MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/05
Našūs žolių grėbliai
  • Prof. Liudas ŠPOKAS, LŽŪU
  • Mano ūkis

Populiariausi prikabinami dviejų rotorių grėbliai, nes jų konstrukcija nesudėtinga, jiems traukti 12 km/val. greičiu pakanka apie 60 AG traktoriaus. Šie grėbliai vienu pravažiavimu sustumia žolę į sangrėbą nuo 6 m pločio ruožo. Našumas nuo 7 iki 8,5 ha/val.

Gaminami dviejų rotorių grėbliai, kurie žolių sangrėbą kloja tarp rotorių, už rotorių dešinėje arba kairėje pusėje bei kiekvienas rotorius kloja atskirą sangrėbą.


Rotorių konstrukcija nežymiai skiriasi nuo vieno rotoriaus grėblio. Rotoriai yra pritvirtinti prie laikiklių, kurie sujungti su rėmu. Laikiklius stumdo ir kilnoja hidrauliniai cilindrai. Rėmas yra sujungtas su valdoma dvirate važiuokle. Yra grėblių, kurių rėmas sujungtas su rotorių važiuok­le. Važiuoklė yra darbinė ir transportinė.


Paprasčiausios konstrukcijos našus grėblys yra Krone Swadro 900. Rotorių skersmuo 3,6 m, grėbliakočių po 13 vnt., prie kiekvieno grėbliakočio pritvirtintos 4 poros dviejų vijų spyruoklinių 9,5 mm storio pirštų. Tarpas tarp pirštų galų ir dirvos paviršiaus keičiamas, kilnojant rotorių. Įtaisas valdomas elektrine pavara iš traktoriaus kabinos.


Rotorių važiuoklė keturratė. Priekiniai ratukai tarpusavyje sujungti traukle. Užpakaliniai ratukai yra arti rotoriaus vidinių dantų, kad, kintant grėbliakočių apkrovai ir dirvos paviršiaus nelygumams, rotorių padėtis būtų stabili. Visi ratukai seka traktoriaus posūkio pėdsaką.


Grėblio pritvirtinimo prie traktoriaus įtaisas šarnyriškai sujungtas su grėblio rėmu. Prie įtaiso pritvirtinta trauklė sujungta su rėmo atraminių ratų valdymo sistema. Traktoriui sukantis, pasukami ir grėblio važiuoklės atraminiai ratai, grėblys seka traktorių ir nepalieka nenugrėbtų lopinėlių. Traktoriaus ir grėblio hidraulinės sistemos sujungiamos žarnomis. Hidrauliniai cilindrai stumdo rotorių laikiklius rėmo atžvilgiu ir keičia grėblio darbo plotį nuo 7,6 iki 8,8 m bei sangrėbos plotį. Kiti hidrauliniai cilindrai pakelia rotorius į transporto padėtį.


Sudėtingesnės konstrukcijos grėbliuose atsvaros spyruoklėmis sumažinamas rotorių važiuoklės spaudimas į dirvos paviršių, kuri dviem kryptimis kopijuoja dirvos nelygumus.


Dviejų rotorių Kuhn GA 9321 grėblys guldo žolės sangrėbą taip pat tarp rotorių. Rotorių skersmuo 4 m, prie jų pritvirtinta po 15 grėbliakočių su keturiomis poromis trijų vijų spyruoklinių pirštų, todėl 81 AG traktorius gali jį traukti iki 17 km/val. greičiu. Vienu pravažiavimu sugrėbiama nuo 8,5 iki 9,3 m pločio ruože išdraikyta žolė.


Rotorių laikikliai prie rėmo pritvirtinti šarnyriškai. Juos veikia atsvaros spyruok­lės, todėl rotorių važiuoklė mažiau spaudžia dirvos paviršių ir švelniau kopijuoja nelygumus.


Hidrauliniai cilindrai pagrindinio rėmo atžvilgiu gali stumdyti rotorių laikiklius ir keisti nuo 1,5 iki 2,3 m sangrėbos plotį. Rotorių pavara hidraulinė. Traktoriaus galios velenas suka alyvos siurblį, kuris yra grėblio prikabinimo prie traktoriaus įtaise. Rotorių sukimosi dažnis pastovus. Rotorių pavaros reduktoriaus cilindriniai krumpliaračiai yra uždarame korpuse, jis užpildytas alyva.


