MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/09
Europos lauko purkštuvų rinka
  • Dr. Vytautas KAZAKEVIČIUS, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas
  • Mano ūkis

Augalų apsaugos purškimo technika pastaruoju metu yra labai patobulinta. Paprasti lauko purkštuvai tapo precizinėmis mašinomis, galinčiomis paskleisti pesticidus laukuose centimetrų ir gramų tikslumu.

Šiuolaikinės augalų apsaugos purškimo technikos pažangą lemia šie veiksniai:

  • cheminę augalų apsaugą griežtai kontroliuoja įvairios įstaigos ir visuomenė, todėl didėja reikalavimai purkštuvų darbui;
  • ES suvienodinama purkštuvų darbą kontroliuojančių nacionalinių įstaigų veikla. Sertifikatas, išduotas viename iš ENTAM institutų (Europians Network for Testing Agricultural Machinery/Europos žemės ūkio mašinų testavimo bendrija), ateityje bus pripažintas visoje Europoje.
  • agrarinė ES politika 2005 metais pasikeitė, dėl to gali keistis ir žemės ūkio gamyba. Į rinką bus tiekiama daugiau technikos, skirtos stambiems ūkiams. Jau dabar siūlomi „Dammann“ firmos purkštuvai, purškiantys 48 m pločiu su 10 000 l talpos rezervuaru.


Visi šie pokyčiai vyksta gana riboto dydžio rinkoje. Vakarų ir Centrinėje Europoje pernai parduota apie 10 000 pakabinamų ir prikabinamų bei 700 savaeigių lauko purkštuvų. Prancūzijoje purkštuvų parduota daugiausiai– 3 800, Vokietijoje – 2 100, Austrijoje – nuo 300 iki 600, Šveicarijoje – 150 purkštuvų. Apie 38 proc. iš jų yra prikabinami, 57 proc. pakabinami ir 5 proc. savaeigiai purkštuvai.


Purkštuvų gamybos sumažėjimas, dideli gamybos kaštai ir konkurentų skaičiaus augimas lėmė tam tikrus Vakarų Europos gamintojų pokyčius. Šiuo metu purkštuvų rinkos dalyviai pasidalinę į tris kategorijas:
I kategorija – pasaulinio lygio universalios firmos, kurios be kitos technikos gamina ir lauko purkštuvus (angl. longliner);
II kategorija – firmos, gaminančios visą žemės ūkio mašinų asortimentą nuo dirvos dirbimo, sėjos iki pesticidų ir trąšų paskleidimo (angl. fulliner);
III kategorija – specializuotos firmos, gaminančios daugiausia purkštuvų arba tik juos.

Kaip rodo analizė, lauko purkštuvų gamybos apimčių augimas ar mažėjimas priklauso nuo kompanijos atstovų tinklo plėtros ir serviso paslaugų.

„John Deere“ – stambiausias amerikiečių žemės ūkio mašinų koncernas, kuris lauko purkštuvus pradėjo tiekti į Europos rinką, kai 1997 m. įsigijo olandų firmą „Douwen“. Kompanijos pasaulinė apyvarta purkštuvų gamyboje 2004 m. siekė 268 mln. EUR. Koncerno „John Deere“ gamykla Olandijoje buvo išplėsta, kad per metus būtų pagaminta iki 1 000 purkštuvų. Kompanija gamina purkštuvus sodams purkšti, pakabinamus 500 serijos purkštuvus (su rezervuarais nuo 1 000 iki 1 200 l talpos ir purškimo sijomis nuo 18 iki 24 m ilgio), taip pat prikabinamus purkštuvus 800 premium klasės (nuo 2 400 iki 2 800 l, nuo 18 iki 39 m sijos ilgio) su vairavimo sistema Auto Trac, Twin Fluid purkštukais ir automatiniais sijų valdymo įtaisais. 2006 m. purkštuvų asortimentas papildytas paprastu 700 serijos purkštuvu, skirtu vidutinio dydžio ūkiams. Su tokia gamybos apimtimi „John Deere“ pretenduoja į 20 proc. prikabinamų purkštuvų rinkos Europoje. Firma numačiusi iki 2006 m. vasaros atnaujinti pakabinamų vidutinės klasės purkštuvų gamybą.

