23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2007/01
Kad melžimo įranga gerai veiktų
 • Dr. Viktorija STANKŪNIENĖ, dr. Ramutė MIŠEIKIENĖ, Josifas TACAS LVA, Melžimo mokymo centras
 • Mano ūkis

Neautomatizuotą melžimo įrangą vieni ūkininkai sugeba patys techniškai prižiūrėti, kiti sudaro sutartis su melžimo įrangos tiekėjais. Šie prižiūri įrangą pagal gamintojų reikalavimus: atvažiuoja pas pieno gamintoją ir patikrina, sureguliuoja jos techninę būklę ir t. t. Viena iš pagrindinių pieno gamintojų, kurie dažniausiai patys prižiūri įrenginius, problemų yra ta, kad jie dažnai laiku nepatikrina, nepastebi atsiradusių eksploatacijos trūkumų, gedimų.


Reguliari įrangos priežiūra - tai suplanuotas įrangos servisas, užtikrinantis darbo patikimumą ir stabilumą. Serviso darbuotojai testuoja, valo, tikrina ir keičia įvairias melžimo įrangos dalis, priklausomai nuo jų susidėvėjimo, eksploatacinio apkrovimo, darbo pobūdžio. Serviso atlikimo intervalai priklauso nuo keleto veiksnių: melžiamų karvių skaičiaus, melžimo dažnumo, melžtuvų arba melžimo vietų skaičiaus, vienos karvės melžimo trukmės ir įrangos plovimo laiko.

Geriausias būdas įvertinti melžimo įrangos tinkamumą eksploatacijai - tikrinti ją pagal jos veikimo trukmę valandomis. Konkreti melžimo įrangos gamintoja turi techninio aptarnavimo reglamentą, kuriame nurodyta, kas kiek laiko ir kokias įrangos dalis būtina tikrinti ar keisti, jas reguliuoti. Reikia kiekvieną dieną vizualiai įvertinti įrangos techninių ir technologinių parametrų lygį.

Vadovaujantis melžimo įrenginio priežiūros ir aptarnavimo grafiku, melžimas bus efektyvesnis ir sumažės melžimo įrenginio, kaip vieno iš veiksnių, lemiančių mastitų atsiradimą ir pieno kokybės pablogėjimą, poveikis. Tačiau net jeigu ir atliekama visos melžimo įrangos patikra, gali sutrikti atskirų įrangos dalių veikimas.

 Reikia tikrinti

Kiekvieną diena (prieš kiekvieną melžimą):

 • melžiklių ir kolektoriaus švarumą;
 • spenio gumų, trumpųjų ir ilgųjų pieno žarnų, pulsatorių žarnelių, prijungimo žarnų, stebėjimo stiklų būklę ir, jei reikia, pakeisti sugedusias dalis. Maždaug po 750 eksplotavimo valandų reikia keisti trumpąsias pieno žarnas ir melžiklių spenių gumą;
 • pieno linijų švarumą;
 • pulsatoriaus darbą;
 • oro pateikimą į kolektoriaus pieno kamerą;
 • vakuumo reguliatoriaus darbą;
 • vakuumo lygį melžimo pradžioje ir melžimo metu;
 • tepalo lygį vakuumo siurblyje;
 • plovimo-dezinfekavimo priemonių dozavimą;
 • pieno šaldymo vonios automatinį plovimą (tikrinti vandens temperatūrą).

Kiekvieną mėnesį:

 • išvalyti vakuumo reguliatorių;
 • vakuumo siurblio diržinės pavaros įtempimą;
 • patikrinti pieno ir vakuumo linijų sujungimo movas;
 • visus elektrinius sujungimus;
 • pieno linijų plovimo sistemą ir pripildyti ją dezinfekcinių tirpalų;
 • vandens temparatūrą po cirkuliacinio linijų plovimo, išleidus vandenį.

Kas 6 mėnesius:

 • vakuumo linijos švarumą ir vakuumo čiaupus;
 • pieno siurblio veikimą;
 • pulsatoriaus veikimo kreivę;
 • vandens kokybę ir dezinfekcines medžiagas, naudojamas įrangai dezinfekuoti.

Kas 12 mėnesių visą melžimo įrangą:

 • vakuumo vožtuvo veikimą;
 • vakuumo siurblio našumą;
 • vakuumo linijos, čiaupo švarumą, sandarumą;
 • pieno linijos sandarumą;
 • plovimo tirpalų cirkuliacijos greitį;
 • ar cirkuliacijai naudojamas reikiamas vandens kiekis;
 • atidžiai patikrinti visas linijos gumines jungtis, žarnas ir t.t.
 • išskalauti vakuumo liniją.

Pastaba: visa melžimo įranga tikrinama, jei įtariama, kad ji dirba netinkamai.


Dažniausiai pasitaikantys melžimo įrangos veikimo sutrikimai

Ką daryti, jei vakuumo lygis netinkamas arba jis svyruoja:

 • siurblys per mažo galingumo - pakeisti;
 • glitus (tepaluotas) vakuumo reguliatorius - išvalyti ir sutepti iš naujo;
 • susidėvėjusi diržinė pavara - pakeisti;
 • praleidžiamas oras - suspausti, užveržti, sutvirtinti sujungimus, sutvarkyti ar pakeisti tarpines;
 • vakuumo ir pieno linijos per mažo skersmens - sumontuoti tinkamas.

Ką daryti, jei pulsatorius dirba netinkamai:

 • per greitas arba per lėtas - pulsatorius sureguliuotas neteisingai - pakoreguoti, patikslinti pagal gamintojo rekomenduojamą veikimo dažnį; per aukštas ar per žemas vakuumas - sureguliuoti;
 • pulsatorius dirba su pertrūkiais arba iš viso nepulsuoja - prakiuro ar blogai uždėta membrana, į pulsatorių patenka vanduo ar pienas, siurbiamas oras, neužsuktos veržlės, nepriveržtas dangtelis - pakeisti membraną, išardyti pulsatorių, išplauti, iššluostyti ir surinkti; patikrinti, ar gerai uždėtas pulsatorius;
 • pulsatorius dirba gerai, atjungtas nuo kolektoriaus ir melžiklių, o prijungtas dirba blogai - prakiurusi pieno ar vakuumo žarnelė, spenio guma, sulaužytas melžiklio korpusas, nesandariai uždėtas čiulpiklis ant korpuso, netinkamai sujungtas kolektorius su pulsatoriumi arba melžikliais - prakiurusias detales pakeisti naujomis, teisingai sujungti kolektorių arba melžiklius, gerai užmauti ant atvamzdžių žarneles.

Ką daryti, jei melžikliai krenta nuo spenių:

 • vamzdyno movos nesandarios, ventiliai, vožtuvai neteisingoje padėtyje, blogai užmautos žarnos - įtempti, užveržti movas ar pakeisti tarpines, ventilius ar žarnas;
 • užkimšti vakuumo vamzdžiai - išplauti;
 • per mažas vakuumo lygis vakuumo ir pieno linijose - sureguliuoti vakuumo lygį iki normalaus.

Ką daryti, jei melžiama pernelyg lėtai:

 • užsikišusi kolektoriaus oro skylutė - išvalyti skylutę;
 • vakuumo linijoje yra kiaurymė - kiaurymę užkišti, užvirinti;
 • netinkamas pulsų skaičius - išvalyti ir pataisyti pulsatorių.