MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/06
Baltarusiškų traktorių vairavimo sistema
  • Dr. Aleksandras KIRKA, LŽŪU
  • Mano ūkis

Patobulintuose traktoriuose Belarus vietoje hidromechaninės vairavimo sistemos (su hidrauliniu stiprintuvu) naudojama hidrostatinė sistema. Pagrindinis jos privalumas – nėra mechaninio ryšio tarp vairo rato ir vairuojamųjų ratų.

Hidrostatinė vairavimo sistema paprastesnė, kompaktiškesnė, leng­viau prižiūrima ir pan. Iš daugelio hidrostatinių vairavimo sistemų tipų, kurie įdiegti įvairiose mašinose, Belarus traktoriuose naudojama vienkontūrė sistema su mechaniniu skirstytuvo valdymu.


Ją sudaro hidraulinės sistemos siurb­lys, bakas, apsauginis vožtuvas, skirstytuvas, dozavimo siurblys, vairavimo hidraulinis cilindras, atbulinis vožtuvas ir filtras. Sudėtingiausias vairavimo sistemos įrenginys – skirstytuvas su dozavimo siurbliu (jie sudaro vieną bendrą komponentą, dar kartais vadinamą dozatoriumi).


Dozatorius OSPB (firma „Danfoss“) sudarytas iš vairo veleno (ant jo tvirtinamas vairo ratas paveiksle neparodytas), centruojančių spyruoklių, kurios palaiko skirstytuvo sklandį vidurinėje padėtyje, korpuso, atbulinio vožtuvo, skirstytuvo vidinės įvorės, kardaninio veleno, dozavimo siurblio išorinio ir vidinio krumpliaračių. Kardaninis velenas jungia vairo veleną su dozavimo siurblio vidiniu krumpliaračiu, atliekančiu sudėtingą judesį: jam sukantis apie savo ašį, krumpliaračio geometrinis centras skrieja apskritimine trajektorija. Vidinis krumpliaratis turi vienu krumpliu mažiau už išorinį krumpliaratį, kuris yra nejudamas.


Vairo ratui esant neutralioje padėtyje, siurblio tiekiama alyva iš skirstytuvo grąžinama atgal į baką, o vairavimo cilindro abi ertmės yra uždaros, todėl stūmoklis negali pasislinkti nė į vieną pusę, ir vairuojamieji ratai palaikomi vidurinėje padėtyje.


Pasukus vairo ratą į dešinę, dalis alyvos per skirstytuvą nukreipiama į dozavimo siurblį, o likusi srauto dalis grąžinama į baką. Iš dozavimo siurblio alyva tiekiama į vairavimo cilindro bekotę ertmę, todėl vairuojamieji ratai sukami į dešinę pusę. Iš vairavimo cilindro kotinės ertmės alyva išstumiama į baką. Vairuojamųjų ratų pasukimo kampą lemia iš dozatoriaus išstumtas alyvos tūris, t. y. jis proporcingas vairo rato pasukimo kampui. Vairuojamųjų ratų pasukimo greitį nulemia alyvos srautas, tiekiamas į vairavimo cilindrą, kuris proporcingas vairo rato sukimo greičiui.


Pasukus vairo ratą į kairę, alyva iš dozatoriaus skirstytuvo yra nukreipiama į kotinę vairavimo cilindro ertmę ir vairuojamieji ratai sukami į kairę pusę.


Tarp dozavimo siurblio ir vairavimo cilindro įrengtas antrinių apsauginių vožtuvų blokas, kurį sudaro dvi poros apsauginių ir atbulinių vožtuvų, skirtų apsaugoti žarnas nuo hidraulinių smūgių.