„AGCO“ – amerikiečių koncernas, 2001 m. įsigijęs olandų firmą „Ag Chem“, gaminančią savaeigę techniką trąšoms ir pesticidams paskleisti. Olandijos kompanija „Ag Chem Europe BV“ nuo 2005 m. priklauso „AGCO Challenger“ padaliniui, aptarnaujančiam Europos rinką ir turinčiam savo specialistus technikai tiesiogiai realizuoti stambiems ūkiams ir agroserviso įmonėms. Pagal metinę purkštuvų apyvartą (220 mln. EUR) koncernas „AGCO“ užima antrą vietą Europos rinkoje. Kompanija parodoje „Agritechnica 2005“ pristatė savaeigį purkštuvą Spra-Coupe su sijų reguliavimo jutikliais ir ant vilkikų Ro-Gator 618 A ir Terra-Gator 9205 pakabinamais purkštuvais. Šios mašinos skirtos stambiems Vakarų Europos ūkiams. Koncernas didina pardavimus ir Rytų Europoje. Veiklai plėsti padeda bendradarbiavimas su statybinę techniką gaminančia firma „Caterpillar“. Tai garantuoja gerą serviso aptarnavimą regionuose.

Kompanija „Kverneland“ gamina visas laukininkystės mašinas. Per metus įmonė parduoda lauko purkštuvų už 27 mln. EUR ir yra viena iš lyderių Europos rinkoje. Firmos prekybos ir aptarnavimo tinklas gerai organizuotas JAV bei Rytų Europoje. Paprastai „Kverneland“ gamina purkštuvus su Rau marke, tačiau Rytų Europos rinkoje jie vis dažniau parduodami su Kverneland ženklu. Vicon purkštuvai gaminami viename Olandijos gamyklos padalinyje „Crop-Care-Division“, kuriame surenkami ir trąšų skleistuvai.


Kverneland Spidomat pakabinami purkštuvai gali būti dviejų modifikacijų – su rezervuaro talpa nuo 600 iki 1 500 l ir nuo 10 iki 24 m ilgio sija. Prikabinami purkštuvai taip pat yra dviejų tipų (nuo 2 800 iki 3 800 l talpos rezervuaru, nuo 12 iki 28 m ilgio sijomis). Vieni iš populiariausių prikabinamų purkštuvų yra purkštuvai Phoenix, kurių rezervuaro talpa 5 000 l ir sijos ilgis 45 m. Valdymo sistema Assit­ron, automatinė purkštukų perjungimo sistema Autoset ir žemas svorio centras – vienos iš reikšmingiausių kompanijos įdiegtų naujovių.

„Amazone“ – Vokietijos kompanija, pagrindinėje savo gamykloje „Hasbergen-Gaste“ Osnabriuke nuo 1970 m. gaminanti lauko purkštuvus. Šios įmonės technika užima vieną iš pirmaujančių vietų vokiškai kalbančiuose regionuose, kuriuose purkštuvai parduodami su firmos oranžiniai žalia atributika – serija UF (rezervuarų talpa 600–1 800 l, sijos ilgis 12–28 m). Auga ir kitų šios kompanijos gaminamų prikabinamų purkštuvų serijos UG Nova (rezervuarų talpa 2 200–4 500 l, sijos ilgis 15–28 m) ir UX (rezervuarų talpa 4 200–5 200 l, sijos ilgis 18–36 m) paklausa.


