MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/05
Sėjos agregato pasirinkimo veiksniai
 • Dr. Laimutis GERMANAS LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas
 • Mano ūkis

Lietuvoje pamažu plinta ražieninė sėja. Sėjama dažniausiai į sekliai purentą ražieninę dirvą. Daugelis žemdirbių į priešsėjinį dirvos dirbimą žiūri lanksčiai: kuomet galima, naudojama dirvą tausojanti technologija – dirva purenama sekliai, kuomet ne – ji ariama ir ruošiama sėjai įprastai.

Visiškai atsisakyti arimo ir seklaus ražieninės dirvos purenimo retai įmanoma. Dėl to sėjos technikai keliami tam tikri reikalavimai: mašinos privalo dirbti ir artoje, ir mulčiuotoje, ir sekliai purentoje ar net visiškai neįdirbtoje dirvoje. Pageidautina, kad priešsėjinis dirvos dirbimas būtų atliekamas vienu agregato pravažiavimu, kartu su tręšimu ir sėja. Tam tinka kombinuoti universalūs sėjos agregatai.


Juos galima suskirstyti į tris grupes:

 • pakabinamas rotorinis kultivatorius su aktyviomis dirvos purenimo darbinėmis dalimis ir su pakabinama sėjamąja; šie padargai gali būti naudojami ir atskirai;
 • prikabinama kombinuota sėjamoji su pasyviomis sek­laus dirvos purenimo darbinėmis dalimis arba be jų;
 • prikabinamas seklaus dirvos purenimo agregatas su pasyviomis darbinėmis dalimis ir su sėjamąja; padargai gali būti naudojami ir atskirai.


Kiekviena šių grupių turi savo privalumų ir trūkumų. Todėl, atsižvelgus į poreikius, reikėtų pasirinkti tokį agregatą, kurio trūkumai būtų mažiau reikšmingi.

Darbinės dalys ir jų ypatumai


Rotoriniuose kultivatoriuose dirvai purenti naudojama eilė poromis besisukančių peilių, įtaisytų vertikaliose ašyse. Jie sukami traktoriaus darbiniu velenu. Palankiomis sąlygomis galima dirbti iki 12 km/val. greičiu.


Dirvai sutankinti naudojami dantyti, žiediniai, pleišto formos, padangų, rečiau ardeliniai, volai. Dantyti volai yra universalesni, gerai dirba įvairiose dirvose, net ir padidinto drėgnio. Žiediniai pleišto formos volai naudojami sunkiomis sąlygomis: sunkiose, drėgnose dirvose tarp suvoluotų vagučių lieka purios dirvos, pasėtų sėklų užžėrimui.

Jie ypač tinkami, kai vyrauja sausra, nes vagutėse, stipriai sutankinus dirvą, pasėtos sėklos gauna daugiau drėg­mės. Naudojant šiuos volus, sėjamosios noragėliai sėklas turi berti į sutankintas vagutes. Padangų volai dirvą sutankina juostomis. Šiais volais suvoluotoje dirvoje pasėjama išskirtinai vienodame gylyje. Padangos smulkiu raštu dirvą sutankina labiau, stambiu – mažiau. Ypač sunkioms dirvoms naudojamos padangos guminiais dygliais. Dygliai įspaudžia įdubimus ir lieka nelygus paviršius. Tai sumažina dirvos plutos susidarymo pavojų.

Agregatuose su pasyviomis darbinėmis dalimis dirvai sekliai supurenti naudojami purenamieji noragėliai, lėkštinės ar kitokios darbinės dalys. Purenamieji noragėliai dažniausiai būna plokščiapjūviai, gerai supurenantys dirvos paviršių ir pakertantys augalų šaknis. Lėkštinės darbinės dalys geriau sumaišo dirvos paviršiuje esančius šiaudus su žeme, tačiau mažiau tinka daugiametėmis piktžolėmis užterštoms dirvoms. Šiuose purentuvuose gali būti įrengta ir tręšimo įranga. Tuomet dirva kartu ir patręšiama.


Dirvai lyginti ir iš dalies tankinti kombinuotose sėjamosiose už purenamųjų darbinių dalių įrengti lygintuvai, dažniausiai susidedantys iš vienos ar dviejų eilių lyginimo lysčių, užsibaigiančių dilimui atspariomis plokštelėmis.

