MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/08
Krautuvų pliusai ir minusai
  • Dr. Egidijus ŠARAUSKIS, LŽŪU
  • Mano ūkis

Vakarų Europos žemdirbiai jau seniai suprato, kad viena mašina, galinti atlikti daug skirtingos paskirties žemės ūkio darbų, yra nepamainomas pagalbininkas ūkyje. Dėl to pastaruoju metu universalūs savaeigiai krautuvai tampa vis populiaresni.

Lietuvoje taip pat didėja investicijos į žemės ūkio technikos parko modernizavimą ir atnaujinimą. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje skelbiamais duomenimis, Lietuvoje 2007 metais Žemės ūkio technikos registre įregistruotų krautuvų skaičius išaugo 36,6 proc. Universalūs savaeigiai krautuvai keičia anksčiau vyravusį požiūrį, kad tokios mašinos – tai tik turtingųjų „išmislas“. Pastaruoju metu, modernizuojant augalininkystės, gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės ūkius, vis didesnį pritaikymą randa mažos ir vidutinės klasės universalūs savaeigiai krautuvai. Šias mašinas įsigyja ne tik stambios žemės ūkio bendrovės, bet ir mažesni bei specializuoti šeimos ūkiai. Nemažai darbų (pvz., mėšlo šalinimas, kraiko paskleidimas, pašarų dalijimas, ryšulių krovimas, pervežimas bei išvyniojimas ir kt.) atliekami tvartuose, šiltnamiuose, sandėliuose arba kituose ūkiniuose pastatuose, todėl universalūs savaeigiai krautuvai turi būti kompaktiški, manevringi, taupūs, saugūs ir minimaliai teršiantys aplinką.

Renkantis krautuvą, didžiausias dėmesys kreipiamas į techninius parametrus, kėlimo galią, kėlimo aukštį, degalų sunaudojimą, valdymo ir priežiūros patogumą, komfortą, servisą ir, žinoma, kainą.

Vokietijoje buvo atlikta šešių skirtingų Europos rinkoje populiarių universalių savaeigių krautuvų modelių (Andi AC436H, Fuchs F1000, Weidemann 1250, Schäffer 3033, Striegel 300DYA ir Bobcat 553) palyginamoji analizė ir testas, siekiant išsiaiškinti atskirų krautuvų modelių stipriąsias ir silpnąsias savybes.

Techniniai parametrai

Žiūrint į visus šešis skirtingų krautuvų gamintojų modelius, susidaro įspūdis, kad visų krautuvų gabaritiniai matmenys gana panašūs. Tačiau atidžiau pažvelgus į techninius duomenis, galima pastebėti, kad ne visi lyginami krautuvai buvo visiškai vienodo dydžio. Pavyzdžiui, Andi AC 436 H ir Schäffer 3033 krautuvai buvo gerokai didesnės masės negu kiti. Sudėtinga lyginti ir Bobcat krautuvą, nes jo konstrukcija, važiuoklės sistema, atstumas tarp ašių ir kiti techniniai duomenys labai skiriasi nuo kitų modelių.

Lyginant krautuvų gabaritinius mat­menis, pastebima, kad visų krautuvų aukštis gana panašus – apie 190 cm. Tačiau plotis ir ilgis labai skiriasi. Pagal plotį Fuchs F 1000, Weidemann 1250 ir Striegel 300 DYA krautuvai maždaug 20 cm siauresni. Tai yra nemažas privalumas, kai reikia įvažiuoti į ūkinius ir gamybinius pastatus pro siauras duris ar angas. Tačiau krautuvo stabilumas geresnis, kai krautuvas stovi plačiau. Tam šios technikos gamintojai taip pat yra pasirengę, jų krautuvuose yra galimybė ratus tvirtinti dviem skirtingais būdais. Vienu būdu tvirtinant ratus, gaunamas standartinis plotis ties ratais, kitu – gerokai platesnis. Mažiausiai plotį ties ratais galima padidinti Bobcat 553, labiausiai – Fuchs F 1000 modeliuose. Pagal mašinų ilgį Schäffer 3033 krautuvas yra ilgiausias (300 cm), Bobcat 553 – trumpiausias (207 cm).

