst. litų. Neturėdama lėšų, LŪS nepajėgi samdyti konsultantų, ekspertų, teisininkų, kurių žinios labai praverstų ginant žemdirbių interesus. Anot G. Staliūnienės, situaciją pakeistų privalomas nario mokesčio mokėjimas žemdirbių savivaldos organizacijoms, tačiau jo nustatymas prieštarautų vienam iš pagrindinių šios veiklos principų – savanoriškai narystei.

Suvažiavimo delegatai kalbėjo apie brangstančius gamybos išteklius ir mažas žemės ūkio produkcijos supirkimo kainas, vėluojančias tiesiogines išmokas, stringantį valstybinės žemės pardavimą, menką kooperaciją, elektros skirstytojų savivalę ir kitas aštrėjančias problemas. Tik kai kurie jų kėlė LŪS gretų stiprinimo klausimą. Dalies ūkininkų neveiklumo ar mažo aktyvumo priežastis mėgino atskleisti ir suvažiavimo svečiai.

Radviliškio rajono ūkininkų sąjungos (ji nepriklauso LŪS) vadovas Rimantas Garuckas teigė, kad naivu tikėtis ir laukti, kol dauguma ūkininkų taps sąmoningi ir pradės dalyvauti LŪS veikloje bei mokėti nario mokestį. Juos reikia sudominti, kad patys norėtų atiduoti duoklę savivaldos organizacijai, o nedalyvavimas veikloje galėtų būti tiesiogiai susietas su apčiuopiamos naudos neturėjimu.

Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė dalies ūkininkų pasyvumą nurodė kaip vieną iš priežasčių, stabdančių kooperaciją. „Jei dauguma ūkininkų būtų asocijuoti, kooperuoti, šiandien gal net netektų kalbėti apie mažų supirkimo kainų problemą“, – teigė ministrė.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Bronius Markauskas pastebėjo, kad šiandieninė situacija neskatina ūkininkų narystės organizacijose: jie gauna viską, už tai nieko nemokėdami.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis problemą siejo su vertybinių nuostatų deformacija, įsigalinčiomis savanaudiškumo tendencijomis.

Kandidatas į LŪS pirmininko postą, Kupiškio rajono ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius ragino ūkininkus ryžtingiau svarstyti būtiniausias LŪS veiklos permainas, nepataikauti valdžiai, atsikratyti baimės.

Antrasis kandidatas į LŪS pirmininkus, Kėdainių rajono ūkininkas Jonas Talmantas išreiškė įsitikinimą, kad teigiamų pokyčių galima tikėtis didinant LŪS skyrių pirmininkų atsakomybę. „Kiekvienam ūkininkui derėtų išreikšti savo pilietinę poziciją ir pasmerkti tuos, kurie vykdo egoistinį, kenkėjišką darbą prieš LŪS ir asmeniškai prieš ūkininkus“, – sakė J. Talmantas.

Prieš rinkimus Z. Aleksandravičius iškėlė sąlygą: kandidatuos tuo atveju, jei pirmininkas bus renkamas slaptai. Po slapto balsavimo, paaiškėjo, kad už Z. Aleksandravičių balsavo 5, už J. Talmantą – 21 skyrius.

J. Talmantui pasiūlius, LŪS vicepirmininke suvažiavimas išrinko Genutę Staliūnienę.

Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumas

Vytautas Rašickas (Telšiai)

Gintaras Stanionis (Jonava)

Saulius Stirna (Kaišiadorys)

Antanas Stonkus (Kretinga)

Marijona Lukoševičienė (Ignalina)

Lilija Šermukšnienė (Joniškis)

Regina Rimkienė (Tauragė)

Vytautas Šlikas (Rokiškis)

Algirdas Taroza (Šilalė)

Vytautas Augustinavičius (Marijampolė)

Romas Majauskas (Kauno r.)

Jonas Keršys (Elektrėnai)

Genutė Staliūnienė (LŪS vicepirmininkė)

Jonas Talmantas (LŪS pirmininkas)