23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2007/01
Austrija - ekologinio ūkininkavimo lyderė
  • Kristina KAZLAUSKAITĖ, Laima PAURYTĖ, VšĮ „Ekoagros“
  • Mano ūkis

Austrija pirmauja ekologinio ūkininkavimo srityje, lyginant su kitomis ES šalimis narėmis. Naujausiais duomenimis, Austrijoje sertifikuota 20 310 ekologinės gamybos ūkių (11,5 proc. visų šalies ūkių). Bendras sertifikuotas plotas siekia 361 000 ha (14 proc. žemės ūkio naudmenų ploto).

Du trečdaliai visų Austrijos ekologinių ūkių yra ekologinių ūkių asociacijos nariai. Ši asociacija vienija 14 000 ekologinių ūkių gamintojų. 2005 m. trys didelės organizacijos susijungė ir pasivadino „BioAustria“, kuri šiuo metu yra viena didžiausių ekologinius ūkius vienijančių organizacijų Europoje. „BioAustria“ intensyviai bendradarbiauja su visomis institucijomis, dalyvaujančiomis ekologiškų produktų gamybos grandinėje, ir yra atvira visoms suinteresuotoms šalims: vartotojams, žiniasklaidai, valdžios institucijoms, perdirbėjams ir prekybininkams.

Ūkininkas, tapęs minėtos asociacijos nariu, turi įvykdyti dar griežtesnius reikalavimus, negu numatyta ES Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2092/91. Tų reikalavimų įvykdymas ūkininkui suteikia teisę produkciją ženklinti „BioAustria“ ženklu. Organizacija užsiima ne tik produkcijos realizavimo ir rinkų paieškomis, bet ir aktyviai dalyvauja ūkininkų mokymo, vartotojų švietimo, ekologiškų produktų vartojimo skatinimo programose, vykdo lobistinį darbą.

Du trečdaliai pagaminamos ekologiškos produkcijos realizuojama prekybos centruose, 10 proc. parduodama tiesiai iš ūkių arba turguose, mugėse, 7–10 proc. tiekiama viešajam maitinimui, vaikų darželiams, ligoninėms. Teisės aktų nustatyta tvarka, darželiuose ir mokyklose iki 50 proc. tiekiamų maisto produktų turi būti ekologiški gaminiai, viešojo maitinimo sektoriuje tai turi sudaryti apie 20–25 proc. vartotojams tiekiamo maisto. Austrijoje visokeriopai stengiamasi populiarinti ekologiškus maisto produktus. Kaip sektiną pavyzdį austrai mini tai, kad jiems pirmininkaujant Europos Sąjungos komisijoje, šios institucijos valgyklose ir kavinėse buvo pateikiamas ekologiškas maistas.

Ekologiškam pienui – atskiri pienvežiai

Viena iš įmonių, kurioje perdirbami ekologiški produktai, yra įmonė „NOM“, įsikūrusi Cvetlio (Zwettl) miestelyje, Vald­virtelio (Waldviertel) regione. Ši įmonė per dieną perdirba 150–160 t pieno, iš jų ekologiško – 10 tonų. Įmonėje dirba 21 darbuotojas, iš jų gamyboje – 14. Ekologišką pieną tiekia 60 Valdvirtelio regiono ūkininkų, gyvenančių 50 km spinduliu, vidutiniškai vienam ūkiui tenka apie 250 litrų pieno per dieną, tačiau yra ir tokių pieno tiekėjų, kurie laiko tik po 2–3 karves ir tiekia kur kas mažiau pieno. Jei ūkyje primelžiama 80 ir daugiau tonų pieno per metus, pieninė siunčia į ūkį pienvežius, jei mažiau, patys ūkininkai pristato pieną į supirkimo punktus. Įmonė turi du pienovežius, skirtus tik ekologiškam pienui.

2005 m. pagaminta 3 000 t sviesto, iš jų 370 t ekologiško. Šiuo metu įmonė specializuojasi tik sviesto gamyboje, kadangi rinkoje yra ekologiškų pieno produktų perprodukcija ir tenka koncentruotis į vieno produkto gamybą bei jo rinkodarą. Sertifikuota įmonė tikrinama, naudojant tuos pačius tikrinimo principus kaip ir Lietuvoje. Sertifikacijos įstaiga tikrina įmonės metinę ataskaitą, atlieka produkcijos atsekamumo kontrolę nuo pagaminto produkto iki ūkininko, vertina, ar užtikrinamas ekologiškos produkcijos atskyrimas nuo įprastinės viso gamybos ciklo metu.