Rotorių važiuoklė keturratė, užpakalinis ratukas yra atraminis ir gali keisti padėtį, priekinis – laisvai sukiojasi ant laikiklio ašies. Dėl to ratukų padangos mažiau dyla posūkiuose, važiuoklė švelniau kopijuoja dirvos nelygumus.
Krone Swadro 1401 dviejų rotorių grėblys žolės sangrėbą guldo už kairiojo rotoriaus, arba kiekvienas rotorius atskiria sangrėbą. Rotorių skersmuo 3,34 m, kiekviename yra po 13 grėbliakočių. Prie grėbliakočių pritvirtinta keturios poros dvigubų trijų vijų spyruoklinių pirštų. Rotorių važiuoklė keturratė. Rotorius suka kardaninės pavaros. Jie pritvirtinti prie hidrauliniais cilindrais reguliuojamos padėties laikiklių, o pastarieji prie rėmo su atsvaros spyruoklėmis. Rėmo važiuok­lė dviejų vairuojamųjų ratų. Transporto padėtyje grėblį galima traukti 40 km/val. greičiu. Važiuoklės ratus galima sudvejinti, kad būtų stabilesnis grėblio darbas ir mažesnis slėgis į dirvos paviršių.
Dviejų rotorių Kuhn GA 6522 grėblys guldo sangrėbą už dešiniojo rotoriaus. Priekinio rotoriaus važiuoklė keturratė, užpakalinio – šešiaratė, nes jo apkrova didesnė. Grėblys neturi atskiros važiuok­lės. Pastačius vieną rotorių už kito, prieš traukiant grėblį, reikia rotoriaus šešiaratės važiuoklės du priekinius ratukus pakelti aukštyn.


Visos firmos tobulina grėblių konstrukciją. Kompanija „Ziegler“ gamina grėblius, kuriuose pirštai išdėstyti dviem eilėmis. Priekinės eilės pirštai trumpesni, jie nustumia viršutinį žolės sluoksnį, neužkabindami žemės. Antrosios eilės pirštai yra tarpuose tarp pirmosios eilės pirštų. Jie sugrėbia visą dirvos paviršiuje likusią žolę.


Grėbliakočių ir pirštų skaičius, rotoriaus sukimosi dažnis ir mašinos važiavimo greitis turi būti suderinti. Juo daugiau grėbliakočių, pirštų ir didesnis rotoriaus sukimosi dažnis, tuo greičiau galima važiuoti. Tačiau darbo spartą riboja sangrėbos vientisumas, pločio vienodumas ir grėbimo žolės nuostoliai.


Pernai Vokietijoje buvo įvertintas dviejų rotorių grėblių darbas, kurie sangrėbą guldė už dešiniojo arba kairiojo rotoriaus. Tyrimų metu grėbta pirmoji žolė, kurios derlius 20 t/ha, važiuota 8 ir 12 km/val. greičiu. Svarbiausieji darbo kokybės vertinimo rodikliai: sangrėbos plotis, vientisumas, grėbiamos žolės nuostoliai, užterštumas dirva (įvertinta žalių pelenų procentu).


Važiuojant 8 ir 12 km/val. greičiu, siauriausią sangrėbą (iki 1,14 m) paliko Pöttinger, Fella ir Krone grėbliai, per plačią (1,43 m) – Vicon Andex 713. Tolygiausią ir vienodžiausio skerspjūvio ploto sangrėbą guldė Krone grėblys, nes rotoriai buvo su 13 grėbliakočių ir buvo sukami 46 min-1 dažniu. Kitų grėblių rotorių sukimosi dažnis viršijo 50 min-1, todėl sangrėbos buvo nepakankamai vientisos.


Nustatyta, kad, važiuojant 12 km/val. greičiu, mažiausi (iki 1 proc.) ­žolės grėbimo nuostoliai buvo Krone ir Pöttinger grėblių, Claas siekė 2,6 proc., Kuhn – 2,3 proc. Per daug užteršė žolę žemėmis Kuhn grėblys (11,9 proc. žalių pelenų), Fella, Pöttinger ir Vicon (10,5 proc.), mažiausiai – Krone (9,6 proc.), mažai – Claas (9,8 proc.) ir Stoll (9,7 proc.).


Vokietijos specialistai, apibendrindami tyrimų rezultatus, teigia, kad važiuojant 12 km/val. greičiu, mažiausi grėbimo nuostoliai ir žolės užterštumas buvo Krone, Claas, Fella ir Stoll grėblių. Sangrėbų klojimas dešinėje pusėje (Krone, Kuhn, Fella) taip pat įvertintas teigiamai, nes grėblio valdymo pultas tvirtinamas traktoriaus kabinos dešinėje pusėje.
„Krone“ pagamino trijų rotorių Krone Swadro 1010 grėblį, kuris vienu pravažiavimu nugrėbia 9,7 m pločio ruožą.