Buvo atlikti krautuvų eksperimentiniai tyrimai (testai), kuriais siekta palyginti jų vykdomas technologines operacijas. Taip pat tirtos krautuvų degalų sąnaudos ir triukšmo lygis. Matuojant kėlimo jėgą, Schäffer 3033 ir Andi AC 436 H krautuvai horizontalioje tiesioje padėtyje išvystė gerokai didesnę kėlimo jėgą (1 daN = 1 kg). Daugumos krautuvų kėlimo jėgą ribojo ne hidraulinės sistemos pajėgumas, ne kėlimo strėlės geometriniai parametrai, bet krautuvų galinės dalies masė. Nenuostabu, kad tie krautuvai, kurių galinė dalis buvo sunkesnė, išvystė didesnę kėlimo jėgą. Tuo remiantis galima teigti, kad analizuojant ir lyginant krautuvus, jo galinės dalies masė yra gana svarbus kriterijus.

Kėlimo jėgos tyrimai parodė, kad standaus rėmo krautuvai (Bobcat 553 ir Andi AC 436 H) turi pranašumą, lyginant su lankstaus rėmo krautuvais, nes jų išvystoma kėlimo jėga yra pastovi. Tuo tarpu lankstaus rėmo krautuvai sulenktoje padėtyje išvysto apie 30 proc. mažesnę kėlimo jėgą negu tiesioje padėtyje, todėl vairuotojas nuolat turi sekti, kokia krautuvo stovėjimo padėtis ir kokia gali būti krautuvo kėlimo jėga.

Matuojant krautuvų kėlimo aukštį, nustatyta, kad aukščiausiai krovinį gali kelti Andi AC 436 H ir Striegel 300 DYA krautuvai. Maksimaliai pakelta šių krautuvų strėlė su darbo padargu gali pasiekti beveik 3 metrų aukštį. Didesnis aukštis reikalingas, kai reikia pakrauti krovinius į aukštesnę transporto priemonę, sudėti šieno, šienainio, šiaudų ir kitus ritinius į daržines ar kūgius, pakelti padėklus ir t. t. Kitas labai svarbus krautuvų techninis rodiklis yra maksimalus kaušo (šakių, griebtuvų ir pan.) išvertimo aukštis. Nuo jo priklauso, kokiame didžiausiame aukštyje gali būti išpilamas kauše ar griebtuve esantis krovinys. Pagal šį rodiklį žemiausias maksimalus išvertimo aukštis yra Schäffer 3033, o didžiausias – Andi AC 436 H krautuvų. Reikia atkreipti dėmesį, kad gana neblogą kaušo išvertimo aukštį (per 2 metrus) pasiekia ir kiti tirti krautuvai. Pažymėtina, kad Bobcat 553 krautuvo kaušo išpylimo aukščio rodikliui teigiamos įtakos turėjo tai, kad kaušas buvo trumpesnis, palyginti su kitų krautuvų kaušais, nors jo plotis buvo beveik toks pat.

Kraunant krovinį į transporto priemonę, krautuvas turi privalumą, jei jo kėlimo strėlė yra šiek tiek nutolusi į priekį nuo pačio krautuvo. Tada nebūtina privažiuoti ypač arti transporto priemonės, galima paprasčiau atlikti visas kaušo kėlimo ir išpylimo technologines operacijas, be to, mažesnė tikimybė kliudyti transporto priemonę. Mažiausiai nutolusi pakeltoje padėtyje yra Bobcat kėlimo strėlė (41 cm). Kitų krautuvų strėlės yra nutolusios nuo 1,5 (Weidemann 1250) iki 2,5 (Andi AC 436 H) karto toliau.

Kasant gruntą, svarbus krautuvų techninis parametras yra maksimalus kaušo išvertimo kampas. Nuo jo priklauso, kaip iš kaušo išbyra gruntas. Kuo mažesnis išvertimo kampas, tuo gruntas byra prasčiau. Ypač blogai išbyra drėgnas molingas gruntas. Mažiausias kaušo išvertimo kampas yra Andi, didžiausias – Striegel 300 DYA ir Schäffer 3033 modelių.

