MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/08
Melžiklių priežiūra
  • Dr. Viktorija STANKŪNIENĖ, Dr. Ramutė MIŠEIKIENĖ, Josifas TACAS LVA, Melžimo mokymo centras
  • Mano ūkis

Melžiklių gumos liečiasi su karvės tešmens speniais, todėl nuo jų kokybės priklauso karvių tešmens sveikatingumas, spenių jautrumas, forma ir pieno kokybė.

Dabartiniuose melžimo aparatuose spenių gumos gali būti ištisinės arba su pieno tekėjimo stebėjimo stikliukais. Ištisinė spenių guma jungiasi prie kolektoriaus. Kai melžikliai yra su stebėjimo stikliukais, galima stebėti kaip išmelžiamas kiekvienas tešmens ketvirtis. Toks melžiklis yra sudėtingesnis, jame daugiau jungčių, jį atidžiau reikia plauti. Be to, melžikliams nukritus nuo spenių, karvė koja gali sutraiškyti stikliuką.


Melžikliai su ištisinėmis spenių gumomis yra paprastesnės konstrukcijos ir lengviau juos plauti. Tačiau, norint jais naudotis, reikia atrinkti tokias karves, kurių visi tešmens ketvirčiai yra kuo vienodžiau išsivystę. Tuomet jie bus išmelžti per vienodą laiko tarpą ir kai kurie ketvirčiai nebus „tuščiai“ melžiami.


Melžiklio gumos turi būti vienodai įtemptos. Kai įtempta nevienodai, vakuumas, esantis melžiklių pospeninėse kamerose, ir vienodas atmosferos oras tarpsieninėse melžiklių kamerose nevienodai spaus visus spenius. Normalios spenių gumos turi būti 155 cm ilgio.


Melžimo metu guma pulsuoja vieną kartą per sekundę ir taip dėvisi. Pulsuodama 200 tūkstančių kartų per mėnesį, ji išsitempia iki penktadalio pradinio jos ilgio. Ilgainiui guma netenka tamprumo ir dėl to pablogėja melžimas. Be mechaninio poveikio spenių gumą veikia oras, šviesa, pieno riebalai, biocidai ir kiti veiksniai. Jei vasarą melžtuvai laikomi prieš saulę, gumos greičiau praranda elastingumą, suskirsta.


Guma ilgainiui išbrinksta, jos paviršius kietėja. Iš pradžių jos paviršiuje atsiranda smulkių įtrūkimų, tačiau net nedideli gumos formos ir lankstumo pakitimai blogina melžimo procesą ir sukelia pavojų karvių tešmens sveikatingumui. Gumos paviršiuje atsiradusiuose gilesniuose įtrūkimuose kaupiasi pieno likučiai, taip susidaro sąlygos bakterijoms plisti. Ant netinkamai plaunamų melžtuvų gumų vidinio paviršiaus gali susiformuoti „pieno akmuo“. Tai kietos vandens, mineralinių medžiagų, pieno baltymų ir riebalų, chemikalų liekanų apnašos. Nustatytas tiesioginis ryšys tarp melžiklių gumos eksploatacijos trukmės, struktūros pakitimų ir paviršiaus švarumo. Nelygiame paviršiuje sparčiai auga ir plečiasi bakterijų kolonijos, blogėja pieno kokybė. Be to, išsitampiusios, praradusios elastingumą gumos silpnai reaguoja į vakuumo pasikeitimus melžimo metu. Blogai pulsuodamos, jos neigiamai veikia pieno išskyrimo ir melžimo procesą. Atsiranda pavojus karves išmelžti ne iki galo, jos gali susirgti mastitu. Melžiant melžikliais su susidėvėjusiomis gumomis galima prarasti iki 5 proc. pieno.


Skaičiuojama, kad gumos eksploatacijos trukmė apie 2 500 val., t. y. apie 6 mėnesius, o pieno žarnos ir trumposios pieno žarnelės turi būti keičiamos mažiausiai vieną kartą per metus.


Susidėvėjus bent vienai melžtuvo spenių gumai, keičiamos iš karto visos keturios. Taip išvengiama netolygaus pieno išmelžimo iš atskirų tešmens ketvirčių.


Jeigu latvių gamybos melžikliuose sumontuotos ištisinės gumos su trimis grioveliais, tai, montuojant melžiklį, jos įtraukiamos į pirmąjį griovelį. Susidėvėjus ir išsitampius spenių gumai ir jai išsitempus daugiau už melžiklio korpusą, ji patraukiama į antrą ar trečią griovelį. Taip suvienodinamas gumų įtempimas. Firmos „DeLaval“ melžiklių gumos yra tik su vienu grioveliu. Kuriai nors vienai jų išsitampius, keičiamos visos visuose melžikliuose.


Švedijos melžimo įrangos kompanija siūlo platų spenių gumų asortimentą. Vienoje pakuotėje yra vienodo dydžio ir spalvos gumos. Pagal nurodytą spalvos kodą galima nustatyti, kokių jos matmenų.


Vokietijos įmonės „Westfalia Surge“ gumos į melžiklius montuojamos su kontroliniais pieno tekėjimo stikliukais. Su tokia įranga patogiau melžėjai melžti karves su nevienodai išvystytais tešmens ketvirčiais. Pro kontrolinius stikliukus matyti, kaip iš atskirų tešmens ketvirčių teka pienas. Melžikliai nuimami nuo greičiau išmelžtų spenių ir užkemšami specialiu kamščiu – „grybu“. Taip speniai apsaugomi nuo neigiamo vakuumo poveikio.


Silikoninės spenių gumos turi dvigubas elastingas galvutes. Šios gumos yra švelnios, gerai priglunda prie spenių, prisitaiko prie jų formos ir todėl tinka skirtingų formų speniams. Be to, melžimo pabaigoje, sumažėjus vakuumui, jos neslenka ant spenių į viršų, jų neužspaudžia ir gerai laikosi.


Gumų paviršius labai lygus ir lengva valyti. Jų paviršių galima pažeisti valant šepečiais, todėl rekomenduojama jas valyti tik tekančiu vandeniu ir plovimo-dezinfekavimo tirpalu. Silikonines gumas rekomenduojama keisti vieną kartą per metus, tačiau, pažeidus bent vieną, keičiamos visos.


Montuojant į melžiklius gumas su kontroliniais pieno stebėjimo stikliukais, reikia stengtis jas vienodai įtempti. Kontrolinį pieno stikliuką jos turi dengti tolygiai ne daugiau kaip 4–5 mm.


Gumų būklė įvertinama po kiekvieno melžimo. Jeigu melžiama į melžtuves, tai jos (juodos) plaunamos naudojant šepečius arba, esant cirkuliacinei plovimo sistemai, pro jas praleidžiamas plovimo-dezinfekavimo tirpalas. Ryte melžikliai plaunami šarminiais tirpalais, vakare – rūgštiniais. Šių medžiagų nuolatinė kaita užtikrina gumų švarumą.
Melžiant į pieno linijas, gumos plaunamos kartu su visa melžimo įranga. Rankomis nuplaunamas tik melžiklių paviršius, o gumų vidus plaunamas cirkuliaciniu būdu.