Maži laukai atspindi istorinį kraštovaizdį

Renatos ir Franco Šrenkų (Renate ir Franz Schrenk) ūkyje ūkininkaujama pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus. Ūkininkai turi 20 ha ariamos žemės ir 7 ha žalienų. Ūkio specializacija – karvių žindenių auginimas. Pastatyta nauja karvidė, įrengtas srutų surinkimo rezervuaras. Dalį technikos ūkininkai naudoja kartu su kitais ekologinių ūkių savininkais: technika brangi, todėl jie kooperuojasi. Ūkis taip pat turi sertifikatą maisto produktams perdirbti – gaminami įvairūs ekologiški kepiniai, kuriuos šeimininkė tiesiogiai parduoda pirkėjams ir pristato į ekologiškų produktų parduotuves. Renata Šrenk yra žemutinės Austrijos ūkininkų tarybos narė ir aktyvi asociacijos narė.

Erentraudas Kainratas (Ehrentraud Kainrath) savo ūkyje ketvirti metai ūkininkauja ekologiškai. Ūkininkas turi 55 ha ariamos žemės ir 20 ha žalienų, augina 20 melžiamų karvių ir 5 karves žindenes. Prieš pereinant į ekologinės gamybos ūkininkavimo sistemą, ūkis buvo intensyvus: naudojo trąšas ir pesticidus, karvės buvo šeriamos koncentruotais pašarais. Nors ūkininkavimo rezultatai buvo geri (tai liudija apdovanojimai už pasiekimus pieno ūkyje), tačiau didelės investicijos neteikė daug pelno. Įprastiniu būdu laikomi gyvuliai dėl vietos trūkumo dažnai susižeisdavo, net krisdavo.

Nusprendęs persiorientuoti į ekologinę gamybą, ūkininkas rekonstravo pastatus: atnaujino karvidę, melžimo aikštelę, kompiuterizavo gyvulių šėrimą. Beveik visus pašarus gamina savo ūkyje. Įrengti grūdų laikymo bokštai, siloso tranšėjos, visa technika nuosava. Laukai prižiūrėti, švarūs, tik kur ne kur matyti viena kita piktžolė. To ūkininkas pasiekė naudodamas tinkamą sėjomainą ir agrotechnikos priemones. Laukai labai maži, 75 ha žemės yra išsidėstę net 114 laukų. Nors tai trukdo ūkininkams racionaliai išnaudoti techniką, tačiau Austrijos vyriausybė nori išlaikyti istorinį kraštovaizdį, todėl ūkininkai negali keisti natūralių lauko ribų ir juos jungti.

Praėjus ketveriems metams nuo ekologinio ūkininkavimo pradžios, atsistatė natūralus dirvos derlingumas ir derlius vėl pradėjo didėti. Karvių produktyvumas, iš pradžių nukritęs nuo 7 500 l per metus iki 4 000 l, vėl pradėjo augti ir dabar siekia 6 000 l per metus. Ekologinio pieno ūkio pasiekimams jau paskirta nauja tvarto siena – ten puikuojasi trys medaliai už karvių produktyvumą. Šiuo metu ūkis klesti ir šeimininkai džiaugiasi, kad pasirinko būtent ekologinio ūkininkavimo kryptį.

Funkcijos griežtai atskirtos

Austrijoje išmokų mokėjimo ir ekologinės gamybos tikrinimo funkcijos yra griežtai atskirtos. Matavimo darbus atlieka tik AMA (mūsų Nacionalinės mokėjimų agentūros analogo) darbuotojai, o sertifikavimo įstaigos „SGS Austria“ darbas – tikrinti ekologinei gamybai keliamų reikalavimų atitiktį. „SGS Austria“ taikomos sankcijos suskirstytos į kategorijas arba į tam tikrus lygmenis. Informacija apie ūkininkui siūlomas taikyti sankcijas perduodama regiono, kuriame ūkininkas vykdo ekologinę gamybą, valdžios institucijoms. Būtent regiono valdžios institucija, o ne sertifikavimo įstaiga, taiko sankcijas.

