23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/04
Bulvininkystės technikos naujovės
  • Habil. dr. Ramūnas BAREIŠIS, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas
  • Mano ūkis

Pernai Hanoveryje vykusioje didžiausioje žemės ūkio technikos parodoje netrūko bulvininkystės technikos naujovių, kurios aktualios stambiems, daug bulvių auginantiems ūkiams.

Didžiausios bulvininkystės technikos ekspozicijos buvo Vokietijos firmos „Grimme“ ir Olandijos įmonės „Euro Jabelman“. Pirmoji eksponavo visų bulvininkystės mašinų komplektą, skirtą įvairioms sąlygoms, antroji – tik nukastų bulvių rūšiavimo techniką. Greta šių firmų panašias mašinas eksponavo kompanijos „Cramer“, „Vulhaus“, „WM Kartoffeltechnik“ (Vokietija), „IMAC“ (Italija), „Netagco“, „Dewulf“, „AVR“ (Belgija), „Spudnik“ (JAV) ir kitos. Visų firmų ekspozicijose greta vienaeilių ir dvieilių prikabinamų derliaus kasimo kombainų buvo demonstruojami savaeigiai bulvių, šakniavaisinių daržovių, cukrinių runkelių kasimo kombainai. Akivaizdu, kad kompanijos „Grimme“ bulvininkystės ma­šinos lenkia kitų gamintojų produkciją, kuri yra šiek tiek pigesnė už vokiškąją.

Efektyvios naujovės įdiegtos visų minėtų firmų mašinose. Bene visi bulvininkystės technikos gamintojai patobulino technologinių procesų sekimo ir valdymo automatizavimo sistemas. Be automatiškai palaikomo bulvių kasimo gylio, gumbus nuo mechaninių pažeidimų apsaugančio minimalaus krovimo aukščio šiuolaikinių bulvių sodinimo mašinų ir kasimo kombainų kompiuteriuose jau galima matyti pagrindinius parametrus: darbinį gylį, sėk­linių bulvių išdėstymo vagutėse kokybę, sėkladėžės užpildymą, našumą, degalų sąnaudas. Kad purškiant herbicidais piktžoles ar jas naikinant moderniais būdais (kaitriu garu, infraraudonaisiais spinduliais, elektros iškrova) nebūtų žalojamos augančios bulvės, daržovės ar neigiamai paveikta aplinka, sukurtos bulvių ar piktžolių atpažinimo ir jas naikinančių veiksnių precizinio nukreipimo sistemos.


Specifinės naujovės patentuotos ir įdiegtos tik kai kurių firmų mašinose. Pavyzdžiui, kompanija „Cramer“ gamina sodinamąsias su originaliais pailgintų šaukštelių sodinimo aparatais. Tokie apa­ratai sodina be praleidimų tik po vieną bulvę. Todėl šios sodinamosios atrodo pačios perspektyviausios. Olandijos firma „Hylleberg“ vienintelė propaguoja savitą transporterinį diržinį sodinimo aparatą. Ypač nustebino šios įmonės 8-ių eilių sodinamoji.

Specialistai tvirtina, kad labai svarbu arti dirvas, sodinti ir kaupti bulves tiesiomis vagomis, nes tai taupo degalus, didina derlių, tankina pasėlius ir mažina piktžolėtumą. Patarinėti lengva, bet praktiškai suformuoti idealiai tiesias vagas, ypač jei dar laukas nelygus, pasikliaujant tik akimis, neįmanoma. Ne viena firma parodoje reklamavo automatines žemės ūkio agregatų tiesaus judėjimo užuoganose kurso palaikymo sistemas. Toliau sparčiai tobulinamos precizinės žemdirbystės sistemos, naudojant palydovinį ryšį.

Parodoje buvo pristatytas agregatas, kuris, ruošiant dirvas bulviasodžiui (frontaliniu ar už traktoriaus pakabintu pneumatinių ratų ar lysteliniu volu), per visą darbinį agregato plotį grumstus linkusių sudaryti dirvų paviršius iš pradžių suslegia ir tik po to purena to paties agregato padargais.


Dirvų purenimo ir piktžolių naikinimo naujovės


Akmenuotoms ir grumstuotoms dirvoms ruošti siūlomos žemes separuojančios mašinos, kurių darbinės dalys ir technologinė schema nuolat tobulinama. Kompanija „Grimme“ pristatė 3 lysves separuotoje dirvoje formuojančias ir jose bulves į dvi vagutes sodinančias mašinas.


Be dvieilių ir ketureilių bulviasodžių gaminamos 6 ir 8 eilių bulviasodės. Jos vagutes formuoja sferiniais diskais, kaupiamaisiais noragais ir trapecinio vagučių profilio glaistytuvais. Tarpueiliuose piktžolėms naikinti sukurtos naujo tipo rotacinės darbinės dalys. Rotaciniai mechanizmai sukasi apie pakreiptą vertikalią ašį. Jie sudaryti iš apatinio su dirva kontaktuojančio kūginio metalinių pirštų rotoriaus ir prie jo pritvirtinto didesnio skersmens elastingo pirštinio disko. Šie rotoriai į važiavimo kryptį yra pakreipti kampu ir sukasi po vieną kiekviename vagučių šlaite. Elastingi rotoriai savo pirštais purena dirvą eilutėse tarp augalų. Parodoje buvo eksponuojamos ir apie horizontalią ašį besisukančios rotacinės dalys. Nors mažiau negu įprasta, bet buvo galima pamatyti ir rotorinių sekcijinių tarpueilių purenimo kultivatorių, ir žmogaus vairuojamų tarpueiliuose kultivatorių, kuriuos dauguma firmų keičia į DGPS valdomus agregatus (kurso tikslumas +/– 2 cm).


