23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/04
Ūkio apskaita
  • Rita VELIULIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Balandžio 7, 14 ir 21-oji – ribinės dienos sumokėti PVM avansinį mokėjimą. PVM avansinius mokėjimus moka PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių iš eilės einančių mėnesių laikotarpį buvo didesnė kaip 200 tūkst. litų. Avansinio PVM mokėjimo dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio. Įmokos kodas 3641 – ūkininkų avansu mokamas PVM.

Balandžio 14-oji yra paskutinė diena: pateikti socialinio draudimo įmokų finansines ataskaitas ir informaciją apie kiekvieno apdraustojo 2008 m. I ketvirtį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas; sumokėti už kovo mėnesį apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Iki balandžio 15 d. ūkininkai, išmokėję darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui pateikia užpildytą kovo mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formą ir jos priedus.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, ir išmokėtų iki balandžio 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki balandžio 15 d.

Nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų po balandžio mėn. 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki balandžio 30 d. Įmokos kodas 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.

PVM mokėtojai iki balandžio 25 d. turi pateikti 2008 m. kovo mėnesio (jeigu mokestinis laikotarpis – mėnuo) PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti kovo mėnesio PVM įmokas. Įmokos kodas 3441 – ūkininkų PVM.

Iki balandžio 25 d. pateikiama Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares 2008 m. I ketvirčio ataskaita.

Iki balandžio 30 d. ūkininkai bei žemės naudotojai (3 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius turi sumokėti po 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 28 Lt (800 x 3,5 %). Įmokų kodai: 1841 – ūkininkų; 1851– ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje; 1881 – žemės naudotojų.

Asmeninio ūkio naudotojai (iki 3 ha žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius šeimos narius turi sumokėti po 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 12,00 Lt (800 x 1,5 %). Įmokų kodai: 1861 – asmeninių ūkių naudotojai; 1871 – asmeninių ūkių naudotojų už ūkyje dirbančius pilnamečius šeimos narius.

Gegužės 2-oji – paskutinė diena Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui pateikti turto ir pajamų deklaracijas.