Tokia sistema sukurta tam, kad sankcijos būtų taikomos vienodai bet kokiame regione, nes sertifikacijos įstaigos yra net septynios. Baudų katalogas yra bendrai suderinamas su visomis šalyje dirbančiomis sertifikavimo įstaigomis. Apie sertifikuotus produktus informacija teikiama devynioms regionų valdžios institucijoms, asociacijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims. Dažnai tokia informacija yra mokama.

„SGS Austria“ turi duomenų bazę, pradėtą kurti prieš penkerius metus ir nuolat tobulinamą. Duomenų bazėje renkama visa informacija apie ūkininkus ir sertifikavimo įstaigos darbuotojus. Ūkininkai į sertifikavimo įstaigą su prašymais sertifikuoti ūkį gali kreiptis ištisus metus. Išduodamame sertifikate nurodoma tik galima realizuoti produkcija, bet ne plotai (duomenų apsaugos sumetimais).

Sveikatos apsaugos ministerija kontroliuoja devynias regionų valdžios institucijas, jos savo ruožtu – septynias sertifikavimo įstaigas, sertifikavimo įstaigos – ūkius. Ūkio ministerijoje yra atskiras padalinys, teikiantis akreditaciją sertifikuojančioms institucijoms. Pagrindinės regionų valdžios institucijų atliekamos funkcijos: savo darbe vadovautis objektyvumo principais, užtikrinti atliekamos kontrolės efektyvumą, rinkti statistinius duomenis apie pažeidimus ir taikomas sankcijas, sustabdyti ar nutraukti sertifikavimo įstaigos veiklą.

Paklausiausia ekologiška prekė – švieži kiaušiniai

Bendrovė „AMA Marketing GmbH” atlieka rinkos tyrimus. Statistikos duomenimis, 5 proc. didžiųjų prekybos centrų apyvartos sudaro švieži ekologiški produktai. Šio sektoriaus paklausiausia prekė yra švieži kiaušiniai – net 16,5 proc. visų parduodamų kiaušinių yra ekologiški. 11 proc. viso realizuojamo pieno sudaro ekologiškas pienas, iš visų parduodamų bulvių ekologiškų yra 8,5 proc., ekologiškų šviežių daržovių parduodama 5, vaisių – 4 procentai. Mėsos sektoriuje 2 proc. sudaro ekologiški mėsos ir paukštienos produktai.

„AMA Marketing GmBH“ sukūrė AMA ekologiškų produktų ženklą, kad vartotojui būtų lengviau atpažinti ekologiškus produktus. Ženklas yra dviejų spalvų: raudonos ir baltos. Raudonu ženklu žymimi produktai, kurių kilmės šalis yra Austrija, o importuojami ekologiški produktai ženklinami baltos spalvos ženklu.

Austrijoje yra didelė ekologišką kilmę nusakančių ženklų įvairovė. Vieni ženklai žymi ekologinių ūkių asociacijas, kiti – didžiųjų prekybos centrų ženklai, tačiau visi jie kontroliuojami. Jei prekybinis ženklas papildomai naudojamas ant ekologiškų produktų, sertifikacijos įstaiga kontroliuoja šio ženklo naudojimą, prieš tai su prekybininku sudariusi sutartį. Jei naudojamas asociacijos ženklas, pati asociacija kontroliuoja šio ženklo naudojimą. Kadangi naudojamų ženklų yra nemažai, vartotojai nuolat supažindinami, informuojami apie pasikeitimus ir naujoves, pasitelkiant visas įmanomas informavimo priemones.

Buvimas ekspertu – ne kliūtis ūkininkauti

Johanas Nydermajeris (Johannes Niedermayer), dirbantis ekspertu sertifikavimo įstaigoje „SGS Austrija“, kartu su žmona ūkininkauja 130 ha plote. Verčiasi tik augalininkyste – augina bulves, javus, moliūgus. Bulvių pasėliai labai gerai prižiūrėti, nes per sezoną daugiau kaip du kartus buvo taikytos agrotechnikos priemonės ir naudotos ekologinėje gamyboje leidžiamos medžiagos (bakteriniai preparatai, vario sulfatas ir pan.). Neturėdamas savų organinių trąšų, po derliaus nuėmimo ūkininkas augina augalus žaliajai trąšai. Kadangi Austrijoje yra net septynios sertifikavimo įstaigos, ekologinis ūkininkavimas ir darbas sertifikavimo įstaigoje „SGS Austria“ nėra problema, nes J. Nydermajerio ūkį tikrina kita sertifikavimo įstaiga.