Pakreipus šiuos lygintuvus gulsčiau, dirva labiau tankinama, o stačiau – labiau lyginama. Prikabinamuose seklaus dirvos purenimo agregatuose dirvai lyginti, grumstams trupinti ir dirvai tankinti dažniau naudojami ardeliniai volai. Gausiai šiaudais ir augalų liekanomis mulčiuotoje dirvoje naudojami įvairūs žiediniai volai, tačiau juos reikia pasirinkti taip, kad tiktų esamoms sąlygoms.


Sėjamosiose, kuriomis galima sėti į neįdirbtą ar sekliai supurentą ražieninę dirvą, dažniausiai naudojami 5–7o kampu judėjimo krypties atžvilgiu pasukti vienadiskiai arba strėliniai, rečiau dvidiskiai, noragėliai. Diskiniai noragėliai būna lygiu arba karpytu kraštu. Karpyti diskai geriau prapjauna šiaudus ir lengviau įsminga į kietą ražieninę dirvą. Jie tinka ir grumstuotoje, blogiau paruoštoje ražieninėje dirvoje. Tačiau drėgnose, minkštose dirvose noragėlis neprapjauna šiaudų (ypač nepakankamai susmulkintų), o įspaudžia juos į vagutės dugną. Dėl to sėkla gali pakibti tarp šiaudų, negauti pakankamai drėgmės ir netolygiai sudygti. Be to, padidėja pasėlio ligotumas. Strėlinių noragėlių privalumas – galimybė sėti juostomis. Taip panaudojama iki 70–80 proc. produktyvaus dirvos paviršiaus, mažėja piktžolių, padidėja derlius. Strėliniai noragėliai gali būti pritaikyti ir tręšimui. Tuomet kartu ir lokaliai tręšiama, ir sėjama. Trūkumas: ražieninėje dirvoje gerai pasėjama tik kokybiškai susmulkinus šiaudus (vidutinis ilgis neturėtų viršyti 5 cm) ir tolygiai juos paskleidus arba sugrėbus ir išvežus. Nepakankamai susmulkinti, netolygiai paskleisti šiaudai šiems noragėliams gana didelė kliūtis. Pablogėja noragėlių eigos gylio stabilumas ir dirvos srauto aptekėjimas, daugiau šiaudų įterpiama į vagutės dugną. Kietas dirvas būtina purenti, ypač sėjant negiliai (2–3 cm).

Pasėjus svarbu vagutę tinkamai privoluoti. Tam dažniausiai naudojami metalinių, gumuotų metalinių ratlankių ar padangų volai. Ties kiekviena sėjos eilute įrengti metaliniai voleliai ją privoluoja. Tinkami sausoms, kietoms ir grumstuotoms dirvoms. Tačiau drėgnose, sunkesnėse dirvose iškyla per didelio dirvos sutankinimo pavojus. Per daug sutankinus dirvą ir esant sausam laikotarpiui, gali susidaryti augalams neįveikiamas kietas dirvos paviršius. Molingose, drėgnose dirvose metaliniai voleliai gali aplipti žeme, tai blogina darbo kokybę. Gumuoti voleliai dažniausiai yra platesni už metalinius ir mažiau tankina dirvą. Prie šių volelių mažiau limpa ir žemė.


Mažiausiai dirvą tankina guminių padangų volai. Pasėliams privoluoti dažniausiai naudojamos padangos stambiu raštu. Dėl mažesnio slėgio šie volai tinka ir drėg­nesnėse dirvose. Sausose ir kietose dirvose pasėlis gali būti nepakankamai privoluojamas, tuomet tenka voluoti papildomai. 


Po sėjos privoluotų vagučių paviršius supurenamas. Taip sumažinamas drėgmės garavimas ir sudaromos geresnės sąlygos augalams dygti. Universaliose sėjamosiose šiam tikslui naudojami paprasti strypiniai purentuvai.

Pakabinamas rotorinis kultivatorius ir pakabinama sėjamoji

Privalumai:

 • gerai dirba visomis sąlygomis, dirvos purenimo efektyvumas gali būti reguliuojamas, keičiant važiavimo greitį ir rotorių sukimosi dažnį;
 • geriau maišo dirvos paviršiuje paskleistus šiaudus negu pasyvias darbines dalis turintys agregatai;
 • geresnė darbo kokybė kalvotose ir sunkiose dirvose;
 • kultivatorių paprasta agreguoti su sėjamąja;
 • agregatas yra kompaktiškas, todėl tinkamesnis netaisyk­linguose, mažuose laukuose, kurie yra su trumpomis, netaisyklingomis užuoganomis;
 • patogus transportuoti;
 • kultivatorių ir sėjamąją galima naudoti atskirai.

