MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/07
Ūkio apskaita
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Liepos 8, 14, 21-oji – ribinės dienos sumokėti PVM avansinius mokėjimus. Juos moka PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių iš eilės einančių mėnesių laikotarpį buvo didesnė kaip 200 tūkst. litų. Avansinio PVM mokėjimo dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio. Įmokų kodas 3641 – ūkininkų avansu mokamas PVM.

Liepos 14-oji yra paskutinė diena pateikti socialinio draudimo įmokų finansines ataskaitas ir informaciją apie kiekvieno apdraustojo 2008 m. II ketvirtį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas; sumokėti už kovo mėnesį apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Iki liepos 15 d. ūkininkai, išmokėję darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui pateikia užpildytą birželio mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formą ir jos priedus.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms ir išmokėtų iki liepos 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki liepos 15 d. Nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų po liepos mėnesio 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį būtina sumokėti į biudžetą iki liepos 31 d. Įmokų kodas 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.

PVM mokėtojai iki liepos 25 d. turi pateikti 2008 m. birželio mėn. (jeigu mokestinis laikotarpis – mėnuo) arba pirmojo kalendorinio pusmečio (jeigu mokestinis laikotarpis – pusmetis) PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį už birželio mėnesį ir pirmąjį kalendorinį pusmetį.

Iki liepos 25 d. pateikiama PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaita, jeigu atsirado prievolė mokėti PVM. Įmokų kodas 3441 – ūkininkų PVM.

Iki liepos 25 d. pateikiama Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares 2008 m. II ketvirčio ataskaita.

Iki liepos 30 d. ūkininkai bei žemės naudotojai (3 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius turi sumokėti po 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 28 Lt (800 Lt x 3,5 %). Įmokų kodai: 1841 – ūkininkų; 1851 – ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje; 1881 – žemės naudotojų.

Asmeninio ūkio naudotojai (iki 3 ha žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius šeimos narius turi sumokėti po 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 12 Lt (800 Lt x 1,5 %). Įmokų kodai: 1861 – asmeninių ūkių naudotojai; 1871 – asmeninių ūkių naudotojų už ūkyje dirbančius pilnamečius šeimos narius.

***
Pagrindiniai socialinių rodiklių dydžiai

Minimalus gyvenimo lygis (MGL) – 130 Lt

Minimali mėnesinė alga (MMA) – 800 Lt

Minimalus valandinis atlygis (MVA) – 4,85 Lt

Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija – 316 Lt

Bazinė mėnesinė alga (BMA) – 128 Lt

***
PVM įstatymo naujovės

Vyriausybė patvirtino atvejus, kai, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d., PVM mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas, o ne pardavėjas. Asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje, privalo išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu iš kito Lietuvos PVM mokėtojo jis įsigyja šias prekes:

juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, panaudotas medžiagas, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusias perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat kai įsigyjamos atliekos ir kitos perdirbti skirtos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai;

medieną: rąstus – skersai atpjautas apvaliosios medienos dalis; lentas – pailgus 10–40 mm storio ir daugiau nei 80 mm pločio pjautinės medienos gabalus; lenteles – pailgus 3–10 mm storio, ne siauresnius kaip 25 mm pjautinės medienos gabalus; tašus – iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai rąsto ašiai apipjautus, aptašytus ar nufrezuotus rąstus; tašelius – pailgus, storesnius kaip 40 mm, bet ne platesnius kaip 80 mm pjautinės medienos gabalus.

Kaip ir kitų tiekiamų prekių PVM sąskaitoje faktūroje pardavėjas, taikydamas toms prekėms nustatytą PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą. Šalia kitų privalomų rekvizitų PVM sąskaitoje faktūroje būtina nurodyti, kad prievolė išskaityti PVM tenka pirkėjui, arba įrašyti nuorodą į PVM įstatymo 96 str. 1 dalį.

Pirkėjai atsiskaitydami už prekes ir paslaugas, kurių PVM turi patys išskaityti ir sumokėti į biudžetą, pardavėjui sumoka atlygį be apskaičiuotos PVM sumos.

„Mano ūkis“