MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/07
Techninės priemonės rujai nustatyti
  • Ričardas Marcelis GAILEVIČIUS LŽŪKT
  • Mano ūkis

Nuostoliai dėl reprodukcijos sutrikimų ir sėklinimo ne optimaliu laiku vien tik Vokietijoje siekia 1 mlrd. eurų. JAV pienininkystės sektorius dėl šios priežasties per metus netenka 300 mln. JAV dolerių.

Ar karvių ruja bus laiku nustatyta, labiausiai priklauso, kaip dažnai ir kiek laiko stebimi gyvuliai. Laikoma, kad tris kartus per parą po 30 minučių apžiūrint bandą, rujojančias karves galima išaiškinti 70–80 proc. tikslumu.

Tyrimais nustatyta, kad, stebint bandą ilgiau, rezultatai tik šiek tiek geresni. Stebėti geriausia anksti ryte nuo 4 iki 6 valandos ir vėlai vakare nuo 20 iki 23 valandos. Tai labai nepatogus laikas dirbančiam personalui. Net ir atidžiai stebint karves, apie 30 proc. rujų lieka nenustatyta. Todėl vis dažniau rujoms išaiškinti naudojamos techninės priemonės.

Paprastai rujojančių karvių elgsena pasikeičia. Elgesio pokyčių registravimas ir vertinimas padeda laiku nustatyti rują ir laiku apsėklinti.

Per rują karvės yra aktyvesnės, mažiau ilsisi ir guli. Šiuos elgsenos ir pieno produkcijos pokyčius galima fiksuoti įvairiai (pvz., žymėti lentelėse, ciklo stebėjimo kalendoriuose). Pastaruoju metu didelėse bandose vis dažniau pasitelkiamos ir elektroninės stebėjimo sistemos.

Viena iš tokių sistemų – elektroniniai žingsnių matuokliai. Jie gali būti tvirtinami prie kojų arba ant kaklo. Jie fiksuoja padidėjusį gyvulių judėjimą ir aktyvumą. Sistema identifikuoja gyvulius, jų aktyvumas registruojamas ir apdorojamas kompiuteriu. Duomenų analizė rodo, kad rujos tiksliau nustatomos, kai matuokliai tvirtinami prie kojų.

Vokietijoje melžimo technikos gamintojai bando naujo modelio elektroninius žingsnių matuoklius. Jie nuolat registruoja gyvulių aktyvumą, gulėjimo laiką, kūno temperatūrą ir periodiškai perduoda šiuos duomenis į centrinį kompiuterį. Taip išaiškinama ne tik ruja, bet ir gyvulių sveikatingumas.

Prasidedančius gyvulių negalavimus, ypač galūnių pažeidimus, galima diagnozuoti pagal sumažėjusį karvių aktyvumą ir pailgėjusį gulėjimo laiką. Sumažėjęs produktyvumas tik patvirtina įtarimus, kad karvės susirgo. Gyvulių judėjimo ir gulėjimo duomenis susiejus su jų produktyvumu, apetitu ir matomais fiziologiniais pokyčiais, rujos nustatomos 90–95 proc.

Parengta pagal užsienio spaudą