MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/03
Purškimo technikos naujovės
 • Dr. Remigijus ZINKEVIČIUS, LŽŪU
 • Mano ūkis

Griežtėjantys aplinkos apsaugos reikalavimai, plėtojama tausojamoji žemdirbystė kelia naujus iššūkius ir purškimo technikos gamintojams. Naujam sezonui siūlomos nuostolius mažinančios purškimo technologijos (inžektoriniai purkštukai, pneumohidrauliniai purkštuvai, tiesioginio augalų apsaugos produktų sumaišymo sistemos).

Naujos elektronikos ir kompiuterinio valdymo sistemos užtikrina tikslų augalų apsaugos produktų dozavimą. Taip pat tobulinami purkštuvų sijos svyravimų slopinimo įtaisai, didinamas našumas (pakabinamų purkštuvų užgriebio plotis jau siekia iki 28 m, savaeigių – iki 51 m).

Naujas chemikalų sumaišymo būdas

Naujuose kompanijos „Amazone“ UX serijos hidrauliniuose vamzdiniuose lauko purkštuvuose, sumontavus atskirą augalų apsaugos produktų sumaišymo baką Pre-Mix, galima (jei reikia) purškimo metu į tirpalą įmaišyti reikalingų pesticidų. Pirmiausia, koncentruoti augalų apsaugos produktai sumaišomi atskirame bake, o tada mišinys tiekiamas į vandens srautą, tekantį iš pagrindinio purkštuvo rezervuaro.

Purškiant įprastai, į hektarą paskleidžiamų pesticidų kiekis keičiamas reguliuojant tirpalo išpurškimo normą. Norint išlaikyti optimalų purškimo slėgio diapazoną, tirpalo išpurškimo normos reguliavimo galimybės yra ribotos. Naudojant Pre-Mix sistemą, pasiekiama geresnė darbo kokybė. Sumaišius augalų apsaugos produktus atskirame bake, o šį mišinį su vandeniu maišant purškimo metu, visuomet galima išlaikyti optimalų lašelių spektrą ir bet kuriuo momentu nutraukti atskirų preparatų tiekimą.

Pre-Mix sistemą sudaro sumaišymo bakas, kurį galima nuleisti žemyn, kad traktorininkui būtų patogu jį prižiūrėti, maišymo/dozavimo siurblys ir labai našus maišiklis. Augalų apsaugos produktų sumaišymo bako talpa yra apie 10 proc. pagrindinio purkštuvo rezervuaro talpos. Pagrindinis purkštuvo rezervuaras yra skirtas tik švariam vandeniui, todėl neturi maišiklio. Koncentruotų augalų apsaugos produktų mišinys su vandeniu yra sumaišomas centriniame dozatoriuje, susidedančiame iš maišymo kaskados, slėgio reguliatorių ir debitmačių. Dozavimo ir maišymo procesai reguliuojami elektroniniu būdu purškimo kompiuteriu Amatron+.

Maišant augalų apsaugos produktus, šiek tiek vandeniu praskiestas mišinys lengviau susimaišo su iš pagrindinio purkštuvo rezervuaro tekančiu skysčio srautu. Priešingai negu tiesioginio augalų apsaugos produktų tiekimo sistemose, pirminio sumaišymo įranga sudaro galimybes naudoti bet kokios sudėties augalų apsaugos produktus, be to, galima naudoti ir granuliuotas chemines medžiagas.

Galutinį maišymo procesą lengva kontroliuoti, nes maišomi tik du komponentai, t. y. koncentruotų augalų apsaugos produktų mišinys ir vanduo. Bet kokios norimos sudėties pesticidų mišiniui dozuoti pakanka vieno siurblio. Kitas pranašumas yra tas, kad naujajame purkštuve išliko slėginė-recirkuliacinė sistema, nuo pat darbo pradžios užtikrinanti tolygų išpurškiamo skysčio pasiskirstymą per visą purkštuvo užgriebio plotį.

Galimybė visiškai nutraukti augalų apsaugos produktų tiekimą suteikia pranašumų aplinkosaugos požiūriu. Svarbu, kad nebereikia plauti pagrindinio purkštuvo rezervuaro.

