Basf 20 03 23 Basf 2023 03 20 m1
Mano Ūkis 2008/07
Naujienos šalies obelų selekcijoje
  • Dr. Audrius SASNAUSKAS, dr. Dalia GELVONAUSKIENĖ, dr. Bronislovas GELVONAUSKIS, dr. Pranas VIŠKELIS, LSDI
  • Mano ūkis

Pastaruoju metu pasaulyje labiausiai paplitusios obelų veislės yra Golden Delicious, Gala, Fuji ir Braeburn. Tačiau didelė dalis introdukuotų komercinių obelų veislių mūsų klimato zonoje neišaugina kokybiškų vaisių, vaismedžiai pašąla. Adaptuotos tam tikrai agroklimato zonai obelų veislės yra svarbios ir ekonomine, ir ekologine prasme, todėl nacionalinė selekcija yra labai svarbi.

Europos šalių obelų selekcinėse programose viena iš pagrindinių krypčių – produktyvumo didinimas ir vaisių kokybės gerinimas. Veislės turi gausiai ir kasmet derėti, pasižymėti vaisių vienodumu, o pastarieji turi būti patrauklios spalvos, gero skonio, standaus minkštimo ir turtingos cheminės sudėties.

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto obelų pomologiniame sode 2001–2006 m. tirta 16 selekcinių numerių, sukurtų LSDI. Sodinti dvimečiai obelų sodinukai su M.26 poskiepiu: Nr. 19399, Nr. 21118, (Prima x Idared), Nr. 19436, Nr. 19707, Nr. 19709, Nr. 19646 (Katja x Prima), Nr. 19942, Nr. 20235, Nr. 20239, Nr. 20242, Nr. 20427, Nr. 20429, Nr. 22170, (Noris x Prima), Nr. 20490 (Auksis x Prima) Nr. 20978 (Tellissaare x Prima), Nr. 20016 (Prima x Idared). Naujieji selekciniai numeriai lyginti su veislėmis Antej ir Delikates, įrašytomis į Nacionalinį augalų veislių sąrašą.

Obuolių derlius

Obelų selekciniai numeriai ir kontrolinės veislės pradėjo derėti trečiaisiais augimo sode metais. Tirtų selekcinių numerių ir veislių vidutinis suminis vaisių derlius per 5 metus siekė 73 t/ha. Kontrolinių veislių Antej ir Delikates suminis derlius (atitinkamai 55 ir 67 t/ha) buvo mažesnis už bandymo derliaus vidurkį. Iš tirtų selekcinių numerių mažiausiai vaisių (37 t/ha) subrandino Nr. 20235, o daugiausiai (159 t/ha) – Nr. 19436. Pastarojo selekcinio numerio derlius buvo daugiau negu du kartus didesnis už vidurkį.

2002–2005 m. vidutinis selekcinio numerio ar veislės derlius siekė nuo 7 t/ha (Nr. 20235) iki 32 t/ha (Nr. 19436), vidurkis – beveik 15 t/ha. Aštuoni selekciniai numeriai davė didesnį vidutinį derlių už bandymo derliaus vidurkį. Selekcinio numerio Nr. 19436 vidutinis derlius patikimai skyrėsi nuo kitų selekcinių numerių ir kontrolinių veislių vidutinio derliaus.

LSDI sukurtų perspektyvių, turinčių imunitetą rauplėms selekcinių numerių tyrimai parodė, kad nuo derėjimo pradžios daugumos jų derlius kasmet didėjo. Tyrimų laikotarpiu didžiausiu suminiu derliumi pasižymėjo selekciniai numeriai Nr. 19436 ir Nr. 19707, gauti Katja x Prima sėjinukų šeimoje. Neblogai derėjo ir Nr. 20490, tačiau jo vaismedžiai pramečiavo, kaip ir kontrolinės veislės Antej. Žinoma, kad obelų veislių derlingumas priklauso ne tik nuo genetinių savybių, bet ir nuo klimato sąlygų. Kadangi Antej vaismedžiai yra labai produktyvūs, reguliariai derantys, tikėtina, kad jų derėjimo nepastovumą galėjo lemti nepalankūs abiotiniai faktoriai.

