MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/05
Sertifikuota sėkla – gausesnis derlius
  • Marija ALECHNOVIČ, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba
  • Mano ūkis

Kiekvieną pavasarį ūkininkai susiduria su problema: kokią sėklą pirkti. Specialistai pataria rinktis kokybišką sertifikuotą sėklą.

Sertifikuotos sėklos ruošiamos ir laikomos siuntomis. Kiekvienai siuntai išduodamas sėklos sertifikatas, o pakuotės paženklinamos oficialios, už sėklos sertifikavimą atsakingos institucijos etiketėmis. Pavyzdžiui, kai sėklos siunta sertifikuota Lietuvoje, jai išduodamas Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos (VSGT) prie Žemės ūkio ministerijos sertifikatas ir etiketės. Kai sėklos sertifikuotos kitoje Europos Sąjungos valstybėje, jos turės tos šalies atsakingos už sertifikavimą institucijos išduotus kokybę patvirtinančius dokumentus ir etiketes.


Reikalavimai sertifikuotai sėklai


Sėklos siunta sertifikuojama ir jai išduodamas sėklos sertifikatas, jei:

  • veislė įrašytą į Augalų veislių sąrašą, į Žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą ar į Daržovių rūšių bendrąjį katalogą;
  • asmenys, dauginantys ir tiekiantys į rinką sėklą, atestuoti žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;
  • sėklos augintojas turi licencinę sutartį dėl veislės, kuriai taikoma teisinė apsauga;
  • sėkla supilta į pakuotes, kurias galima sandariai uždaryti;
  • bandinių ėmėjas iš sėklos siuntos pakuotės paėmė bandinį pagal VSGT patvirtintą bandinių ėmimo metodiką;
  • sėkla paženklinta oficialia etikete;
  • sėklinis pasėlis ir sėklos siuntos kokybė atitinka nustatytus reikalavimus.


Etiketės spalvos žymi sėklos kategoriją


Ant rinkai tiekiamos elitinės kategorijos sėklų pakuotės turi būti baltos spalvos etiketė, ant sertifikuotos kategorijos pirmosios reprodukcijos sėklų pakuotės – mėlynos spalvos etiketė, ant sertifikuotos kategorijos antrosios ir trečiosios (tik linams) reprodukcijos sėklų pakuotės – raudonos spalvos, ant komercinės kategorijos sėklų pakuotės – rudos spalvos etiketės. Standartinės kategorijos daržovių sėklos tiekiamos rinkai su tiekėjo etiketėmis ir kokybę patvirtinančiais dokumentais. Tik taip paženklintą sėklą augalų dauginamosios medžiagos tiekėjai gali tiekti rinkai.

Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie ŽŪM specialistai kontroliuoja, ar augalų dauginamosios medžiagos tiekėjai laikosi šių reikalavimų.

 
Nauji reikalavimai ekologiniams ūkiams


Šį pavasarį ekologinės gamybos ūkio statusą turintys ūkiai susidūrė su problema, kur įsigyti ekologiškos sertifikuotos sėklos. Tokios sėklos galima nusipirkti iš atestuotų augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų, kurie turi ekologinės gamybos ūkio statusą. Ekologiškoms sertifikuotoms sėkloms keliami tokie patys kokybės reikalavimai kaip ir neekologiškoms sėkloms. Jeigu pageidaujamos veislės augalų ekologiškos sertifikuotos sėklos duomenų bazėje nėra, viešoji įstaiga „Ekoagros“ gali išduoti leidimą įsigyti neekologiškos sertifikuotos sėklos. Informaciją apie ekologiškos sėklos kiekį ir kokybę galite rasti adresu

www.ris.lt


Savo ūkyje išaugintos sėklos, kuri nėra sertifikuota, tiekti rinkai negalima.


Reikalingos informacijos apie augalų dauginamosios medžiagos tiekėjus, sertifikuotos sėklos kiekius ir kokybę galite rasti internetiniame puslapyje

www.vsgt.lt