MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/05
Ekologinės sėklos apvėlimas
  • Dr. Juozas PEKARSKAS, LŽŪU
  • Mano ūkis

Viena didžiausių ir sunkiausiai sprendžiamų problemų ekologinės gamybos ūkiuose yra sėklos paruošimas prieš sėją – sintetinių beicų naudoti negalima, o biologinių priemonių neturime. Sertifikavus skystąją trąšą biojodį kaip tinkamą priemonę ekologinės gamybos ūkiams, kilo idėja, kad šią trąšą galima panaudoti javų – žieminių kviečių ir vasarinių miežių – sėkloms apvelti. Mintis kilo žinant, kad šioje trąšoje yra stiprių fungicidinių savybių turinčio jodo.

Pernai pavasarį Lietuvos žemės ūkio universitete pradėti žieminių kviečių ir vasarinių miežių grūdų apvėlimo tyrimai. Pagrindinis tikslas – ištirti, ar biojodį galima naudoti žieminių kviečių ir vasarinių miežių grūdams apvelti, ir koks apvėlimo efektas. Tai pirmieji tokio pobūdžio tyrimai pasaulyje.

 
Nustatyta, kad žieminių kviečių grūdus apvėlus biojodžiu didėjo grūdų dygimo energija ir jų daigumas. Didžiausia dygimo energija nustatyta, grūdus apvėlus biojodžiu 3 l t-1 norma, o didžiausias daigumas gautas, apvėlus 2 l t-1 norma. Atitinkamai dygimo energija, lyginant su neapveltais biojodžiu grūdais, padidėjo 3,4 proc., o daigumas – 4,4 procento.


Apvėlus žieminių kviečių grūdus biojodžiu, mažėjo mikromicetų kiekis ir jų rūšinė sudėtis. Mažiausias mikromicetų kiekis gautas, grūdus apvėlus biojodžiu 2 l t-1 norma. Apvėlus biojodžiu 2 l t-1, lyginant su neapveltais grūdais, išskirtų grybų rūšių sumažėjo 2 rūšimis, o mikromicetų kiekis sumažėjo 1,7 karto.

Pernai vasarą taip pat pradėti vasarinių miežių grūdų apvėlimo tyrimai. Vasarinių miežių grūdus apvėlus biojodžiu, didėjo grūdų dygimo energija ir jų daigumas. Didžiausia dygimo energija nustatyta, grūdus apvėlus biojodžiu 3 l t- 1 norma, o didžiausias daigumas gautas, apvėlus 2 l t-1 norma. Atitinkamai dygimo energija, lyginant su neapveltais biojodžiu grūdais, padidėjo 5,7 proc., o daigumas – 3,3 procento. Biojodžiu apvėlus sėklas, gauta didesnė grūdų dygimo energija ir jų daigumas, lyginant su sintetiniu beicu maxim star beicuotais grūdais.


Apvėlus vasarinių miežių grūdus biojodžiu, mažėjo mikromicetų kiekis ir jų rūšinė sudėtis. Mažiausias mikromicetų kiekis gautas, grūdus apvėlus biojodžiu 3 l t-1 norma. Apvėlus biojodžiu 3 l t-1 norma, lyginant su neapveltais grūdais, išskirtų grybų rūšių sumažėjo 3 rūšimis, o mikromicetų kiekis sumažėjo 5,2 karto. Didesnė norma – 3 l t-1 – buvo daug efektyvesnė negu 2 l t-1.