MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/07
Herbicidai svogūnų ir morkų pasėliams
  • Dr. Danguolė KAVALIAUSKAITĖ, LSDI
  • Mano ūkis

Naikinti piktžoles svogūnų ir morkų pasėliuose sudėtinga. Pirmiausia todėl, kad Lietuvoje yra registruoti tik keli nepakankamai efektyvūs herbicidai, tinkami naudoti svogūnų ir morkų pasėliuose. Antra – ir svogūnai, ir morkos, ypač sausą pavasarį, ilgai dygsta, jų lapija ilgai būna reta, menkai dengia dirvos paviršių ir silpnai gali konkuruoti su piktžolėmis. Būtent dėl to labai svarbu pradėti piktžoles naikinti pačioje svogūnų ir morkų vegetacijos pradžioje.

Purkšti herbicidais pradedama po sėjos, iki morkų ir svogūnų sudygimo, kad anksčiau sudygusios ir paaugusios piktžolės nestelbtų dygstančių morkų bei svogūnų, nestabdytų jų vystymosi ir augimo. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute svogūnų ir morkų pasėliuose buvo atlikti herbicidų bandymai.


Herbicidai svogūnų pasėliams


Svogūnų pasėlyje buvo tirtas priešvarpinis herbicidas aramo, kurio veiklioji medžiaga – tepraloxidim 500 g l-1. Šis herbicidas naikina pasėlyje vienaskiltes piktžoles. Gamintojai jį rekomenduoja, kaip tinkamiausią vienametėms miglėms (Poa annua) naikinti. Tačiau šiam herbicidui yra jautrios ir kitos vienaskiltės piktžolės – paprastosios rietmenės (Echinochloa crus-galli) bei paprastieji varpučiai (Agropyron repens).


Bandomajame svogūnų pasėlyje vyravo šios vienaskiltės piktžolės: vienametės miglės ir paprastosios rietmenės, o paprastųjų varpučių buvo labai mažai. Herbicidas aramo buvo išpurkštas vieną kartą, kai vienaskiltės piktžolės turėjo tris lapelius, o svogūnai – 2–3 lapelius. Praėjus mėnesiui po herbicidų išpurškimo, buvo atlikta piktžolių apskaita. Visos tirtos herbicido normos – 0,75 l ha-1, 1,5 l ha-1 ir 3,0 l ha-1 – visai nepakenkė patiems svogūnams.
Ir vidutinė, ir maksimali herbicido aramo normos buvo veiksmingesnės už herbicido fiuzilado forte standartinę 1,0 l ha-1 normą, naikinant vienametes migles. Minimali herbicido aramo norma buvo šiek tiek mažiau veiksminga, tačiau ji vis dėlto yra pakankamai veiksminga, jei vienametės vienaskiltės piktžolės yra mažos ir negausiai paplitusios. Peržiemojusių vienamečių miglių jau susiformavusius kuokštelius, kurių pasitaiko prasčiau įdirbus dirvą, veiksmingiausiai naikino maksimali 3,0 l ha-1 herbicido aramo norma. Jos veiksmingumas paprastiesiems varpučiams pasėlyje sumažinti yra 70–80 procentų.


Visų tirtų herbicido aramo normų veiksmingumas buvo skirtingas. Mažiausios (0,75 l ha-1) aramo normos veiksmingumas, palyginti su herbicido fiuzilado forte 1,0 l ha-1 norma, buvo 13,6 proc. mažesnis. Dvigubai didesnės herbicido aramo normos (1,5 l ha-1) veiksmingumas buvo mažesnis už herbicidą fiuziladą forte 1,0 l ha-1 jau tik 3,6 procento. Didžiausia (3,0 l ha-1) tirta herbicido aramo norma buvo tik 2,7 proc. veiksmingesnė už fiuziladą forte 1,0 l ha-1.


Visos tirtos herbicido aramo normos skirtingai mažino įvairių vienaskilčių piktžolių skaičių svogūnų pasėlyje. Paprastoji rietmenė jautriausia buvo didžiausiai herbicido aramo normai (3,0 l ha-1) ir herbicido fiuzilado forte 1,0 l ha-1 normai. Po purškimo šiais herbicidais piktžolių skaičius pasėlyje sumažėjo 100 procentų. Herbicido aramo 1,5 l ha-1 ir 0,75 l ha-1 normos sumažino paprastosios rietmenės skaičių svogūnų pasėlyje atitinkamai 88,6 ir 72,7 procento. Didžiausia (3,0 l ha-1) tirta herbicido aramo norma 100 proc. sumažino vienamečių miglių skaičių pasėlyje.

