03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2007/06
Pievų ir ganyklų priežiūros mašinos
  • Dr. Jonas LIAUKONIS LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas
  • Mano ūkis

Gyvulininkystės specialistai žino, kad geros kokybės silosą galima pagaminti tik iš švarios žolės. Ypač reikia vengti, kad į silosuojamą žaliavą nepatektų žemių ir senų ražienų. Pievų ir ganyklų priežiūrai gaminama daug specialių mašinų.

Pievų akėčios išlygina dirvos nelygumus ir kurmiarausius, išsklaido mėšlą, pašalina pernykštes ražienas, dirvos paviršiuje padaro apie 4 cm gylio vagutes. Taip pagerinamas oro režimas ir paskatinamas žolių krūmijimasis. Pagrindiniai akėčių darbo elementai yra valkės ir lieti grandikliai ar žiedai, kurie vienas su kitu yra šarnyriškai sujungiami. Ilgesni grandiklių dantukai įpjauna dirvoje griovelius, o trumpieji – sugrėbia pernykštes žoles ir įterpia mineralines trąšas.

Per 90 pievų akėčių modelių gamina lenkų firmos: „Agro-Faktor“, „Jar-Met“, „Expom“, „Mandam“, „Metaltech“. Tik viena „Mandam“ firma tiekia 47 akėčių modelius, kurių darbinis plotis nuo 2  iki 8 metrų. Lenkai savo produkciją tieka Danijos, Čekijos bei kitų šalių žemdirbiams.

Vokiečių firma „Brix“ vietoje tradicinių pievų akėčių pradėjo gaminti naujos konstrukcijos žalienų priežiūros mašinas, kurių konstrukcija apsaugota patentais. Mašinos pagrindiniai elementai – dviejų tipų plieniniai grandikliai. Pirma grandik­lių eilė skirta dirvai išlyginti (valkės), o keturios jų eilės padaro dirvoje vagutes ir išsklaido mėšlą.

Belgų firmos „Joskin“ gaminamos pievų akėčios yra kombinuota mašina su trijų tipų darbiniais elementais. Priekyje įrengta 60 cm pločio valkės, už jų – spyruokliniai 10 cm pločio grandikliai. Papildoma mašina komplektuojama trimis lanksčių virbalų eilėmis. Ši mašina išlygina dirvą, 10 cm atstumu padaro vagutes ir gerai nugriebia pernykščių augalų likučius ar ražienas. „Joskin“ firma gamina 29 pievų akėčių modelius, kurių darbinis plotis nuo 1,5 iki 9,6 m.

Pievų akėčios gali būti pritaikomos ir dirvoms akėti. Jos gerai išlygina arimus, supurena dirvos paviršių ir taip sumažina drėgmės garavimą.

Mažesni ūkiai, neturintys pievų akėčių, žalienoms prižiūrėti gali pritaikyti akėčias su lanksčiais virbalais, anksčiau vadintas pasėlių akėčiomis. Pagrindinis šio padargo elementas – lankstūs spyruokliniai virbalai. Todėl šios akėčios išlygina kurmiarausius, paskleidžia mėšlą ir padaro nedidelius 2–3 cm gylio griovelius, sugrėbia pernykščius augalus.

Išretėjusiems žolynams atsėti gaminamos specialios žolių sėjamosios. Pagrindiniai jų darbiniai elementai yra dvidiskiai sėjimo aparatai ir sunkūs volai. Šio tipo mašinos brangios. Firmos „Köckerling“ 2,87 m darbinio pločio ­sėjamoji Herbamat kainuoja per 60 000 litų. Pigesnės yra pneumatinės ir išcentrinės įsėlinių augalų sėjamosios, kurios sėklas paskleidžia dirvos paviršiuje. Taikant sėlinių kultūrų sėjamąsias pievoms ir ganykloms atnaujinti, rekomenduojama jas montuoti ant pievų akėčių ar akėčių su lanksčiais virbalais. Galima jas montuoti ant traktoriaus priekio, prieš įvairius padargus. Išcentrinė įsėlinių augalų sėjamoji kainuoja apie 3 000 litų, pneumatinė brangesnė – apie 13 000 litų.

Baigiamoji žolynų priežiūros operacija – volavimas. Voluojant pievas ar ganyklas lygiuoju volu, pagerėja augalų kontaktas su dirva, paspartėja krūmijimasis, įspaudžiami akmenys. Lygieji volai naudojami ir žiemkenčių pasėliuose, jei žiemos šalčiai iškilnoja augalus. Šis padargas būtinas auginant žirnius, baltųjų dobilų sėklažoles ir kitas išgulančias kultūras, kurias reikia nuimti, paliekant žemas (apie 5 cm aukščio) ražienas.

Lygieji volai gaminami metaliniai. Masei padidinti volai pripildomi vandens. Mažiau paplitę gelžbetoniniai lygieji volai. Jie yra pigesni.

Lenkijos firma „Expom“ gamina volų ratinę važiuoklę. Toks padargas tinka ūkiams, kur yra dideli pervažiavimo atstumai, ir agroserviso įmonėms. Tačiau už volų važiuoklę papildomai teks mokėti apie 3 500 litų. Jei važiuoklė yra su stabdžiais, ji kainuos per 4 800 Lt.

Lygiuosius pievų volus gamina daug lenkų, danų ir anglų žemės ūkio technikos fabrikų. Kai kurios gamyklos tiekia per 20 įvairių modelių, besiskiriančių darbiniu pločiu (nuo 1,22 iki 6,4 m) ir svoriu (nuo 470 iki 5 500 kg).

Žalienų priežiūros mašinos yra nuolat tobulinamos. Tarptautinėje parodoje buvo pristatyta Danijos firmos „Dal-Bo“ pievų ir ganyklų priežiūros mašina Maxiroll-greenline. Jos pagrindiniai darbo elementai yra akėčios su spyruokliniais virbalais, pneumatinė įsėlinių kultūrų sėjamoji ir lygieji volai. Šis „kombainas“ nugrėbia pernykščius augalus, supurena paviršių (iki 4 cm gylio) sustiprintos konstrukcijos spyruokliniais virbalais, jei reikia, įsėja daugiamečių žolių sėklas ir jas privoluoja.