Tikslus dozavimas

Nauja firmos „Lechler“ tiesioginio augalų apsaugos produktų tiekimo įranga VarioInject iš kitų žinomų sistemų išsiskiria tuo, kad pagal suvestus duomenis į ISOBUS reikalavimus atitinkantį valdymo pultą gali dozuoti bet kokį pesticidų kiekį. Ši įranga išsaugo nustatytus parametrus ir išjungiant atskiras purkštuvo sijos sekcijas. Tik VarioInject sistemoje nuolat darbo metu yra matuojami faktiškai paskleidžiamų augalų apsaugos produktų kiekiai ir net maži nuokrypiai nuo nustatyto dydžio yra koreguojami automatiškai. Tai kol kas vienintelė rinkoje sistema, kurios prieš darbo pradžią, norint dirbti gana tiksliai, nereikia kalibruoti. Visiškai nauja yra tai, kad prieš pradedant purkšti, paspaudus mygtuką, augalų apsaugos produktai patiekiami į maišymo vietą, o baigus darbą, gali būti grąžinami į pakuotes. Kompanija „Lechler“ pirmoji pagamino tiesioginio augalų apsaugos produktų tiekimo sistemą, kurioje techniniai likučiai neskiedžiami.

Kadangi dozavimo siurbliai sukami hidrauliniu būdu, tai su esamais ­traktoriaus resursais vienu metu galima varyti kelis dozatorius. Dėl originalios augalų apsaugos produktų tiekimo ir grąžinimo į tarą sistemos pesticidų pakuotes ir dozavimo siurblius galima įrengti ant purkštuvo bet kurioje tinkamoje vietoje, nes tai neturi įtakos reakcijos laikui.

Naujoji sistema sudaro technines sąlygas tiksliajam ūkininkavimui plėtoti, t. y. augalų apsaugos produktus išpurkšti tik tose pasėlio vietose, kuriose yra ligos požymių, arba purkšti pagal pažeidimo laipsnį nustatytos koncentracijos tirpalu. Taigi dirbant su tokia technika galima efektyviau panaudoti augalų apsaugos produktus.

Kadangi visus skystus augalų apsaugos tirpalus galima dozuoti nuo 0,2 iki 5,0 l/ha, sistemą paprasta valdyti, vienu metu skirtingomis normomis galima dozuoti kelis augalų apsaugos produktus. Tikėtina, kad ateityje bus sukurti visiško tiesioginio dozavimo lauko purkštuvai.

Dozuojant tiesiogiai iš daugkartinių pakuočių, sumažėtų išlaidų tirpalui paruošti ir likučiams nukenksminti, būtų paprasčiau purkštuvą plauti, o ūkininkas neturėtų tiesioginio sąlyčio su augalų apsaugos produktais.

Didesnis našumas

Savaeigiai purkštuvai – stambių augalininkystės ūkių mašinos, kurios, nepaisant didelės kainos, turi nemažai privalumų. Dėl didelės prošvaisos savaeigiais purkštuvais patogiau purkšti žydinčius rapsus. Jų sijos padėtis stabilesnė, palyginti su pakabinama ar prikabinama technika, nes važiuoklė kitos konstrukcijos (pvz., tandeminės ašys, amortizuojančios oro pagalvės). Nuolat darbui parengtos savaeigės purškimo mašinos yra našesnės (kartu į lauką galima transportuoti ir vandenvežį). Dėl hidrauliškai reguliuojamo tarpvėžio pločio savaeigiai purkštuvai geriau nupurškia cukrinius runkelius, kukurūzus, bulves. Be kitų pranašumų, savaeigėje technikoje įrengta belaipsnė pavara, jų masė tolygiai paskirstyta visiems keturiems ratams, didesnis darbinis greitis.