Degalų sąnaudos

Pastaruoju metu sparčiai kylant dyzelinių degalų kainoms, vis dažniau diskutuojama, kokių reikėtų imtis priemonių, kad išlaidos degalams sumažėtų. Visi tirti krautuvai be išimties varomi dyzeliniais degalais. Degalų sąnaudos matuotos krautuvams stovėjimo režime ir atliekant krovos darbus. Išmatavus krautuvų degalų sąnaudas stovėjimo režime su visiškai nuspaustu akseleratoriaus pedalu, nustatyta, kad visi krautuvai degalus naudojo gana taupiai. Mažiausios degalų sąnaudos Schäffer 3033 (2,4 l/val.) ir Weidemann 1250 (2,76 l/val.), didžiausios – Andi AC 436 H (3,96 l/val.) modelių.

Daug svarbesnis rodiklis yra degalų sąnaudos, atliekant krovos darbus gamybinėmis sąlygomis. Degalų sąnaudoms nustatyti buvo atliktas toks testas: ant krautuvų strėlės užkabinamos padėklų šakės ir ant jų uždedamas betono luitas, kuris transportuojamas 50 metrų atstumu, padedamas ant žemės ir grįžtama į pradinę padėtį. Kadangi iš vieno bandymo dėl ypač mažų rodiklių sunku nustatyti kokį nors skirtumą, buvo parinkta tokia metodika, pagal kurią tuo pačiu 50 metrų atstumu reikėjo pervežti krovinį tiek kartų, kad bendra masė sudarytų 100 tonų. Šiam darbui atlikti taip pat buvo skaičiuojamas laikas. Greičiausiai 100 tonų 50 metrų atstumu pervežė Schäffer 3033 ir Bobcat 553 krautuvai, kurie sugaišo apie 65 minutes, o Striegel 300 DYA modelis tam pačiam darbui atlikti užtruko 1,5 karto ilgiau. Degalų sąnaudos šiam darbui atlikti didžiausios Schäffer 3033 (4,7 l), gerokai mažesnės – ­Fuchs (2,9 l) ir Weidemann 1250 (3,1 l), mažiausios – Striegel 300 DYA (2,2 l) krautuvų.

Triukšmo lygis matuotas krautuvams dirbant tuščia eiga, stovint su visiškai nuspaustu akseleratoriaus pedalu vairuotojo galvos lygyje ir 5 metrų nuo krautuvo atstumu. Dirbant tuščia eiga visų krautuvų skleidžiamas triukšmas buvo apie 72–73 dBA, visiškai nuspaudus akseleratoriaus pedalą – apie 85–87 dBA. Gerokai didesnį triukšmą skleidė Striegel 300 DYA krautuvas – 91 dBA. Šis krautuvas taip pat didžiausią triukšmą skleidė ir 5 metrų atstumu (86 dBA).

Kaip žinoma, kuo mašina gali atlikti daugiau technologinių operacijų, tuo ji universalesnė. Nors dažnai pasitaiko, kad universali mašina negali pasiekti tokios darbų kokybės, kaip specializuota technika, skirta konkrečiam darbui. Kai kurie rinkai siūlomi krautuvai turi galimybę užkabinti darbo padargą ant galinės pakabos ir atlikti traukimo darbus, t. y. traukti priekabą, kultivatorių ar net plūgą. Didžiausią traukimo jėgą gali išvystyti Schäffer 3033, mažiausią – Weidemann 1250 krautuvai.

Krautuvai nėra transporto priemonės, kurios skirtos kroviniams dideliais atstumais vežti, tačiau nedideliu atstumu, iki šimto ar kelių šimtų metrų, krovinį pervežti iš vienos vietos į kitą tenka praktiškai kiekviename ūkyje. Todėl maksimalus krautuvo važiavimo greitis vis dėlto yra gana svarbus techninis rodiklis. Greičiausiai (23 km/val.) gali važiuoti Fuchs F 1000 krautuvas, lėčiausias iš tirtų krautuvų – Bobcat (11 km/val.).

