MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/04
Kas geriau: valkės, akėčios ar volai?
 • Mano ūkis
 • Mano ūkis

Kokie padargai labiau tinka žalienoms prižiūrėti, buvo tiriama žemės ūkio centre „Haus Riswick“ Vokietijoje. Su tyrimo rezultatais siūlome susipažinti ir žurnalo skaitytojams.

Tinkamai prižiūrimos ir laiku tręšiamos žalienos išaugina dvigubai didesnį masės derlių negu ekstensyviai naudojamos pievos. Tręšiant mineralinėmis trąšomis, dažnai svarstoma: valkiuoti, akėti, voluoti ar viską daryti kartu, agreguojant visus minėtus padargus? Kokios priežiūros mašinos turi didesnę įtaką ganyklos ar pievos gerai būklei išlaikyti. Pernai viename Vokietijos žemės ūkio centre buvo išbandytos šios žalienų priežiūros priemonės: valkės; pievų aeratorius; spyruoklinės pasėlių akėčios; akėčių agregatas su prizminiais volais. Šie padargai nuo kovo iki rugpjūčio mėnesio buvo naudojami įvairiose vietovėse. Esant palankioms 2005 metų sąlygoms, persėtos žalienos gana gerai sužaliavo, todėl žymių skirtumų tarp naudotų mašinų nebuvo pastebėta. Sausesniais metais paprastai geresni rezultatai gaunami, panaudojus prizminius volus Güttler.


Lyginant skirtingas pievų priežiūros technologijas, labiausiai domino atskirų sistemų išlaidos. Visi padargai buvo agreguojami su 80 AG traktoriumi. Degalai ir darbo užmokestis vidutiniškai atsiėjo 29 EUR/val. (100 Lt/val.). Mašinų išdirbis siekė 300 ha (3 priežiūros darbai 100 ha plote). Greičiausiai susidėvėjo valkės (išdirbusios 1 000 ha), spyruoklinės pasėlių akėčios (4 000 ha). Lėčiausiai dėvėjosi prizminiai volai.

Valkiavimas

Šiam darbui atlikti buvo parinktos Düvelsdorf pievų akėčios ir velėnos raižytuvai.


Valkinės pievų akėčios: darbinis plotis 6 m, ilgis apie 1,65 m, masė apie 655 kg. Kaina be PVM apie 1 500 EUR (5 175 Lt). Amortizacijos atskaitymai – 10,30 EUR/ha (35,54 Lt).


Akėčių rėmas pakeliamas hidrauliniu būdu. Jo priekyje įrengtos 2 valkinės sijos paviršiui lyginti, už jų – 4 eilės lietų žvaigždinių segmentų, kurie sujungti metaliniais žiedais. Žvaigždiniai segmentai gali būti apversti: virbais žemyn arba apversti horizontaliai ant žalienų paviršiaus. Žvaigždėms apversti sugaištama apie 15 min. Visos darbinės dalys dirba prisitaikydamos prie dirvos paviršiaus.


Priekyje viena paskui kitą šliaužiančios sijos lygina paviršių, gerai išsklaido gyvulių mėšlo krūveles ir mažai apsivelia augalais. Trumpos, atskirai dirbančios sekcijos gerai prisitaiko prie dirvos paviršiaus.

 
Kai dirbama apvertus virbus, maksimalus važiavimo greitis turi būti 7 km/val., našumas 3,5 ha/val. Šios darbinės dalys neblogai išpeša senos sudžiūvusios žolės likučius, tačiau ne taip gerai kaip spyruoklinės pasėlių akėčios. Be to, šios akėčios greičiau užsikemša dėl nedidelių tarpų (apie 8 cm) tarp darbinių dalių ir pasitaikius gausesnei senos žolės masei.

 
Velėnos raižytuvas:
darbinis plotis 6 m, ilgis 3,15 m, masė – 765 kg. Kaina be PVM – 3 580 EUR (12 350 Lt). Amortizacijos atskaitymai – 9,70 EUR/ha (33,5 Lt/ha).

 
Raižytuvo rėmas pakeliamas hidrauliniu būdu. Padargo priekyje sumontuotas paprastas lygintuvas. Už jo įrengtos 5 eilės plieninių žiedų, sujungtų vienas su kitu stipriomis grandinėmis. Žiedų diametras siekia 28 cm, atstumai tarp jų – apie 15 cm. Ant pirmosios eilės žiedų yra pritvirtinti 3 arba 5 akėtvirbaliai, kurie drasko ganyklos paviršių. Darbo gylis keičiamas hidrauliniu būdu. Apvertus raižytuvo žiedus akėtvirbaliais į viršų, juo galima valkiuoti pievas ar ganyklas.