Dėl didėjančios gamybos dalis mašinų surenkama 1990 m. įsigytoje BBG gamykloje Leipcige. Tvirta konstrukcija, patvarumas, įvairūs komplektavimo variantai ir didelė dalis savos gamybos komplektuojamų detalių – pagrindinė firmos sėkmės priežastis. Be to, suprasdama sugriežtėjusius reikalavimus, kompanijos vadovybė daug dėmesio skiria personalo mokymui, serviso tarnybai ir atsarginių dalių tiekimo sistemai tobulinti.

„Lemken“ – dirvos dirbimo ir sėjos technikos kompanija, į purkštuvų rinką įžengusi 2005 m., kai įsigijo įmonę „Jacoby“, kuri gamina RTS purkštuvus. Stiprios firmos pusės – pažangi surinkimo technika, šiuolaikinis personalo valdymo stilius, didelis kapitalas ir platus pardavimų tinklas.


„Jacoby“ gamykloje Reinland-Pfalze 30 darbuotojų gamina pakabinamus purkštuvus Eurolux. Prikabinami purkštuvai EuroTrain gaminami Mepene, kur 15 darbuotojų surenka iš pirktinių kon­strukcijų prikabinamus purkštuvus Primus (rezervuaro talpa 2 400–4 400 l, sijos ilgis 15–28 m) ir Albatros (rezervuaro talpa 2 200–6 000 l). Abu purkštuvų modeliai visiškai kompiuterizuoti. Mašinos tiksliai purškia ir seka traktoriaus vėžėmis, sijos valdomos, išlaikant tikslų normatyvinį aukštį virš augalų. Dėl kompiuterinio dozavimo valdymo mažiau purškiamo tirpalo lašelių nunešama pavėjui.

„Exel“ – įmonių grupė, kurios veikla sukoncentruota Prancūzijoje. Kompanija ketina apjungti anksčiau nepriklausomas firmas, gaminančias lauko purkštuvus Technoma, Berthoud, Caruelle ir Matrot. Konstravimo ir gamybos srityje visos jos tarpusavyje konkuruoja ir dirba nepriklausomai viena nuo kitos. Nepaisant geros kokybės konstrukcijos, šių firmų purkštuvai neužima pirmaujančių pozicijų nei Vokietijoje, nei Rytų Europoje, nes orientuotasi į Prancūzijos žemdirbių poreikius, o prekybos tinklas už šalies ribų organizuotas silpnai. Pastaruoju metu firmos „Berthoud“ ir „Matrot“ intensyviai plečia savo veiklą Rytų Europos šalyse.

„Hardi“ – Danijos firma, kuri užima 28 proc. purkštuvų rinkos ir yra viena iš lyderių Europoje. Kompanijos technika populiari ir Vokietijoje (pagal pardavimų apimtis neatsilieka nuo „Amazone“), ir Prancūzijoje, kur užima tokią pat rinkos dalį (40 proc.), kaip ir įmonių grupės „Exel“ technika. Rytų Europoje „Hardi“ dirba jau 25 metai, o pastaruoju metu kompanijos veikla buvo dar labiau išplėtota. Nuo 1997 m. „Hardi“ priklauso Danijos koncernui „Auriga“, kuris specializuojasi agrochemijos srityje. Tai suteikė firmai naujų galimybių tobulinti purkštuvus. Įmonės apyvarta siekia 140 mln. EUR.


Purkštuvų gamyba sukoncentruota pagrindinėje įmonėje Norre Alslev. Purkštuvų komponentai, taip pat purkštukai ir siurbliai, konstruojami ir gaminami pačioje firmoje. Kompanija gamina trijų serijų pakabinamus purkštuvus Commander, kurių sijos yra nuo 12 iki 24 m ilgio. Savaeigio purkštuvo Alpha sijų ilgis 36 m, o rezervuaro talpa 4 400 l.

