MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2007/12
Herbicidai daržovių pasėliuose
  • Dr. Danguolė KAVALIAUSKAITĖ LSDI
  • Mano ūkis

Daržovių pasėliams nuolat trūksta veiksmingų herbicidų. Ypač sunku apsaugoti svogūnų ir morkų pasėlius, nes šios daržovės lėtai dygsta ir ilgai nesugeba konkuruoti su piktžolėmis. Ir pačios daržovės yra gana jautrios herbicidams. Mokslininkų nuomone, ne laiku panaudojus herbicidus, ne tik nesulaukiama teigiamo jų poveikio, bet dar ir pakenkiama pasėliams.

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute nuolat tiriami nauji herbicidai, jų normos, naudojimo laikas, poveikis įvairioms piktžolių rūšims ir daržovių pasėliams. Šiais metais buvo tirtas herbicidas Lentagran, turintis veikliąją medžiagą pyridate. Herbicidas Lentagran dažniausiai naudojamas vienametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti, ypač jam jautrios smulkiažiedės galinsogos, šiurkštieji burnočiai ir bekvapiai šunramuniai svogūnų, porų, kopūstų ir kai kurių kitų augalų pasėliuose.

Herbicidas Lentagran šiemet buvo tirtas porų, svogūnų ir kopūstų pasėliuose. Visuose bandymų laukuose vyravo vienametės dviskiltės piktžolės – baltosios balandos, daržinės žliūgės, paprastosios žilės, smulkiažiedės galinsogos, trikertės žvaginės, bekvapiai šunramuniai.

Porų pasėlyje herbicidas Lentagran buvo išpurkštas porų daigams prigijus, o po dviejų savaičių atlikta piktžolių ap­skaita. Visos tirtos herbicido normos – 0,5 l/ha, 1,0 l/ha, 1,5 l/ha ir 2,0 l/ha – visai nepakenkė patiems porams ir labai sumažino piktžolių skaičių pasėlyje. Kontrolinis herbicidas Stomp sunaikino 16 proc. mažiau vienamečių dviskilčių piktžolių negu Lentagrano 0,5 l/ha norma, o likusios Lentagrano normos – 1,0 l/ha, 1,5 l/ha ir 2,0 l/ha – buvo 24–25 proc. veiksmingesnės už Stompą.

Visos tirtos herbicido Lentagran normos labai veiksmingai naikino baltąsias balandas, balandūnes, paprastąsias žiles, smulkiažiedes galinsogas, trikertes žvagines, bekvapius šunramunius ir daržines žliūges. Herbicidas Lentagran galėtų būti naudojamas piktžolių kontrolei porų pasėliuose.

Svogūnų pasėlyje tas pats herbicidas buvo išpurkštas svogūnams esant 2–3 lapelių tarpsnio, o po dviejų savaičių, atlikus piktžolių apskaitą, buvo matyti, kad herbicido poveikis buvo daug silpnesnis negu porų pasėlyje. Išpurškus 1,0 l/ha, 1,5 l/ha ir 2,0 l/ha Lentagrano normas, piktžolių sumažėjo apie 50 proc., o mažiausia – 0,5 l/ha – herbicido norma piktžolių sumažino tik 30 proc., nors palyginti su kontroliniu herbicidu Stomp veiksmingumas buvo didesnis nuo 6 iki 30 procentų.

Kai kurių piktžolių rūšių – baltųjų balandų, trikerčių žvaginių, bekvapių šunramunių ir paprastųjų žilių – jautrumas Lentagranui buvo mažas arba vidutinis, labai jautrūs pasirodė tik šiurkštieji burnočiai. Taip pastebimai herbicido veiksmingumas sumažėjo dėl išpurškimo laiko. Svogūnai lėtai dygsta ir ilgai auga, todėl, kai jie buvo 2–3 lapelių tarpsnio, piktžolės jau buvo išaugusios iš skilčialapių ar 1–2 lapelių tarpsnio (kuomet jos būna jautriausios herbicidams), ir herbicidai jas veikė silpniau.

Kopūstų pasėlyje, kaip ir porų, Lentagranas buvo išpurkštas kopūstų daigams prigijus, o piktžolėms esant 1–2 lapelių tarpsnio. Apskaitos rezultatai parodė, kad herbicido Lentagran 1,5 ir 2,0 l/ha normos labai veiksmingai mažino vienamečių dviskilčių piktžolių skaičių pasėlyje – 30–37 proc. veiksmingiau, palyginti su kontroliniu herbicidu Butizan.

Mažesnių normų veiksmingumas nebuvo pakankamas. Jautriausios Lentagrano 1,5 ir 2,0 l/ha normoms buvo smulkiažiedės galinsogos, paprastosios žilės, dirvinės veronikos ir bekvapiai šunramuniai. Neigiamo herbicido poveikio kopūstams nebuvo pastebėta. Galima daryti išvadą, kad herbicidas Lentagran tinkamas naikinti piktžolėms ir kopūstų pasėliuose.

Morkų pasėlyje šiais metais buvo tirtas herbicidas Boxer, kurio veiklioji medžiaga yra prosulfocarb 800 g/l. Šis herbicidas yra skirtas pasėlyje vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti. Mūsų tyrime herbicidas Boxer buvo išpurkštas morkoms esant 2–3 lapelių tarpsnio.

Po poros savaičių buvo atlikta piktžolių apskaita, visos tirtos herbicido Boxer normos – 2,0, 3,0, 4,0 l/ha – pasirodė mažiau veiksmingos už kontrolinį herbicidą Stomp. Nuo minėtų herbicido normų ir bendras piktžolių skaičius, ir vienamečių dviskilčių piktžolių kiekis sumažėjo tik iki 35 proc. Iš atskirų piktžolių rūšių jautriausios herbicidui Boxer buvo smulkiažiedės galinsogos. Nors jokio neigiamo poveikio morkoms nepastebėta, tačiau purkšti šį herbicidą morkoms  2–3 lapelių tarpsniu yra jau neveiksminga – per vėlu.

Kol kas nei Lentagran, nei Boxer Lietuvoje nėra registruoti.