Raižytuvas gerai lygina paviršių, sklaido mėšlo krūvas ir kurmiarausius, tačiau jei pievoje gausu senos žolės masės, padargas gali užsikimšti. Apvertus darbines dalis, agregatas gali dirbti 10 km/val. greičiu ir įdirbti per valandą apie 4 ha ganyklų ar pievų.

Raižytuvo pranašumai:

 • Paprasta konstrukcija ir palyginti maža kaina
 • Gerai prisitaiko prie dirvos paviršiaus
 • Nesudėtinga reguliuoti
 • Gerai lygina paviršių

Raižytuvo trūkumai:

 • Blogiau naikina piktžoles ir mažiau iššukuoja senos žolės, palyginti su spyruoklinėmis pasėlių akėčiomis
 • Blogiau dirba, padidinus važiavimo greitį
 • Esant nepalankioms sąlygoms, apsivelia mėšlu

Senų pievų ir ganyklų aeratorius

Tyrimuose buvo naudojamas Joskin Scariflex pievų ir ganyklų aeratorius. Jo darbinis plotis 6 m, ilgis apie 2 m, padargo masė apie 855 kg, kaina – 5 430 EUR (18 730 Lt) be PVM. Amortizacijos atskaitymai – 10,7 EUR/ha (36,9 Lt/ha).


Padargą sudaro vientisas rėmas ir dvi eilės grandiklių, pritvirtintų ant spyruokliuojančių plieninių juostų. Už jų įrengtos 3 eilės ilgų spyruoklinių akėtvirbalių. Darbinis gylis reguliuojamas rankena, pakeliant ar nuleidžiant atraminius ratukus. Akėtvirbalių smigimo kampas nustatomas kita rankena. Nuo tikslaus padargo nustatymo priklauso jo darbo kokybė, ypač kai dirva drėgnoka. Jei aeratoriumi dirbama per dideliu greičiu, jis gali pakenkti daugiamečių žolių šaknims.


Pavasarį ganykloms lyginti šis padargas tinka mažiau negu valkės. Be to, jei pievoje daug kurmiarausių, akėtvirbaliai gali išversti ir atskirus velėnos gabalus. Sausose pievose ir ganyklose spyruoklinius akėtvirbalius galima pakreipti statesniu kampu, kad geriau išpeštų senos žolės likučius ir sudarytų palankesnes sąlygas prie žolių šaknų patekti orui.

 
Optimalus padargo važiavimo greitis yra 7–8 km/val., darbo našumas – 3,5 ha/val. Tai nepamainomas agregatas senose pievose ir ganyklose, kuriose daug senos sunykusios žolės ir samanų. Įdirbus žalienas aeratoriumi, sunaikinama didelė dalis bedygstančių piktžolių.

Aeratoriaus privalumai:

 • Tvirta konstrukcija
 • Labai gerai dirba sausomis sąlygomis
 • Teisingai nustačius darbines dalis, intensyviai įdirbama pievų ar ganyklų velėna, dėl to žolės sparčiau krūmijasi
 • Gerai išskirsto gyvulių mėšlo krūvas, o darbinės dalys neapsivelia mėšlu

Aeratoriaus trūkumai:

 • Palyginti didoka kaina
 • Neteisingai sureguliavus ir greičiau važiuojant, gali pakenkti pievų ar ganyklų žolėms
 • Anksti pavasarį nepakankamai gerai dirba spyruokliniai akėtvirbaliai
 • Blogiau išlygina didesnius kurmiarausius

Akėjimas

Tyrime naudotos spyruoklinės akėčios su pneumatine sėjamąja Einböck Pneumatikstar 600. Darbinis plotis 6 m, ilgis 2 m, bendra masė – 750 kg. Kaina be pneumatinės sėjamosios – 4 230 EUR (14 593 Lt), su sėjamąja – 7 826 EUR (27 000 Lt). Amortizacijos atskaitymai be sėjamosios – 8 EUR/ha (27,60 Lt/ha).


Agregato priekyje įrengta lyginamoji lenta, už jos sumontuotos 6 eilių 60 akėtvirbalių spyruoklinės akėčios. Vienas nuo kito 2,5 cm atstumu įrengtų akėtvirbalių skersmuo siekia 8 mm. Darbinė padėtis reguliuojama priekiniais atraminiais ratukais, akėjimo gylis – rankena.