Trūkumai:

 • dažnai sunaudoja daugiau degalų;
 • greičiau susidėvi;
 • ribotas darbinis plotis;
 • mažesnis našumas;
 • apsisukant galulaukėse, labiau apkraunama galinė traktoriaus ašis, todėl labiau sutankinama dirva;
 • agregatas labiau pažeidžiamas akmenuotame lauke;
 • pakabinamos sėjamosios mažesnė sėkladėžė, todėl reikia dažniau užpildyti sėkla. Perkėlus sėkladėžę į priekinę traktoriaus dalį, agregatas pailgėja, jo konstrukcija tampa sudėtingesnė;
 • neturi tręšimo įrangos;
 • ilgiau užtrunka paruošimas darbui.

Prikabinama kombinuota sėjamoji

Privalumai:

 • sėjamoji turi pasyvias darbines dalis dirvos sekliam purenimui, todėl galima be papildomo dirbimo vienu pravažiavimu supurenti dirvą ir pasėti;
 • seklaus purenimo darbinės dalys gali būti parenkamos pagal poreikį: dirvos purenamieji noragėliai lengvesnėms sąlygoms, lėkštės – sunkesnėms, lystės –dirvai lyginti, volai – sutankinti ir kt.;
 • mažesnės degalų sąnaudos;
 • pasyvios dirvos purenimo darbinės dalys dyla lėčiau negu kultivatorių aktyvios darbinės dalys;
 • gali būti didelio darbinio pločio;
 • dažnai turi ir tręšimo įrangą, todėl vienu pravažiavimu pasėjama ir patręšiama;
 • turi didelę sėkladėžę, tai padidina darbo našumą;
 • dažnai turi guminių ratų tankinimo volą, kuris privoluoja sėjos vagutes ir tarnauja kaip važiuoklė, todėl nereikia atskiros važiuoklės;
 • darbui paruošiami greičiau negu pakabinami agregatai.

Trūkumai:

 • sėjamoji, turinti seklaus dirvos purenimo darbines dalis, yra sudėtingesnė, brangesnė;
 • sunkiose ražieninėse dirvose agregato galimybės ribotos: norint geriau supurenti dirvą, reikia didinti važiavimo greitį, dėl ko neproporcingai didėja reikiama traktoriaus galia ir degalų sąnaudos;
 • kalvotoje vietovėje, važiuojant į kalną ir nuo jo, darbo kokybė labai skiriasi. Būtina, kad traktorius turėtų galios rezervą. Be to, reikia sumažinti jo ratų praslydimą, redukuojant slėgį padangose, naudojant platesnius ar sudvejintus ratus;
 • mašina yra ilgesnė už kultivatoriaus su aktyviosiomis darbinėmis dalimis ir pakabinamos sėjamosios agregatą.

Prikabinamas seklaus dirvos purenimo agregatas su sėjamąja

Privalumai:

 • seklaus dirvos purenimo agregatą ir sėjamąją galima naudoti atskirai;
 • prikabinamas seklaus dirvos purenimo agregatas turi daugiau darbinių dalių ir jų keitimo variantų negu prikabinama universali sėjamoji, todėl gali būti geriau pritaikomas esamoms sąlygoms, kai reikia įdirbti ražienas, sėti į mulčiuotą dirvą ar kt.;
 • dideli volai, gerai sutankinta dirva sudaro prielaidas ­kokybiškai sėjai;
 • mažiau apkrauna traktoriaus galinę ašį, todėl posūkio juostoje mažiau suslegiama dirva;
 • gali būti didelio darbinio pločio, todėl ilgesniuose taisyklingos formos laukuose pasiekiamas didesnis našumas;
 • prikabinama sėjamoji gali turėti didelę sėkladėžę, tręšimo įrangą ir kt.

Trūkumai:

 • agregatas yra ilgesnis už kitus, todėl mažiau manevringas;
 • apsisukant galulaukėse, reikia plačios posūkio juostos, yra nepatogus mažuose, netaisyklinguose laukuose;
 • lauko kampuose reikia pavažiuoti atbuline eiga, todėl daugiau suslegiama dirva;
 • atskiri dirvos seklaus purenimo ir sėjos agregatai yra brangesni negu universali sėjamoji su dirvos seklaus purenimo darbinėmis dalimis.