Darbas, valdymas ir priežiūra

Ar krautuvas atitiks pirkėjo poreikius, labai priklauso ne tik nuo svarbiausių techninių ir eksploatacijos parametrų, bet ir nuo smulkmenų, t. y. nuo įvairių darbo, valdymo ir priežiūros detalių. Nei viena iš šių detalių atskirai nėra lemianti ir daranti didesnę įtaką krautuvo pasirinkimui. Tačiau visuma smulkių, iš pirmo žvilgsnio nelabai reikšmingų, detalių gali padaryti svarų bendrą įspūdį. Vokietijoje buvo apibendrinta ūkininkų ir žemės ūkio technikos konsultantų nuomonė dėl atskirų testuojamų krautuvų darbo, valdymo ir priežiūros detalių. Vertinimui buvo atrinkti keli kriterijai, pagal kuriuos analizuoti įlipimo į krautuvą, ėjimo iki sėdynės, pedalų ir hidraulinės įrangos svirčių išdėstymo ir valdymo patogumai, matomumas krautuvo priekyje, degalų užpylimas. Taip pat buvo vertinama, ar patogu atlikti pagrindinius krautuvo priežiūros darbus, pavyzdžiui, tikrinti ir pildyti variklio alyvą, valyti oro filtrą ir aušinimo radiatorių, keisti saugiklius ir atlikti kitus darbus.

Vertintojų nuomone, įlipti į Weidemann 1250 ir Andi AC 436 H krautuvą yra patogiau ir paprasčiau negu į Bobcat 553, į kurį įlipama per darbo padargą. Sėdynė, pedalų ir pagrindinių svirčių išdėstymas ir valdymas geriausiai įvertintas Schäffer 3033 krautuvo. Labai svarbus darbo su krautuvu kriterijus yra hidraulinės įrangos valdymo svirčių išdėstymo patogumas. Nuo šių svirčių išdėstymo priklauso, kokioje padėtyje privalo būti svirtis, valdoma vairuotojo ranka, kaip stipriai bus apkraunami rankos raumenys ir panašiai. Šio kriterijaus vertintojai pripažino, kad visų krautuvų gamintojai skyrė nemažai dėmesio valdymo patogumui. Stebėti variklio alyvos lygį patogiausia Bobcat 553, o keisti variklio alyvos filtrą – Fuchs F 1000 krautuve. Šiuos rodiklius Weidemann 1250 ir Striegel 300 DYA krautuvų gamintojai jau patobulino. Aušinimo radiatorių patogiausia išvalyti Fuchs F 1000, Weidemann 1250 ir Striegel 300 DYA krautuvuose. Geriausia pasiekti ir pakeisti saugiklius Fuchs F 1000 ir Weidemann 1250 krautuvuose, o Andi AC 436 H ir Striegel 300 DYA modeliuose tai atlikti gana sudėtinga. Vertintojai pastebėjo, jog reikėtų keisti Weidemann 1250 krautuvų degalų bako vietą, nes jo anga yra netoli dujų išmetimo vamzdžio. Matomumas iš visų testuotų krautuvų gana geras, tačiau geriausias iš Bobcat 553. Keisti skirtingus darbo padargus (kaušus, šakes, griebtuvus ir kt.) lengviausia Andi AC 436 H ir Striegel 300 DYA krautuvuose.

Apibendrinant gautus krautuvų techninių parametrų palyginimo, eksperimentinių tyrimų ir ūkininkų bei konsultantų atsiliepimus apie atskiras valdymo ir priežiūros detales, reikia pažymėti, kad visi krautuvai turi daugiau privalumų negu trūkumų. Vienų krautuvų techninės galimybės yra geresnės vienomis darbo sąlygomis, kitų – kitomis, vienus krautuvus patogiau valdyti, kitus – geriau techniškai prižiūrėti. Todėl renkantis krautuvą, svarbiausia išsiaiškinti, kokios krautuvo techninės savybės labiausiai pravers ūkio darbuose. Tačiau negalima pamiršti dar vieno labai svarbaus, o dažnai net ir svarbiausio kriterijaus, tai – krautuvo kaina. Vokietijoje atliktos palyginamosios analizės duomenimis, keturių krautuvų, t. y. Andi AC 436 H, Fuchs F 1000, Weidemann 1250 ir Striegel 300 DYA kaina Europos rinkoje labai panaši, likusių dviejų šiek tiek skiriasi: Schäffer 3033 krautuvai iki 10 proc. brangesni, o Bobcat 553 – apie 5–10 proc. pigesni.