MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/12
Fiziniai asmenys – PVM mokėtojai
 • Rita VELIULIENĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis
Fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, PVM įstatyme vadinamas apmokestinamuoju asmeniu.

Prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, priklausomai nuo fizinio asmens gauto (gautino) atlygio už vykdomą ekonominę veiklą, tiekiant prekes, teikiant paslaugas ir  įgyjant prekių iš Europos Sąjungos valstybių.

Fizinio asmens ekonomine veikla laikoma: • vykdoma individuali veikla ar individuali veikla pagal verslo liudijimą (pvz., medienos ruoša,  prekyba kioskuose,  gyventojo, turinčio verslo liudijimą statybai, atlyginimas už atliktus statybos darbus ir pan.); • ūkininkų, auginančių  žemės ūkio produkciją ir gaunančių pajamas iš žemės ūkio produkcijos gamybos, veikla; • fizinių asmenų veikla pagal autorines sutartis; • savarankiška sporto veikla; • savanoriška kūryba (dailininkų, rašytojų, kompozitorių ir kt.); • profesinė veikla (advokatų, notarų, gydytojų ir kt.).

Fizinis asmuo nelaikomas vykdančiuoju ekonominę veiklą, jei jis dirba pagal darbo sutartį.

Fizinis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju, jeigu bendra apskaičiuoto atlygio už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma, vykdant išvardytą ekonominę veiklą, per paskutinius 12 mėnesių viršijo 100 000 Lt.

Skaičiuodamas bendrą atlygį, fizinis asmuo turi atsižvelgti į tai, kad į šią sumą turi būti įskaičiuojamas:
 • jau gautas atlygis už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas;
 • apskaitos dokumentuose apskaičiuotas, bet  dar negautas atlygis už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas;
 • gautas atlygis ne pinigais, bet prekėmis ar paslaugomis.
Jeigu fizinis asmuo vykdo kelių rūšių  ekonominę veiklą, tai, skaičiuojant 100 000 Lt atlygio sumą, sudedamas gautas (gautinas) visų jo vykdomos ekonominės veiklos rūšių atlygis.

Fizinis asmuo, apskaičiuodamas savo 12 paskutiniųjų mėnesių vykdomos ekonominės veiklos atlygį, į bendrą atlygį neturi įtraukti:
 • atlygio, gauto už PVM neapmokestinamų prekių tiekimą ir paslaugų teikimą;
 • gautų avansinių sumų;
 • atlygio, gauto už ilgalaikio turto, naudoto šio fizinio asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;
 • atlygio už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir finansinių pa­slaugų teikimą, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio, ir fizinis asmuo nesiverčia tokio pobūdžio veikla.
Lietuvai tapus ES nare, mūsų šalies fiziniams asmenims atsirado papildoma prievolė registruotis PVM mokėtojais ne tik dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, bet ir dėl prekių įsigijimo iš ES valstybių. Prievolė atsiranda tada, kai fizinis asmuo, besiverčiantis ekonomine veikla, įsigijo prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių, kurių vertė per kalendorinius metus yra didesnė kaip 35 000 Lt (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes).

PVM mokėtojais turi registruotis šie prekes iš ES valstybių, PVM mokėtojų, įsigyjantys Lietuvos fiziniai asmenys:
 • ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, jeigu jie iš ES valstybių įsigyja prekes savo vykdomai ekonominei veiklai;
 • fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą, tačiau neįsiregistravę PVM mokėtojais, nes atlygis iš jų vykdomos ekonominės veiklos per paskutinius 12 mėnesių nebuvo didesnis kaip 100 000 Lt.
Gyventojas, iš ES valstybių narių įsigijęs prekių už 35 000 Lt, skirtų asmeniniam vartojimui, tačiau nevykdantis ekonominės veiklos, PVM mokėtoju registruotis neturi.

Visi minėtieji asmenys, privalomai ar savanoriškai įsiregistravę PVM mokėtojais dėl to, kad įsigyja prekes iš kitų ES valstybių, privalo skaičiuoti ir deklaruoti ne tik iš ES valstybių narių įsigyjamų prekių pardavimo PVM, bet ir savo patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pardavimo PVM, jeigu vykdo ekonominę veiklą.

Fiziniai asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais, privalo:
 • apskaičiuoti visų iš ES valstybių įsigyjamų prekių PVM, kurį nustatyta tvarka gali atskaityti;
 • apskaičiuoti nuo visų savo parduotų prekių ar suteiktų paslaugų pardavimo PVM;
 • kas mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos teikti PVM deklaracijas ir sumokėti į biudžetą toje PVM deklaracijoje apskaičiuotą mokėtiną PVM sumą.