Amerikiečiai siūlo mažinti intensyviai išpurentų bulvėms dirvų eroziją bulvių vagutėse ir maistinių bulvių gumbų pažaliavimą, įdirbant dirvas specialiais rotoriniais kultivatoriais su mentiniais propelerio tipo rotoriais.


Tobulinama derliaus dorojimo technika


Bulvių kasimo kombainuose jau nebenaudojami pneumatiniai grumstų trupinimo valcai. Gaminami ne tik prikabinami ir savaeigiai kombainai, bet ir prikabinamos kasamosios-krautuvės ir kasamosios-perrinktuvės. Eksponuojamuose kombainuose įrengtas smulkių pašarinių bulvių atskirtuvas ir surinkimo bunkeris, atskirtų specialiu separatoriumi ir atrinktų ant perrinkimo stalo akmenų bunkeris. Bunkeriai ištuštinami galulaukėse. Gaminami vienaeiliai, dvieiliai ir ketureiliai kombainai su hidraulinėmis pavaromis. Firma „Grimme“ pristatė sąvalkines bulviakases ir papildomą pradžiūvusių sąvalkų rinkimo įrangą vienaeiliams kombainams. Taip padidinamas jų našumas, bulvės kur kas švaresnės, jos geriau išsilaiko sandėliuose. Kasant derlių vienaeiliu ar dvieiliu kombainu, traktorius vairuojamas nukastu lauku, ratais nepažeidžiant kasamų vagučių.


Kilnojamus nukasto derliaus valymo ir rūšiavimo punktus gamina ne tik firma „Grimme“, bet ir „Spudnik“. Jie prilygsta stacionariems rudeninio derliaus valymo punktams ir sumažina derliaus transportavimo apimtis. Daugėja stacionarių bulvių atskyrimo nuo grumstų ir akmenų automatinių separatorių.


Keičiamos elektroninės sistemos


Padaugėjo ekologiškoms technologijoms skirtų mašinų, automatiškai valdomos technikos, kurioje įrengti įvairūs jutikliai labiau seka darbo procesus. Vagų tiesumas, sodinimo tankis, tolygumas ir gylis sodinant ir kasant palaikomas jutiklių-valdiklių sistemomis. Vokietijos specialistai sukūrė daug svarbių elektroninių sistemų: dirvų savybių mėginių kaupimo ir kartografavimo, derlingumo elektroninio vertinimo ir adaptuoto tręšimo sistemą; lauko ar technologinių procesų duomenų apskaitos, registravimo, informavimo ir panaudojimo DGPS būdu sistemas; tręšimo ir lietinimo optimizavimo pagal dirvos drėgnį sistemą; augalų atpažinimo ir jų selektyvios apsaugos sistemą; prietaisus dirvų drėgniui, bekontaktiniam dirvų paviršiaus profiliui, apšvitai augalijoje vertinti, bulvių fitoftorai prognozuoti, stebėti ir kitus.


Žinomas vaisių ir šakniavaisių mechaninių pažeidimų smūgiais prietaisas „Elektroninė bulvė“ jau yra patobulintas: smūgių jutiklio ir bekontaktinių signalų siųstuvo bendra kapsulė (maždaug 5x1,5x1,5 cm dydžio) įdedama natūralaus vaisiaus, šakniavaisio ar bulvių gumbo gręžinyje ir užkemšama iš šio gręžinio paimtu kamščiu. Tokio prietaiso kaina nuo 4,5 iki 7,5 tūkst. EUR (15,5–25,9 tūkst. Lt).


Daugumoje didelių ūkių bulvių pasėliai papildomai laistomi, tačiau be specialių prietaisų keblu įvertinti drėgnio poreikį dirvos sluoksnyje, laistymo intensyvumą. Vakarų Europos valstybėse pasikliaujama automatine laistymo valdymo sistema ir jos jutikliais. Ji taupo vandenį ir pinigus, leidžia pastoviai palaikyti optimalų dirvos drėgnį ir didina derlių.


Ką pirmiausia įdiegti Lietuvoje?


Reikėtų bulvių derlių kasti ir dvieiliais kombainais (akmenuotose dirvose su atskirtų akmenų surinkimo įranga). Ūkiuose, kuriuose derlius dorojamas 2 ar 3 vienaeiliais kombainais, priesmėlio dirvose efektyviau bulves kasti dvieiliais kombainais, o smėlėtose dirvose kasamosiomis-perrinktuvėmis. Rotacine tarpueilių priežiūros ir ekologinio ūkininkavimo technika būtų galima palaipsniui sumažinti herbicidų sąnaudas, nekenkiant derliui ir jo kokybei.

Stambiuose specializuotuose bulvininkystės ūkiuose reikėtų naudoti naujausius prietaisus bulvių pažeidimams išvengti, laistymui optimizuoti, fitoftoros profilaktikai ir palaipsniui diegti precizinės žemdirbystės sistemas.