 
Optimalus važiavimo greitis 8–10 km/val., darbo našumas apie 4,5 ha/val. Akėčios gerai pašalina senos žolės ir samanų masę, sudaro palankias sąlygas žolių sėklai įterpti. Tinkamai sureguliuotos akėčios gali naikinti pievoje ar ganykloje išdygusias usnis ir kitas nepageidaujamas piktžoles.

Spyruoklinių akėčių privalumai:

 • Gerai iššukuoja senos augalijos masę
 • Paskatina gerųjų žolių krūmijimąsi, dėl to žolynai sutankėja
 • Palyginti didelis darbinis greitis ir darbo našumas.
 • Galima panaudoti ariamoje dirvoje. Išsklaido gyvulių mėšlo krūvas

Spyruoklinių akėčių trūkumai:

 • Nepakankamai gerai pašalina kurmiarausius
 • Atraminiai ratukai užvažiavę ant kurmiarausio ar kitos kliūties pakyla ir pakelia visą agregatą
 • Sudėtingiau reguliuoti
 • Palyginant su valkėmis, padargas yra gana brangus

Prizminiai volai

Güttler prizminiai volai yra komplektuojami su lyginamąja lenta ir spyruoklinėmis akėčiomis. Darbinis agregato plotis 3 m, ilgis 2,20 m. Padargo kaina be sėjamosios 6 970 EUR (24 046 Lt) be PVM, su sėjamąja – 9 390 EUR (32 396 Lt). Amortizacijos atskaitymai – 16,30 EUR/ha (56,2 Lt/ha).


Šis padargas su lyginamąja lenta taip pat gali būti naudojamas ir dirbamose dirvose. Už jos yra 3 eilėmis beveik stačiai pritvirtinti spyruokliniai akėtvirbaliai, po jų – prizminiai volai, kurių skersmuo 45–50 cm. Agregato masė – 965 kg. Padargas labai stabilus. Nuėmus volus, jį galima naudoti ariamojoje dirvoje. Ganykloms ar pievoms atsėti prie jo montuojama pneumatinė sėjamoji.

 
Lyginamosios lentos padėtį galima reguliuoti, ją pakeliant arba nuleidžiant. Prireikus spyruoklinius akėtvirbalius galima pakreipti kitu kampu.


Kombinuoti prizminiai volai labai gerai lygina dirvos paviršių, puikiai šalina kurmiarausius ir išsklaido gyvulių mėšlo krūvas. Dirbant vasarą, kai dirva sausa, lyginamoji lenta paprastai pakeliama aukščiau, nes tuomet jos dažniausiai nereikia. Prizminiai volai gerai suslegia dirvos paviršių, kas ypač būtina pavasarį, kai dėl didesnių šalčių dirva būna iškilnota. Volai neapsivelia nei mėšlu, nei drėgna žeme, nes gali savaime nusivalyti. Stamboki (8 mm skersmens) akėtvirbaliai gerai išpeša senos žolės likučius ir samanas. Lengvesnėse dirvose įrengtoms žalienoms prižiūrėti rekomenduojama storus akėtvirbalius pakeisti plonesniais, kad jie neišrautų vegetuojančių žolių. Agregatas su sėjamąja mašina gali būti naudojamas ne tik senoms žalienoms atsėti, bet ir tarpiniams augalams į ražienas įsėti.

Nuolatinė pievų ir ganyklų priežiūra bei savalaikis jų atsėjimas visuomet atsiperka didesniu žolių derliumi. Ekonominiu požiūriu nuolatinė ir gera žalienų priežiūra yra pigiausia priemonė jų našumui padidinti ir ilgiau išlaikyti gerą žolių sudėtį.

Prizminių volų privalumai:

 • Tinkamas padargų derinys gali pakeisti specialias, daug brangesnes pievų ar ganyklų atsėjimo mašinas
 • Gerai suslegia dirvos paviršių
 • Galima naudoti tik volus, be lyginamosios lentos ir akėtvirbalių
 • Gerai įspaudžia išbertą sėklą į dirvą
 • Gerai išsklaido gyvulių mėšlo krūvas ir kurmiarausius
 • Skatina žoles krūmytis
 • Gerai iššukuoja senos žolės likučius ir samanas

Prizminių volų trūkumai:

 • Agregatas yra brangokas
 • Dėl nedidelio darbinio pločio (3 m) mašina yra mažo našumo
 • Dėl didelės padargo masės reikalinga didesnė traktoriaus galia