„Kuhn“ – Prancūzijos bendrovė, pernai bendrą apyvartą padidinusi 9 proc. Dėl gerų gamybos rodiklių kompanija pateko į pirmaujančių Europoje lauko ir pašarų technikos gamintojų gretas. Įsigijusi 1996 metais firmą „Nodet“, kompanija išplėtė technikos asortimentą pakabinamais ir prikabinamais lauko purkštuvais. Gana ilgai Kuhn purkštuvai dėl konservatyvios firmos strategijos buvo pardavinėjami tik Prancūzijoje. Tik prieš kelerius metus prancūziškos mašinos pasiūlytos vokiečiams. Į Vokietijos rinką tiekiami lauko purkštuvai Porter su 800–1 200 l talpos rezervuaru ir 12–24 m ilgio sija. Prikabinami purkštuvai Topliner gaminami su 3 200 l talpos rezervuaru ir 24 arba 28 m ilgio sija.

„Holder“ – nedidelė Vokietijos Badenviurtembergo žemėse įsikūrusi įmonė, kurioje gaminami mažo galingumo traktoriai ir lauko purkštuvai. Firmos apyvarta – 30 mln. EUR. Pernai įmonę įsigijo kompanija „Uzel“, kuri gamina įvairios paskirties žemės ūkio techniką.

„Inuma“ – Rytų Vokietijos įmonė, įsikūrusi 1991 m. ir pradėjusi gaminti metalo konstrukcijas ir mašinas. Dabar ji priklauso kompanijai „Holmer“, kuri įmonėje įkūrė serviso punktą ir specializuotą purkštuvų, skirtų stambiems ūkiams, gamyklą. Metinė įmonės apyvarta siekia 8 mln. EUR. Joje dirba 57 darbuotojai. Šiandien „Inuma“ yra žinoma kaip pakabinamų, prikabinamų ir savaeigių purkštuvų gamintoja. Firmos konstruktorių tikslas – gaminti patvarią, mažai slegiančią dirvą techniką, kuri efektyviai dirbtų dideliuose plotuose. Įmonėje gaminami purkštuvai, kurių rezervuaro talpa iki 6 000 l, o sijos ilgis iki 36 m. Dar vienas firmos „Inuma“ privalumas yra specialios paskirties purkštuvų (žemuogių plantacijoms, grūdų saugykloms, aerouostams) gamyba.

„Dammann“ – 1979 m. įkurta Vokietijos firma, kurios purkštuvai daugelyje regionų sugebėjo užkariauti tvirtas pozicijas. Kompanijos gamyklose gaminami pakabinami, prikabinami trijų serijų purkštuvai ir savaeigės mašinos, kurių rezervuaro talpa nuo 3 000 iki 10 000 l, o sijos ilgis nuo 18 iki 48 m. Pateikusi prikabinamą purkštuvą Land Cruiser, kurio rezervuaro talpa 200–4 000 l ir sijos ilgis nuo 15 iki 28 m, bendrovė „Dammann“ planuoja patekti į pigesnių ir paprastų vidutinės klasės mašinų rinką. Šiais metais kompanija atidarė naują surinkimo cechą.

Europos rinkos analizė rodo, kad purškimo technikos pažangos varikliu tapo ekonomikos ir ekologijos uždavinių sąryšis. Pastaraisiais metais vis labiau keliami gamybos išteklių ir aplinkos tausojimo, produkcijos kokybės gerinimo ir savikainos mažinimo tikslai nustato naujų augalų apsaugos mašinų tobulinimo kryptis ir technologines ypatybes.

Didinamas net tik purkštuvų našumas, bet ir, siekiant didesnio tikslumo, tobulinami purkštuvų išpurškimo įtaisai. Paprastesnės konstrukcijos purkštuvai vidutinio dydžio ir mažiems ūkiams taip pat tobulinami. Siekdami pritraukti kiekvieną potencialų pirkėją palyginti nedidelėje rinkoje, gamintojai stengiasi siūlyti ūkiams ir agroserviso įmonėms įvairaus našumo techniką. Galingų mašinų paklausos didėjimas ir augantys našumo rodikliai šiuolaikinėje Europos rinkoje rodo, kad purškimo technikos gamyba mažės.