Grėblio darbo plotis suderintas su savaeigės žoliapjovės Krone BIG M II darbo pločiu. Grėblį traukti pakanka 80 AG traktoriaus. Prie pagrindinio grėblio rėmo trijų laikiklių pakabinti trys skirtingi rotoriai, nes jų nevienoda apkrova. Priekinio rotoriaus skersmuo 3,6 m, grėbliakočių 10 vnt., pirštų judėjimo greitis 12 m/s. Viduriniojo rotoriaus skersmuo 2,96 m, grėbliakočių 10 vnt., užpakalinio skersmuo – 3,6 m, grėbliakočių – 13 vnt. Antrojo ir trečiojo rotoriaus pirštų judėjimo greitis 9 m/s.


Rotorių važiuoklė keturratė. Rotorių pirštų padėtis dirvos paviršiaus atžvilgiu keičiama elektrine pavara iš traktoriaus kabinos. Pervedant grėblį į transportavimo padėtį, hidrauliniai cilindrai pakelia pirmojo ir trečiojo rotoriaus laikiklius į vertikalią padėtį, o vidurinįjį rotorių priartina prie pagrindinio rėmo, kad tarp pirštų galų iš dirvos paviršiaus liktų 0,55 m tarpas.


Keturių rotorių grėbliai


Juos gamina visos stambiosios žolinių augalų dorojimo mašinų gamybos firmos.


Keturių rotorių grėbliai yra sudėtingos mašinos. Kuhn GA 15021 rotorius suka hidrauliniai varikliai, jiems alyvą tiekia traktoriaus galios veleno sukamas alyvos siurblys (kaip ir dviejų rotorių grėblyje), kuris ją siurbia iš 200 l talpos bako, pritvirtinto prie traktoriaus prikabinimo įtaiso. Prie grėblio pagrindinio rėmo pritvirtinta dviejų plačių padangų ratų važiuoklė. Ašies švytavimus gerina du hidropneumatiniai amortizatoriai. Grėblio hidraulinėje sistemoje yra 14 cilindrų, kurie rotorius kilnoja dirvos paviršiaus atžvilgiu, stumdo rėmo atžvilgiu ir pakelia į transporto padėtį.

Rotoriai pakabinti prie laikiklių. Prie užpakalinių laikiklių pritvirtintos atsvaros spyruoklės, sumažinančios rotorių važiuoklės ratukų spaudimą į dirvos paviršių. Stumdant rotorius pagrindinio rėmo atžvilgiu, nuo 1,5 iki 2,5 m kinta sangrėbos plotis.


Rotorių važiuoklė keturratė. Vienas ratukas priekyje, du šonuose, gale esantis ratukas yra atraminis ir gali sukiotis vertikalios ašies atžvilgiu. Visi ratukai yra netoli grėblių vidinių pirštų, kad būtų mažesni rotoriaus švytavimai. Rotorius suka hid­rauliniai varikliai, sujungti su cilindrinių krumpliaračių reduktoriumi. Analogiška pavara yra ir dviejų rotorių grėbliuose. Rotorių sukimosi dažnis 45 min-1.


Tyrimų metu 130 AG traktoriumi traukiant grėblį 10 km/val. greičiu, jo našumas siekė 15 ha/val. Tyrimų autorius teigia, kad grėblį turėtų traukti 160 AG traktorius, nes vien hidraulinei sistemai reikia 82 AG.

 
Kitų firmų („Krone“, „Pöttinger“, „Vicon“, „Fella“, „Claas“) keturių rotorių grėblių konstrukcija labai panaši į dviejų rotorių grėblių konstrukciją. Visuose grėbliuose skiriasi rotorių tvirtinimo prie rėmo laikiklių būdas ir jų atsvaros įtaisų konstrukcija, pavaros ir t. t. Keturių rotorių grėblių gamyboje pirmauja „Krone“ ir „Kuhn“ firmos, jų mašinose yra daugiau naujų techninių sprendimų, todėl grėbliai gali dirbti sparčiai ir nelygiame lauke. Keturių rotorių grėblius tikslinga naudoti apvytintos žolės silosui gaminti, jeigu ūkyje yra našiausios rinktuvinės priekabos arba savaeigiai žolės smulkintuvai.