MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/06
Nekilnojamojo turto mokestis
  • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) įstatymą, šio mokesčio mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. NTM apmokestinamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), esantis Lietuvos teritorijoje, išskyrus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), o taip pat žuvininkystės, inžinierinius statinius, jeigu jie nėra ekonominei ar individualiai veiklai naudojamas nekilnojamasis turtas arba nėra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoti naudotis juridiniams asmenims.


Ekonominei ar individualiai veiklai naudojamas išvardytas turtas nėra NTM objektas, jeigu fizinis asmuo:
• nėra PVM mokėtojas;
• neskaičiuoja pajamų mokesčio, iš pajamų atimdamas leidžiamus atskaitymus, t. y. skaičiuoja gyventojų pajamų mokestį, taikydamas 15 proc. tarifą visoms pajamoms;
• yra įsigijęs verslo liudijimą;
• yra PVM mokėtojas arba taiko 33 proc. (nuo 2006 m. liepos mėn. 1 d. – 27 proc., nuo 2008 m. sausio 1 d. – 24  proc.) gyventojų pajamų mokesčio tarifą, tačiau nepriskyrė šio turto ekonominei ar individualiai veiklai (t. y. turtas nedeklaruotas nustatyta tvarka apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje).


NTM apmokestinamas juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis  nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvoje, ir neterminuotai ar ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui perimtas iš fizinių asmenų.


Mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Mokesčio tarifas yra 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.  Mokestinė vertė – vidutinė rinkos vertė, nustatyta lyginamosios vertės bei pajamų vertės metodais, taikant masinio vertinimo būdą. Tam tikros rūšies turto (gamybinių, pramoninių, inžinerinių statinių) mokestinė vertė nustatoma, taikant atkuriamosios  vertės (kaštų) metodą. Mokestinę vertę nustato VĮ „Registrų centras“. Mokesčio mokėtojai, kurie nesutinka su šiuo vertinimu, gali užsisakyti individualų įvertinimą ir kreiptis į „Registrų centrą“ dėl mokestinės vertės perskaičiavimo. Mokesčių mokėtojai savo nekilnojamojo turto, kuris vertinamas masiniu būdu, mokestinę vertę nemokamai gali sužinoti interneto tinklalapyje (

www.kada.ltarba www.registrucentras.lt), naudodami unikalų numerį, kuris nurodytas nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentuose.


Mokesčio mokėtojai vietos mokesčio administratoriui mokestinio laikotarpio deklaraciją KIT701 turi pateikti ir mokestį sumokėti iki kitų metų vasario 1 d.  (už 2006 m. – iki 2007 vasario 1 d.). Juridiniai asmenys per metus taip pat turi mokėti avansinius mokesčius (po ¼ metinės mokesčio sumos) tris kartus per metus:
• iki kovo 31 d. (išskyrus 2006 m. mokestinį laikotarpį, kai pirmasis avansinis mokestis sumokamas iki 2006 m. balandžio 30 d.);
• iki birželio 30 d.;
• iki rugsėjo 30 d.


Avansinius mokesčius reikia mokėti tik už kiekvienų metų sausio 1 d. nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą ir tik tuo atveju, jeigu metinė mokesčio suma bus didesnė kaip 1 500 Lt. Avansiniai mokesčiai nedeklaruojami.
NTM įstatymo mokesčių mokėtojams – ir fiziniams, ir juridiniams asmenims – yra numatyta nemažai mokesčio lengvatų. Mokesčiu neapmokestinamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, naudojamas: kulto apeigų reikmenų gamybai, socialinei globai bei rūpybai; žemės ūkio veiklai, taip pat žemės ūkio paskirties žemėje auginant ar perdirbant užaugintą produkciją, už kurią pajamos iš šios veiklos neapmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 25 p. nuostatas. Pagal šio punkto nuostatas neapmokestinamos ūkininko ūkio ir jo partnerių gautos pajamos už ūkininko ūkyje, įregistruotame Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka, vykdomą žemės ūkio veiklą; švietimo darbui; teikiant laidojimo paslaugas arba jeigu nekilnojamasis objektas yra kapinių teritorijoje; naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai.


Mokesčiu neapmokestinamas šis juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas arba jiems perduotas naudoti neterminuotai arba ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), nuosavybės teise priklausantis fiziniams asmenims: užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių tarpvalstybinių organizacijų ar jų atstovybių; valstybės ar savivaldybių; valstybės ar savivaldybės įmonių, veikiančių pagal LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą; biudžetinių įstaigų; laisvųjų ekonominių zonų įmonių; aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai; bankrutavusių įmonių; religinių bendruomenių, bendrijų, centrų nekilnojamasis turtas, naudojamas tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai; laidojimo paslaugoms arba esantis kapinių teritorijoje; neįgaliųjų draugijų ir įmonių, žemės ūkio veiklos subjektų ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių apmokestinamasis pelnas pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas apmokestinamas, taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą; labdaros ir paramos fondų, namų bendrijų, profesinių sąjungų nekilnojamasis turtas, naudojamas tik nekomercinei veiklai ir kt.

Mokesčiu taip pat neapmokestinami tinkamais naudoti nepripažinti statiniai, jeigu jie nėra faktiškai naudojami.
Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.