 
Vienamečių miglių po purškimo mažiausia (0,75 l ha-1) herbicido aramo norma sumažėjo 90,7 proc., o po purškimo herbicido fiuzilado forte 1,0 l ha-1 norma – 93,8 procento. Dvigubai didesnei (1,5 l ha-1) herbicido aramo normai vienametės miglės buvo jautresnės, po purškimo jų sumažėjo 97,7 procento. Herbicido aramo 1,5 l ha-1 norma buvo beveik 4 proc. veiksmingesnė, mažinant vienamečių miglių skaičių svogūnų pasėlyje, negu herbicido fiuzilado forte 1,0 l ha-1 norma ir beveik 7 proc. efektyvesnė už dvigubai mažesnę (0,75 l ha-1) aramo normą.


Herbicidą aramo naudoja Vokietijos ir Danijos ūkininkai. Danijoje jis registruotas žirnių, bulvių, burokėlių, svogūnų ir morkų pasėliams. Nors šiam herbicidui yra jautrios daugelis vienaskilčių piktžolių, Danijoje jis daugiausia naudojamas minėtuose pasėliuose vienametėms miglėms naikinti. Optimali herbicido aramo norma yra 1,5–2,0 l ha-1 vienkartiniam purškimui, bet jei piktžolės mažos, gali būti naudojama ir mažesnė – 0,7–1,0 l ha-1 – norma.


Herbicidai morkų pasėliams


Morkų pasėlyje buvo tirti herbicidai comand, turintys skirtingą veikliosios medžiagos kiekį: clomazonas 480 g l-1 ir clomazonas 360 g l-1. Herbicidu comand purškiama po sėjos, jo įterpti nereikia. Tai dirvinis sisteminis herbicidas, naikinantis vienametes plačialapes (dviskiltes) piktžoles. Po purškimo herbicidu comand 360 SC 0,25 l ha-1 norma, bendras piktžolių skaičius sumažėjo 71,7 proc., vienamečių dviskilčių piktžolių – 70,3 proc., bendra piktžolių žalioji masė – 65,7 proc., o vienamečių dviskilčių piktžolių žalioji masė – 65,6 procento. Po purškimo herbicidu comand 480 EC 0,2 l ha-1 norma, bendras piktžolių skaičius sumažėjo 84,4 proc., vienamečių dviskilčių piktžolių – 84,7 proc., bendra piktžolių žalioji masė – 93,1 proc., vienamečių dviskilčių piktžolių žalioji masė – 93,2 procento.

 
Tyrimų duomenys parodė, kad herbicidas comand 480 buvo veiksmingesnis už comand 360. Jis beveik 14 proc. veiksmingiau mažino vienamečių dviskilčių piktžolių skaičių morkų pasėlyje, o vienamečių dviskilčių piktžolių žaliąją masę sumažino veiksmingiau beveik 30 procentų. Lyginant herbicidą comand 480 su morkų pasėlyje naudotu standartiniu herbicidu stompu matyti, kad stompas piktžolių skaičių mažino apie 12 proc. veiksmingiau, tačiau, mažinant piktžolių žaliąją masę, šių herbicidų veiksmingumas nesiskyrė.


Baltųjų balandų (Chenopodium album L.) daigų skaičius po purškimo comand 360 SC 0,25 l ha-1 sumažėjo tik 34 proc., o žalioji masė – tik 13 procentų. Po purškimo herbicidu comand 480 EC 0,2 l ha-1 baltųjų balandų daigų skaičius ir žalioji masė sumažėjo atitinkamai 70 ir 85 procentais. Dirvinių čiužučių (Thlaspi arvense) daigų skaičius ir žalioji masė sumažėjo panašiai, nupurškus comand 360 SC 0,25 l ha-1 ir comand 480 EC 0,2 l ha-1, – atitinkamai 91 ir 98 proc. bei 100 procentų. Trikerčių žvaginių (Capsella bursa-pastoris) ir raudonžiedžių notrelių (Lamium purpureum) daigų skaičius bei žalioji masė sumažėjo labai panašiai, nupurškus comand 360 SC 0,25 l ha-1 ir comand 480 EC 0,2 l ha-1, – atitinkamai 85–89 bei 89–99 procentais.


Dirvinės čiužutės, trikertės žvaginės, raudonžiedės notrelės buvo vienodai jaut­rios tirtiems herbicidams, tačiau baltosios balandos mažiausiai jautrios buvo herbicidui comand 360, daug jautresnės comand 480 ir jautriausios stompui. Morkoms šių herbicidų neigiamo poveikio nepastebėta, tačiau piktžolių kontrolei morkų pasėliuose jų veiksmingumas yra nepakankamas.


Herbicidas comand 480 (0,25 l ha-1) Lenkijoje yra naudojamas piktžolėms naikinti žirnių, cukinijų ir agurkų pasėliuose. Lietuvoje nei aramo, nei comand nėra registruoti.