03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/02
Investicijos į žemės ir miškų ūkio techniką
  • Dr. Remigijus ZINKEVIČIUS, LŽŪU Vytautas NAVICKAS, ŽŪIKVC
  • Mano ūkis

Žemės ūkio technikos registro duomenimis, 2007 metų pradžioje Lietuvoje buvo įregistruoti 108 518 ratinių ir 4 454 vikšriniai traktoriai. Per praėjusius metus ratinių traktorių skaičius padidėjo 8,4, o vikšrinių – 6,6 proc. Daugiausia ratinių traktorių 2007 metais buvo įregistruota Šiaulių (14,93 proc. nuo bendro ratinių traktorių skaičiaus), ­Kauno (13,75 proc.) ir Panevėžio (13,08 proc.) apskrityse. Mažiausiai ratinių traktorių per praėjusius metus įregistruota Utenos (7,06 proc.), Telšių (7,20 proc.) ir Tauragės (7,39 proc.) apskrityse.

Lietuvos žemdirbiai praėjusiais metais daugiausia pirko savaeigių pesticidų purkštuvų ir srutvežių. Savaeigių purkštuvų skaičius per 2007 m. Lietuvoje padidėjo net 48,7, o srutvežių – 42,5 proc. Iki 2007 m. gruodžio 31 d. Žemės ūkio technikos registre buvo įregistruoti 58 savaeigiai purkštuvai ir 379 srutvežiai. Krautuvų skaičius per 2007 metus padidėjo 36,6, savaeigių žoliapjovių – 26,8, javų kombainų – 24,2, savaeigių smulkintuvų – 19,7, o cukrinių runkelių kombainų – tik 10,5 proc.

Daugiausia savaeigių purkštuvų 2007 metais buvo įregistruota Marijampolės apskrityje (41,4 proc. nuo bendro purkštuvų skaičiaus, o javų kombainų – Šiaulių apskrityje (29,2 proc. nuo bendro javų kombainų skaičiaus).

Dar įspūdingesni praėjusiais metais buvo medienos ruošos technikos įsigijimo tempai. Per metus savikrovių priekabų skaičius padidėjo 73,1 proc., daugiaoperacinių medkirčių – 70 proc., o rąstvežių – 38,8 proc. Tai tikrai didelės investicijos, nes šiuolaikinės medienos ruošos technikos įsigijimas kol kas nėra remiamas.

***

Traktorių, jų priekabų bei savaeigių ir žemės ūkio mašinų registro funkcijos

  • Registruoti traktorius, jų priekabas bei savaeiges ir kitas žemės ūkio mašinas.
  • Rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams bei juridiniams asmenims techninius ir eksploatacinius žemės ūkio technikos duomenis.
  • Rinkti registro tvarkymo įstaigų – savivaldybių administracijų – įregistruotų objektų duomenis ir tikrinti jų adekvatumą, remiantis kitų registrų duomenimis.
  • Kontroliuoti ir koordinuoti savivaldybių administracijų veiklą registro tvarkymo klausimais.
  • Užtikrinti registro techninės ir programinės įrangos diegimą bei funkcionavimą.
  • Rengti metodines ir technines užduotis.
  • Konsultuoti vartotojus ir teikti informaciją juos dominančiais klausimais.