MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/05
Augimo aktyvatorius cukriniams runkeliams
  • Dr. Zita BRAZIENĖ LŽI Rumokų bandymų stotis
  • Mano ūkis

Augimo reguliatoriai daro įtaką augaluose vykstantiems fiziologiniams procesams. Gamtoje tokias medžiagas sintezuoja patys augalai. Pastaraisiais dešimtmečiais sukurta daug naujų sintetinių augimo reguliatorių, kurie augalų augimą ir derliaus formavimąsi veikia žmogaus pageidaujama kryptimi.

Sintetinių augimo reguliatorių ir aktyvatorių negalima naudoti ekologiniuose ūkiuose. Griežti ES aplinkos apsaugos reikalavimai, o kartu vis didėjantis ekologinių produktų poreikis, skatina ieškoti kitų išeičių. Dabar pasaulyje plačiai naudojami organiniai augimo aktyvatoriai (bion, penergetic), kurie nekenksmingi aplinkai ir leidžiami naudoti ekologiniuose ūkiuose.


Penergetic preparatai gaminami Šveicarijoje. Tai ekologiški produktai, Lietuvoje sertifikuoti „Ekoagros“, todėl leidžiami naudoti ekologiniuose ūkiuose. Penergetic linijos produktų yra daug rūšių, skirtų naudoti ir augalininkystėje, ir gyvulininkystėje. LŽI Rumokų bandymų stotyje 2003–2004 m. buvo tiriamas preparato penergetic-p lapams poveikis cukriniams runkeliams. Preparatas buvo purškiamas skirtingomis normomis ant cukrinių runkelių, turinčių 4–6 tikruosius lapelius.


Tyrimų duomenimis, augimo aktyvatorius penergetic-p lapams padidino cuk­rinių runkelių šakniavaisių derlių ir pagerino jų kokybę (padidino cukringumą, sumažino alfa-amino azoto kiekį).


Cukrinius runkelius nupurškus augimo aktyvatoriumi, šakniavaisių derlius padidėjo nuo 56,7 t/ha (kontroliniame laukelyje) iki 60,8 t/ha. Didžiausias derliaus priedas (4,1 t/ha) gautas runkelius du kartus nupurškus lapams skirtu penergetic-p po 100 ml ha-1.


Aktyvatorius penergetic-p lapams didelės įtakos ­cukringumui neturėjo. 150 ml/ha preparato norma cukringumą padidino 0,25 proc. vnt. Nupurškus didesnėmis normomis, cukringumas buvo šiek tiek mažesnis negu kontroliniuose nepurkštuose laukeliuose.


Tyrimų duomenimis, svarbiausias penergetic-p lapams poveikis buvo tai, kad šakniavaisiuose sumažėjo kenksmingos medžiagos – alfa-amino azoto.


Europoje visuose cukraus fabrikuose su cukrinių runkelių augintojais už superkamus cukrinius runkelius atsiskaitoma pagal tris kriterijus: šakniavaisių derlių, cukringumą ir technologinę kokybę. Lietuvoje taip pat pereinama prie tokios atsiskaitymo sistemos. Todėl labai svarbu auginant cukrinius runkelius atsižvelgti ne tik į derliaus kiekį, bet ir į šakniavaisių kokybę. Tyrimais įrodyta, kad, esant vienodam biologinio cukraus kiekiui, dėl tirpiųjų necukrinių medžiagų (kalio, natrio ir alfa-amino azoto) poveikio gaunamas skirtingas baltojo cukraus kiekis.


Visuose augimo aktyvatoriumi nupurkštuose laukeliuose alfa-amino azoto rasta mažiau negu kontroliniame laukelyje. Mažiausiai (16,7 ir 18,2 mg 100 g-1) alfa-amino azoto rasta, runkelius nupurškus 150 ml ha-1 ir 2 kartus nupurškus po 100 ml ha-1 penergetic-p normomis.


Panaudojus penergetic-p lapams, dėl sumažėjusio alfa-amino azoto kiekio ir padidėjusio šakniavaisių derliaus gauti didesni baltojo cukraus kiekiai. Didžiausias baltojo cukraus kiekis (8,10 t ha-1) gautas cukrinius runkelius vieną kartą nupurškus lapiniu penergetiku 150 ml ha-1 norma.


LŽI Rumokų bandymų stotyje atlikti tyrimai parodė, kad, naudodami penergetic-p lapams, cukrinių runkelių pasėliuose gauname didesnį ir kokybiškesnį šakniavaisių derlių. Preparato forma (skystis), galimybė maišyti su herbicidais, skystomis trąšomis, fungicidais ir nedidelės normos tik padidina penergetic-p vartojimo galimybes.