Vaisių kokybė

Vienas iš svarbių vaisių kokybės požymių – jų vienodumas. Atlikus vaisių kalibravimą paaiškėjo, kad 11 selekcinių numerių vaismedžiai išaugino tik aukščiausios kokybės vaisius. 1–2 klasės obuolių kiekis svyravo nuo 1 (Nr. 20427, Nr. 20490) iki 9 procentų (Nr. 20978). Nedidelis nerūšinių obuolių kiekis (1–2 proc.) nustatytas trims selekciniams numeriams.

Tirtų obelų selekcinių numerių vaisių skynimo laikas skyrėsi. Anksčiausiai skinami Nr. 19707 ( rugsėjo 15 d.), vėliausiai – Nr. 21118 (rugsėjo 29 d.) vaisiai.

Ilgiausiu vaisių laikymosi laikotarpiu pasižymėjo Nr. 21118 ir Nr. 20978 (iki balandžio mėn. II dešimtadienio), o trumpiausiu – Nr. 19646 ir Nr. 22170 (atitinkamai iki lapkričio 14 ir gruodžio 16 d.).

Įvertinus vaisiaus vidutinę masę nustatyta, kad stambiausius vaisius išaugino Nr. 22170 (201,3 g) ir Nr. 19646 (199,0 g), o smulkiausius – Nr. 20978, Nr. 21118, Nr. 20427 (102,7-109,0 g) vaismedžiai.

Vaisių patrauklumas, skonis vertinami subjektyviai. Skirtingų šalių žmonių skonis skiriasi, pavyzdžiui, Kinijoje, Japonijoje, Brazilijoje, Indijoje labiau paklausūs saldūs obuoliai, o Europoje didesnę paklausą turi saldžiarūgščiai, sultingi, trapiu minkštimu obuoliai. Visų selekcinių numerių (išskyrus Nr. 19942) vaisiai kokybe patikimai prilygo kontrolinių veislių vaisiams. Kaip skaniausi ir kokybiškiausi įvertinti selekcinių numerių Nr. 20242, Nr. 20490 ir Nr. 21118 vaisiai. Hibridų Nr. 19942 ir Nr. 20239 vaisių skonis ir kokybė įvertinta prasčiausiai.  

Veislės, kurių vaisiai skirti perdirbti, turi atitikti kriterijus, nustatytus galutiniam produktui (pavyzdžiui, sultims, džiovintiems vaisiams ir kt.). Belgijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje viena iš obelų selekcijos krypčių – sukurti veisles, kurių vaisiai tiktų sultims ir sidrams gaminti. Sulčių išeiga iš tirtų selekcinių numerių vaisių kito nuo 53 (Nr. 20239) iki 75 (Nr. 20978) procentų. Numerių Nr. 20978, Nr. 19436, Nr. 20016 ir Nr. 20490 vaisiai buvo sultingiausi.

Vaisių odelės tvirtumas labai skyrėsi. Trapiausia odele (125 N/cm2) pasižymėjo Nr. 20239. Jos tvirtumas buvo mažesnis už kontrolinių veislių (360 N/cm2, 220 N/cm2) ir bandymo vidurkį (350 N/cm2). Tvirčiausia odelė buvo būdinga keturiems numeriams, kurių odelės tvirtumas viršijo 400 N/cm2 (Nr. 19646, Nr. 20242, Nr. 20429, Nr. 21118).

Selekciniai numeriai labai skyrėsi vaisių minkštimo tvirtumu. Tvirčiausias minkštimas buvo Nr. 19646, kuris siekė 115 N/cm2. Minkščiausius vaisius (41 N/cm2 ir 49 N/cm2) išaugino Nr. 19942 ir Nr. 20239. Šiuo požymiu pastarieji selekciniai numeriai statistiškai nesiskyrė nuo kontrolinių Antej ir Delikates (58 N/cm2 ir 40 N/cm2 ) veislių.