Ypač našus naujas pneumohidraulinis vamzdinis purkštuvas Danfoil. Juo galima išpurkšti tik 30 l/ha tirpalo. Pakabinamo 850 l talpos purkštuvo rezervuaro talpos užtenka nupurkšti 30 ha, prikabinamu ir uždedamu 2 000 l talpos purkštuvu galima apdoroti iki 70 ha, o savaeigiu – net iki 100 ha. Patobulinus išpurškimo sistemą, net įvairaus aukščio pasėliai tirpalu padengiami tolygiai. Keičiant į pneumohidraulinius purkštukus tiekiamo oro slėgį, belaipsniškai galima reguliuoti išpurškiamų lašelių dydį. Beje, visiems pes­ticidams išpurkšti naudojamas tik vienas purkštukas Eurofoil. Naudojant tiesioginio tiekimo sistemą MultiDose 2000 Injection, galima išpurkšti iki šešių skirtingų augalų apsaugos produktų. Gamintojai nurodo, kad, ruošiantis purkšti kitus augalus, purkštuvui išvalyti pakanka 8 minučių. Purkštuvą purškiamame lauke galima švariai išplauti šiltu vandeniu (jį pašildo hidraulinė sistema).

***
Pre-Mix sistemos privalumai

 • Galima keisti paskleidžiamų augalų apsaugos produktų kiekį, išlaikant pastovią išpurškiamo skysčio normą. Tai svarbu, taikant tiksliojo ūkininkavimo technologijas.
 • Purškiant pasėlius nepalankiomis oro sąlygomis, augalų apsaugos produktų koncentracija išlieka pastovi, o išpurškiamo skysčio normos gali kisti.
 • Galima paruošti koncentruotų augalų apsaugos produktų mišinius purkštuvo rezervuarui užpildyti kelis kartus.
 • Purkštuvą pripildžius vieną kartą, augalų apsaugos produktų mišinius galima paskleisti pagal specifines normas.

Tiesioginio augalų apsaugos produktų tiekimo sistemos VarioInject pranašumai

 • Paprastas ir patogus valdymas traktoriaus kabinoje esančiu pultu.
 • Valdymo pulte galima suvesti norimą išpurkšti tirpalo kiekį l/ha.
 • Galima nustatyti bet kokią tirpalo normą, kuri išlieka, kai išjungiamos atskiros purškimo sijos sekcijos.
 • Elektroninis augalų apsaugos produktų dozavimo valdymas, matuojant faktinį jų kiekį ir pagal tai reguliuojant techniką.
 • Tikslus dozavimas be kalibravimo.
 • Patikimai dozuojami ir labai klampūs augalų apsaugos produktai.
 • Prieš darbo pradžią augalų apsaugos produktai patiekiami iki maišymo kameros.
 • Purškiant galima įjungti arba išjungti atskirų augalų apsaugos produktų tiekimą ir pakeisti jų normą.
 • Dėl integruotos augalų apsaugos produktų išpūtimo sistemos vamzdynuose nelieka pesticidų likučių.
 • Debitmačiais matuojamas faktiškai paskleidžiamų augalų apsaugos produktų kiekis.
 • Integruota augalų apsaugos produktų kiekio taroje stebėjimo įranga.
 • Integruota purkštuvo plovimo proceso stebėjimo sistema (nurodymai pateikiami priklausomai nuo to, kokios augalų apsaugos produktų normos buvo purkštos ir koks jų kenksmingumas).
 • Greitai sumažėjanti tirpalo koncentracija maišymo kameroje, atidarius greito skalavimo čiaupą.
 • Mažos elektros energijos sąnaudos, nes pavaros hidraulinės.

Pneumohidraulinių vamzdinių lauko purkštuvų Danfoil ypatybės

 • Didelis našumas.
 • Mažos vandens sąnaudos.
 • Mažesnės augalų apsaugos produktų sąnaudos.
 • Geresnis augalų apipurškimas ir tirpalo lašelių įsiskverbimas į lapiją.
 • Tyrimais patvirtinta, kad mažiau išpurkšto skysčio lašelių nunešama pavėjui.
 • Išpurškiamų lašelių dydis gali būti keičiamas.
 • Minimali priežiūra.
 • Paprasta ir funkcionali konstrukcija.
 • Nereikia keisti purkštukų.
 • Galima purkšti visų rūšių pasėlius.
 • Pneumohidrauliniams purkštukams Eurofoil nuo susidėvėjimo suteikiama 10 metų garantija.
 • Tinka visiems augalų apsaugos produktams išpurkšti.