MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/11
Papildomas austrų pajamų šaltinis – alternatyvi veikla
  • Daina STANIŠAUSKIENĖ, „Mano ūkis“, Austrija
  • Mano ūkis

Austrijoje gyvena per 8 mln. žmonių, 3 proc. gyventojų pagrindinis pragyvenimo šaltinis – žemės ūkis, tačiau kasmet augančios išlaidos tradicinės augalininkystės ar gyvulininkystės ūkiuose verčia austrus imtis alternatyvios veiklos.

Kalnuotame krašte daugiausia (60 proc.) nedidelių (apie 20 ha) šeimos ūkių. Didesnius kaip 100 ha ūkius valdo vos 4 proc. ūkininkaujančiųjų, todėl vidutinis valdos dydis – 39 ha. Beveik pusė ūkininkų įsikūrę kalnuotose vietovėse. Prieš dvejus metus Austrijoje užregistruota 190 tūkst. ūkių (gyvulininkyste verčiasi 87 tūkst. ūkininkų). Nuo 1999 m. ūkių skaičius sumažėjo 12,5 proc. Šalyje auginama per 3 mln. kiaulių, 327 tūkst. avių, 56 tūkst. ožkų, per 2 mln. galvijų (iš jų 800 tūkst. melžiamų karvių). Vidutiniškai viename ūkyje laikomi 24 galvijai.

Pastaraisiais metais ypač plečiasi ekologinės žemdirbystės plotai. Kas dešimtas Austrijos ūkis yra ekologinis. Per ketverius metus (nuo 2000 iki 2004 m.) jų skaičius padvigubėjo. Ekologiškai dirbamos žemės plotai siekia 350 tūkst. ha. Šalyje sertifikuota 20 tūkst. ekologinės gamybos ūkių. Pagal jų skaičių Austrija ES lyderiauja.

Agroserviso paslaugos – pagrindinis pajamų šaltinis

Franco Gruberio (Franz Gruber) ūkis – tipiškas Austrijos ūkis, dydžiu nesiekiantis šalies vidurkio. Ūkininkas valdo apie 30 ha žemės ir augina 30 pieninio-mėsinio tipo Simentalų veislės karvių, kurių vidutinis primilžis per metus 6 000 kg. F. Gruberio teigimu, karvėms taikomas ekstensyvus šėrimo būdas, todėl primilžiai nėra labai dideli. Nors kai kurios šios veislės karvės gali duoti net 8 000 kg pieno, jis neketina nei bandos plėsti, nei produktyvumo didinti, nes vengia viršyti pieno kvotą. Ūkiui suteikta 150 t kvota. „Austrijoje pieno kvota labai brangi“, – pridūrė ūkininkas. Pasak F. Gruberio, jis nė karto jos neviršijo, todėl nė nežino, kokios baudos gresia už perprodukciją.

Beveik visas ūkio plotas paskirtas pievoms, šiek tiek auginama rapsų ir kukurūzų. Galvijai ištisus metus laikomi tvarte ir šeriami žolių silosu. Nedidelę bandą ūkininkas pamelžia per 30–40 minučių. Visus darbus F. Gruberis nudirba pats, kartais padeda žmona ir vaikai. Beje, žemės ūkiu verčiasi jau ketvirta Gruberių šeimos karta. Francas ūkyje dirba 35 metus, iš jų 20 – ūkininkauja savarankiškai. Pasak austro, ūkis jau turi paveldėtoją – verslą perims vyriausias sūnus. Darbo atsiras ir jaunesniajam Gruberių palikuoniui, nes be gyvulininkystės šeima teikia agroserviso paslaugas. Pasak Franco, iš žemės ūkio technikos nuomos paslaugų gaunama gerokai daugiau pajamų negu iš gyvulininkystės. „Jei versčiausi tik gyvulininkyste, turėčiau auginti mažiausiai 60 karvių. Tiek gyvulių išmaitintų mano šeimą“, – teigė F. Gruberis.

Imtis alternatyvios veiklos F. Gruberis ryžosi prieš 10 metų, kai per vienerius narystės ES metus labai šoktelėjo kainos, o žemės ūkio produkcijos supirkimo kaina net sumažėjo. Susikooperavęs su kitais ūkininkais įkūrė agroserviso paslaugas teikiančią įmonę, kurioje dirba 10 žmonių. Dalį darbų atlieka įmonės darbuotojai, tačiau per darbymečius technika tiesiog nuomojama ūkininkams, kurie patys su ja ir dirba.

Technikos garažuose beveik visos žemės ūkyje reikalingos mašinos: nuo plūgų iki pašarų ruošimo technikos. Dažniausiai tenka talkinti gyvulių augintojams per šienapjūtę. „Šioje vie­tovėje nemažai gy­vu­lininkystės ūkių, todėl turiu tris priekabas-rinktuvus Pötinger. Turime ir technikos pašarams ritiniuose gaminti“, – apie nuomojamas mašinas pasakojo ūkininkas. Tinginiauti netenka ir žiemą: visi traktoriai su prijungtais valytuvais išvažiuoja į užpustytus kalnų kelius. Įmonėje galima išsinuomoti ir šalikelių priežiūros, ir akmenų surinkimo, ir mėšlo kratymo, ir vandens laistymo techniką. Ūkininkas neslėpė, kad jei auginti gyvulius bus nuostolinga, jų atsisakys ir teiks daugiau agroserviso paslaugų.